20.08.2021 | Praxe

Většina obyvatel Česka žije v bytových domech. Průměrné stáří bytových domů je nyní delší než padesát let a velká většina z nich má právě plochou střechu. Je tedy rozhodně na čase zjistit, v jakém stavu se střechy nachází. A pokud už nyní víte, že máte střechu, skrze kterou vám již zatéká do domu, potřebuje další nutné opravy. V poslední době si mnoho stavbařů oblíbilo tzv. moderní polyuretanové membrány – jejich výhody i použití na ploché střeše vám představí odborníci ze Saint-Gobain, z divize Weber.

STARÉ VERSUS NOVÉ METODY IZOLACE ROVNÝCH STŘECH

Když nahlédneme do historie, dominantním řešením hydroizolace plochých střech byla od 50. let minulého století asfaltová lepenka a její různé varianty a modifikace. Spojovala se pomocí plynových hořáků natavením nebo v úplných počátcích pokládáním do rozlitého horkého asfaltu. V 90. letech 20. století se pak začalo rozšiřovat používání technologie folií z měkčeného PVC spojovaného horkým vzduchem. Obě tyto technologie však mají několik výrazných nedostatků. V první řadě vyžadují k realizaci specializované profesionální nářadí. Touto technologií je tak obtížné řešit střešní detaily a napojování na přilehlé konstrukce. „Díky vnějším vlivům, jako je UV záření, oxidace materiálů dochází časem k jeho křehnutí a ztrátě elasticity. Své vlastnosti také tyto materiály ztrácí díky sublimaci použitých změkčovadel. Problémem jsou samotné lepené spoje, které jsou velmi náročné na disciplínu při provádění a dále vyřešení různých detailů, jako jsou prostupy, komínky nebo i ukotvení reklamních poutačů,  kde potom nejčastěji dochází k defektům,“ vysvětluje ing. Pavlína Sobotíková z divize Weber společnosti Sanit-Gobain. Průměrná doba trvanlivosti hydroizolačních materiálů se pohybuje mezi 25 až 35 lety a po této době je určitě nutné střechu nechat odborně zkontrolovat. 

Oproti původním řešením oprav jsou dnes v kurzu moderní způsoby, které skýtají mnoho výhod.  Aktuálně získávají stále větší popularitu mezi stavbaři tzv. polyuretanové membrány, nanášené za studena, formou vrstvených nátěrů pomocí válečku nebo airless stříkáním. „Pro aplikaci PUR membrány není nutné pořizovat žádné drahé specializované nářadí. Jedná se o 100 % bezešvou technologii, a tím pádem je zde nulové riziko netěsnosti materiálu ve spojích. PUR membrána je navíc trvale elastický materiál, který neobsahuje změkčovadla, a je odolný vůči UV záření,“ vyjmenovává výhody oproti starším řešením ing. Pavlína Sobotíková z Weber. Díky jednoduché aplikaci spolehlivě vyřešíte střešní detaily. Navíc bez problémů snese zatížení chůzí, v případě použití vhodného nátěru i pojezd automobilů. Díky svým vlastnostem je tak PUR membrána vhodná k renovaci asfaltových pásů i folií z měkčeného PVC. Použít ji můžete ale i na kompletně novou střechu.  

JAK NA RENOVACI PLOCHÉ STŘECHY KROK ZA KROKEM

V první fázi renovace ploché střechy je třeba důkladně očistit povrch původních PVC pásů. Suchý povrch PVC pásů pak důkladně očistíme rozpouštědlovým čističem/penetrací, který dokonale povrch PVC odmastí a navíc otevře jeho strukturu, která je důležitá k dokonalému přilnutí následující vrstvy natírané PUR membrány.

Ve druhém kroku je důležité vytvořit napojení na veškeré prostupy ve střeše a napojení na svislé konstrukce. Napojení se provádí pomocí netkané geotextilie vložené do čerstvého PUR membrány nebo pokud to nevyžaduje ETAG 005, můžeme použít i PUR materiál, který je vyztužený vlákny.

Samotné provedení plošné hydroizolace za studena aplikovanou PUR membránou se provádí rozválečkováním vylitého nátěru, na který se ve vodorovných pruzích pokládá (do čerstvého nátěru) geotextilie. Přesahy mezi jednotlivými pásy jsou cca 10 cm.

V dalším kroku ihned po položení geotextilie se na její povrch opět vylije PUR membrána a rovnoměrně se po celém povrchu rozválečkuje vhodnými válečky. Pokud mají střechy větší sklon a hrozilo by stékání materiálů, je nutné do nátěru ještě před zahájením válečkování přidat aditivum, urychlovač, který zrychlí počátek tuhnutí nátěru. Eliminuje tak stékání nátěru ze střechy do okapních žlabů a současně umožní nanášení v silnější vrstvě. Takový nátěr je vhodný pro střechy se sklonem až do 30°.

A CO SVĚTLÍKY? LZE JE TAKÉ RENOVOVAT?

Samozřejmě – jen postup je odlišný, protože chceme zachovat jejich účel – osvětlení prostor pod střešním pláštěm. Celý povrch světlíku umyjeme a očistíme pomocí houby nebo mopu s penetrací. Dle povětrnostních podmínek za 1–2 hodiny naneseme válečkem 1 nebo 2 vrstvy transparentní PUR membránu. Ta dodá zašlému povrchu polykarbonátového světlíku nový lesk a pružnou, vodotěsnou ochranu proti nepříznivým povětrnostním vlivům.

Na video návod, jak provést hydroizolaci ploché střechy se podívejte zde: