18.08.2021 | Praxe

Také zvažujete rekonstrukci dosud nevyužité půdy? Nebojte se toho – kvalitně provedená rekonstrukce vám přinese mnohé. Podkroví váš dům rozšíří o tolik potřebné prostory a zvýší i celkovou hodnotu nemovitosti. Díky zateplení střechy a podlahy předejdete letnímu přehřívání a zimním únikům tepla v celém domě, čímž výrazně ušetříte na výdajích za energii. Práci i čas vám ušetří sádrokarton, který schová instalace i odhluční podkroví. Je však důležité vše pečlivě naplánovat a vyvarovat se zbytečných chyb. Jak na to, vám poradí experti ze společnosti Saint-Gobain.

Chybí-li vám v domě místo a pod střechou skrýváte nevyužitou půdu, je řešení nasnadě. Rekonstrukce půdy přitom nemusí být noční můrou, a to ani v případě, že se do ní pustíte svépomocí. S dobrým plánem a správným použitím moderních kvalitních materiálů se můžete brzy radovat z výsledku. Doporučení odborníků však také nepodceňujte a v případě pochybností si nechte poradit. 

Vše si pečlivě naplánujte 

Než se pustíte do samotné rekonstrukce, je nutné si vše pečlivě rozvrhnout a spočítat spotřebu materiálu. Klíčové je se ujistit, že je půda vyhovující jak tvarově, tak staticky. „U starších domů totiž mohou být krovy narušené, poškozené či napadené různými druhý plísní a dřevokazných hub. Není tedy od věci přizvat si na pomoc schopného odborníka či statika, který bude schopen stav krovu i střešní krytiny zhodnotit, a případně vám i doporučí nejvhodnější způsob nápravy,“ říká Martin Mydloch, technický poradce senior ze společnosti Rigips skupiny Saint-Gobain.

Pečlivě naplánovat musíte i samotné rozložení místností. K tomu je třeba vzít v potaz tvar střechy. Sedlová střecha se dvěma štíty je pro tyto účely nejpřívětivější, jelikož je nejprostornější a v průběhu rekonstrukce řešíte pouze dvě šikmé stěny. U mansardových a valbových střech už je třeba rozvržení interiéru přizpůsobit sklonu všech čtyř stěn, což vám ubere na prostoru. Nezapomeňte ani na okna – z dostupných možností vybírejte tak, abyste dovnitř dostali co nejvíce světla, a vysoké nároky mějte zejména v oblasti izolace.

Postupujte systémově a vyhnete se budoucím potížím

Pokud se chcete vyhnout budoucím komplikacím, je chytré už ve fázi plánování přistupovat k výstavbě podkroví systémově – tedy nesnažit se spojovat různorodé materiály a řešení, i když by se vám sebevíc líbily. „To znamená, že například k sádrokartonovým podhledům a šikminám přidáme stejné řešení i pro svislé nenosné příčky. Postavíme systémové sádrokartonové dělicí příčky a také předstěny u nosných a štítových stěn, zkrátka nebudeme v podkroví kombinovat různé druhy zdících materiálů nebo izolace,“ vysvětluje expert z Rigipsu. Jedině takto přejdeme nejčastějšímu nešvaru v podkroví, tedy praskání spár a vzniku trhlin. Při řešení podkroví pomocí sádrokartonu je dobré použít na rohy a kouty speciální hranový systém, pak bude konstrukce pevná a odolná. Za předpokladu správné technologie montáže, řešení detailů a návazností je důsledné uplatnění sádrokartonových konstrukcí řešením, kterým se spolehlivě vyhneme všem nechtěným budoucím závadám. „Sádrokartonové konstrukce poskytují pro podkrovní místnosti ideální volbu s ohledem na jejich nízkou hmotnost, požární odolnost a vysoký akustický komfort,“ dodává Martin Mydloch.

Pozor na návaznost nenosných příček

Když máme jistotu, že střecha i krov jsou v dobrém stavu, můžeme se vrhnout na plánování opláštění krovu sádrokartonem a stavbu nenosných příček. Právě návaznost nenosných a v případě sádrokartonu i tenkých příček je ovšem sama o sobě problematická a v praxi bohužel často špatně řešená. U konstrukce střechy totiž dochází k nepatrné a postupné změně tvaru nebo průhybu, zejména vlivem sesychání dřeva, změn teplot, vlhkosti nebo zatížení. Problémem je, že tenkou nenosnou stěnu nelze do krovu jednoduše rozepřít. „Proto musíme vytvořit takzvané dilatační kluzné napojení příčky – případně kluzné napojení opláštění – na krov, což znamená, že místo, v němž dochází ke spojení materiálů, mírně zvětšíme a spojíme dilatační lištou. Ta bude vyrovnávat rozdílnou roztažnost materiálů a jejich průhyby. Nesprávnou variantou bývá, že se zděná příčka stabilizuje opřením o sádrokartonové podhledy,“ vysvětluje odborník z Rigipsu.

