26.02.2024 | Praxe

Příspěvek reflektuje případ posouzení akustické odolnosti stropních konstrukcí bytového domu postaveného po přelomu milénia.

Opakované stížnosti obyvatel bytů iniciovaly požadavek na prověření dělicích konstrukcí z hlediska ochrany proti nežádoucímu pronikání hluku. Splní použitá materiálová skladba a kvalita provedení stropů požadavky norem?

1. Úvod
Investice do bydlení v novostavbě bytového domu na dobré adrese bývá žádanou záležitostí. Vzhledem k nemalému finančnímu zatížení požadují uživatelé za své peníze odpovídající kvalitu. Nejen výsledky výzkumů dokazují, že akustické vlastnosti dělicích konstrukcí bývají často podceňovány [1], i když se řadí mezi základní požadavky na stavby. V prezentovaném domě, postaveném podle požadovaných standardů v roce 2006, byly zaznamenány stížnosti obyvatel na kročejový zvuk. Proto byl měřicí tým pověřen inspekční a diagnostickou činností, jež by prokázala, nebo vyvrátila oprávněnost stížností.

2. Materiál a metodika
Za účelem zjištění akustické kvality stropních konstrukcí bylo rozhodnuto o provedení sondy za použití nedestruktivní i destruktivní metody.

2.1 Sonda pro zjištění skutečné skladby
(1) Podle předložené projektové dokumentace měla být v objektu skladba podlah následující:
• Nášlapná vrstva (koberec, dlažba), 10 mm,
• Betonová mazanina se sítí, 55 mm,
• EPS, 55 mm (strop nad přízemím 90 mm),
• Nosná konstrukce stropu (dutinové panely) 250 mm.

(2) Skutečná skladba zjištěná v provedených sondách:
• Nášlapná vrstva (koberec, dlažba, PVC), liší se dle jednotlivých bytů, do 10 mm,
• Anhydritový potěr bez výztuže, 35–50 mm,
• Fólie PE,
• Polystyrenbeton nebo drcený EPS, 50 mm,
• Stropní konstrukce 250 mm.

Celý článek najdete také v lednovém vydání časopisu DOMO 1/2024, který si můžete prohlédnout online ZDE nebo si napište o ukázkový výtisk ZDARMA na info@atemi.cz.