11.08.2021 | Praxe

Na venkovní betonové terasy působí postupem času mnoho vlivů, které na ní zanechávají své stopy. Jako každý jiný materiál vyžaduje také beton správný přístup k jeho čištění a ošetřování. V tomto článku vám chceme představit nejčastější servisní zásahy, které na betonových površích provádíme.

Co se může stát po pokládce a během dostavby objektu nebo domu?

Stavební činnost může na kameni a betonu napáchat mnohé. Při pokládce může dojít k potřísnění flexibilními lepidly, spárovacími hmotami, zbytky omítky. Povrch může být zabarven odhozenými obalovými kartony, mohou se objevit rezavé skvrny od odloženého nářadí. Na příjezdových plochách ke stavbě se mohou objevit olejové skvrny od vozidel řemeslníků. 

Jaké druhy znečištění se vyskytují během užívání kamenných a betonových teras?

V průběhu užívání se na betonových površích začnou postupem času především na stinných místech objevovat organická znečištění, jako jsou řasy, mechy, plísně. Vlivem vlhkosti může dojít k vápenocementovým výkvětům. Pokud se beton nachází v blízkosti okrasných trávníků, tak může být zabarven vlivem používaných hnojiv. Svoji stopu zanechává také ptačí trus a trus jiných zvířat, žijících na zahradách. Velmi častým pachatelem znečištění bývá také sám uživatel. Grilovací párty, kutilské práce na terase a samozřejmě každodenní užívání vyžaduje tu a tam provedení odborného zásahu, při kterém se betonové povrchy vyčistí a popřípadě dlouhodobě ošetří vhodnou impregnací. 

Proč profesionální technika pro čištění kamenných a betonových povrchů?

Při servisním zásahu na betonové terase používáme různou techniku. Vše se vyhodnocuje podle toho, v jakém stavu se beton nachází a jaké je okolí betonové terasy. Nikdy nesaháme pouze k běžnému čištění tlakovou vodou pomocí tzv. „wapky“. Mnohdy by mohla způsobit víc škody než užitku. Nejčastější kombinací strojů při čištění betonových teras jsou těžké oscilační jednokotoučové stroje se speciálními Grit-kartáči různých tvrdostí a parní tlakové čištění technikou Mosmatic nebo Turbo Force, při kterém si můžeme pohodlně regulovat tlak a teplotu páry podle potřeby – viz krátká videoukázka na našem floorcolor YouTube-kanálu. V některých případech je možné mnohé materiály také přebrousit a tím docílit sjednocení povrchu.

Je nutné použití nějakých čističů na beton?

Ano, základní a speciální čističe, které si dokáží poradit nejenom s běžným atmosférickým znečištěním, ale také s různými problematickými situacemi, jako jsou například zbytky spárovacích hmot, potřísnění flexibilními lepidly, olejové skvrny, organická znečištění, zabarvení povrchu vlivem hnojiv, trusu, listí a mnoho dalšího, velmi práci usnadní. Některá znečištění není bez kvalitního čistícího prostředku vůbec možné odstranit.  Naše společnost dodává, distribuuje a používá produkty značky WEISS® Péče o kámen. Díky širokému sortimentu, vysoké kvalitě a účinnosti těchto produktů dokážeme reagovat na téměř všechny situace a typy znečištění, které mohou nastat.

Jakým způsobem je možné kámen a beton před znečištěním a nevratným poškozením chránit?

Po dokonalém vyčištění nebo případném přebroušení povrchu betonu a kamene vždy doporučujeme provést hloubkovou impregnaci. Značka WEISS® Péče o kámen vyrábí technologicky špičkové impregnace na vodní bázi. Investor a uživatel může vybírat mezi nezvýrazňujícími nebo zvýrazňujícími impregnacemi, od produktů na bázi silanů a siloxanů, až po vrchol nabídky, impregnace na bázi fluoropolymeru, které mají silný hydrofobní a oleofobní účinek, dlouhou životnost a jsou velmi jednoduše aplikovatelné. 

Dokonalá terasa vyžaduje pravidelnou péči. Pokud ji vašemu kameni nebo betonu dopřejete, budete se z jejich krásy těšit dlouhá a dlouhá léta. 

Foto společnosti DITON s.r.o.