Opláštění podkroví sádrokartonem můžete doplnit i o konstrukci suché podlahy – ta se dá také zvládnout svépomocí. Základním prvkem suchých podlah jsou nejčastěji sádrovláknité či sádrokartonové konstrukční desky. „Mezi jejich hlavní výhody patří nízká hmotnost, neprůzvučnost a rychlý postup při pokládce,“ uvádí Zdeněk Černošek z Rigipsu. Díky minimu mokrých procesů se do rekonstrukce podkroví můžete pustit i v zimních měsících.

Izolace jako investice, která se vyplatí

Po správné montáži sádrokartonových příček přichází na řadu izolace. Optimálně zvolená izolace střechy dokáže udržet v podkroví příjemnou teplotu, a to nejen během letních veder, ale i v zimě, kdy naopak zabraňuje úniku tepla. V současnosti patří mezi nejpoužívanější materiály izolace z čedičových vláken, která má mimo jiné i výborné akustické a požární vlastnosti. Častým dotazem je, jaká je optimální tloušťka izolace. „Ideálně použijte tepelnou izolaci do šikmé střechy na úrovni 300 mm a více podle nároků na energetickou náročnost stavby,“ radí Karel Sedláček, technický poradce divize ISOVER Skupiny Saint-Gobain. „Můžete ale sáhnout i po vyšších číslech, například v případě, že se rozhodnete pro méně kvalitní izolační materiál. V některých případech se vyšší tloušťkou tepelné izolace také kompenzují tepelné mosty vzniklé vlivem konstrukce krovu,“ doplňuje. Pozor si dávejte zejména na to, aby mezi jednotlivými pásy materiálu nevznikaly škvíry. Ty by totiž mohly značně ovlivnit celkovou funkčnost izolace.

Izolaci je možné realizovat třemi různými způsoby. Tím nejčastějším je její umístění mezi a pod krokve. Je nejjednodušší a zároveň i nejméně nákladná, takže je vhodnou možností ve chvíli, kdy hledáte, kde ušetřit. Druhým způsobem je zateplení nad krokvemi. Je ideální pro přiznání dřevěné konstrukce krovu a nevyžaduje snižování podhledů v interiéru. Tento systém je využíván jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí, a skvělý je zejména pro energeticky úsporné i pasivní domy. Nejméně používaným typem je pak zateplení pod krokvemi, kdy ale dochází k výraznému snížení stropu, a tím k ubrání na celkovém prostoru podkroví.

TIP ISOVER: STEPcross systém – když chcete půdu využít jen jako úložný prostor

Zateplení podlahy půdy patří mezi nejefektivnější a přitom často opomíjené použití tepelné izolace v domě. Teplo stoupá vzhůru a v případě nezateplené podlahy se nám hromadí v půdním prostoru. Pokud tento prostor využíváme k bydlení, máme izolaci ve střešní rovině a není nutné podlahu půdy izolovat. Pokud ale půdu nevyužíváme, nebo nám slouží pouze jako sklad běžně nepoužívaných věcí v domě, měli bychom tuto podlahu dostatečně odizolovat.

Minimální tloušťka tepelné izolace pod nevytápěnou půdou bývá u rekonstrukcí od 140 mm. Dnes doporučené (v brzké době však základní) tloušťky izolací začínají na 200 mm. Na této tloušťce začínají i skladby systému ISOVER STEPcross. EPS kříže ze speciálního tvrzeného polystyrenu a i nosné trámky jsou k dispozici v tloušťkách 200-300 mm. Aplikace systému je velice jednoduchá. Na parotěsnou zábranu se připraví nosná část z tvrzeného pěnového polystyren a vzájemně se slepí PUR lepidlem. Do takovéhoto roštu se následně klade minerální tepelná izolace, která se na závěr přiklopí pochozími OSB deskami, které se šroubují do montážního prkna lepeného na EPS rošt.

Zkontrolovat, vybavit a bydlet

Po dokončení stavebního procesu a kontrole jeho provedení můžete na sádrokartonu prakticky okamžitě provést konečné povrchové úpravy v podobě malování, tapetování nebo obkladů. Nebojte se na sádrokartonové konstrukce umístit závěsné skříňky či jiný nábytek, s přehledem je unese. Při vybavování podkroví je třeba výběr nábytku přizpůsobit tvaru podkroví a sklonu šikmin – není tedy od věci si vše vždy s předstihem přeměřit. A můžete bydlet!