23.08.2021 | Praxe

První chytrý krok znamená zjistit hrozbu potenciálních problémů s dlažbou a správně je podchytit. Uvádíme několik běžných stížností na dlážděné terasy a některá důležitá fakta, na která musíme myslet, pokud si přejeme získat skutečně odolnou terasu.

1. DLAŽBA SE V NĚKTERÝCH MÍSTECH PROPADÁ

Propadající se dlažba nepředstavuje jen každodenní nepříjemný pohled, ale je také obvykle varovným signálem větších potíží. Ve skutečnosti by dlážděná terasa, jež se v některých místech propadá, s velkou pravděpodobností mohla přinášet problémy s odvodněním, které zůstaly před výstavbou nevyřešené. Toto nebezpečí musíme eliminovat a poté bude nutné dlažbu znovu položit.

Samozřejmě se také mohlo stát, že před položením dlažby nebyla řádně připravena základna. Vrstva materiálu základny reprezentuje nejdůležitější prvek celé konstrukce terasy.

Příprava základny vyžaduje řádné vykopání (do hloubky, kterou určují příslušné faktory, to znamená typ půdy a odvodnění místa). Dalším původcem propadlé dlažby a postupujícího poškození terasy může být nedostatečná hloubka výkopu. Nekvalitní půda a odpad, jenž zůstal po stavebnících, musí být při výkopových pracích bezpodmínečně odstraněn, protože důkladná stabilizace terasy je pro její celistvost nesmírně důležitá.

Někdy se zkrátka nemůžete dostat na obvyklých 25 centimetrů a pokračovat dál. Když se prokopete do hloubky 25 centimetrů, zjistíte, že jste narazili na starou zasypanou hlínu, nekvalitní půdu nebo na jiné překážky, musíte však pokračovat. Nekvalitní půda, odkrytá při výkopových pracích, často ukazuje na potíže s vodou v domě, které rovněž musíme ošetřit.

Součástí přípravy základny je také použití správného množství výplně z upraveného štěrku ve výkopu. Tento štěrk se řádně vyrovná, poté se udusá, čímž vytvoří pevnou základnu. Takto se tvoří vrstvy vždy po několika centimetrech, dokud není dosaženo konečné hloubky.

Pokud se dlažba propadá, může jít o nesprávné udusání materiálu základny. Jestliže se tyto vrstvy časem uvolní, může se dlažba začít propadat. V úvahu přichází možnost, že především nebylo použito dostatečné množství štěrku.

2. DLÁŽDĚNÁ TERASA S NEKVALITNÍM ODVODNĚNÍM

Jak jsme již zmínili, patřičným způsobem neřešené odvodnění může vést k situaci, že se terasa začne propadat nebo se „sesedat“, neboť půda pod ní se podemílá. Když se toto děje, může dlažba začít praskat.

Propadlá dlažba může vyvolávat „hromadění“ vody na terase.  Její permanentní výskyt může nastávat také v případě, kdy dlažba není správně srovnaná. To by mohlo vést k prohlubním, přičemž právě v nich se vždy bude držet voda.

Nekvalitní odvodnění však přináší i jiné starosti. Viděli jsme, jak se rostlinné záhony obklopující terasu odplavují, pokud se voda žene přes terasu, místo aby správně odtékala pryč od domu a terénu kolem něj.

Nekvalitní odvodnění může také způsobit, že se dešťová voda shromažďuje pod vaší terasou, nebo nabere takovou sílu, že dokáže ničit základy vašeho domu.

Věřte tomu nebo ne, nekvalitní odvodnění vaší terasy může dokonce dojít natolik daleko, že zasáhne vnitřek vašeho domu. Při špatné instalaci terasy může voda uvíznout. Když nemá kam odtéci, může zamířit k vašemu domu a skončit ve vašem sklepě, což by vedlo k opravám za statisíce korun.

Všem těmto problémům dokážete předejít, když zahájíte návrh terasy s plánem srovnání terénu a odvodnění. Je nezbytné, aby tento plán přesně ukazoval, kudy bude voda odtékat. Bohužel se příliš často stává, že dělníci terasu prostě nainstalují, aniž by reálně uvažovali o tom, jaké zde nastanou problémy s odvodněním (případně vzniknou po instalaci terasy). Tento nedostatek plánování může v konečném důsledku znamenat nákladnou chybu.

3. PLEVEL ROSTOUCÍ VE SPÁRÁCH

Dalším běžným problémem, o kterém v souvislosti s dlažbou slýcháme, je plevel, rostoucí ve spárách. Použití speciálního písku (nazývaného polymerní písek) ve spárách však může přinést jedinečný účinek.

Polymerní písek je jemný písek, kombinovaný s přísadami (obvykle s oxidem křemičitým), který po smíchání s vodou vytvoří pojivo. Spíše než sypký písek, jímž plevel dokáže prorůst, sníží tento speciální písek množství plevele, který projde skrz.

Pokud však polymerní písek neumíme správně aplikovat, může to způsobovat problémy. Vídáme spousty případů celkového poškození terasy kvůli nesprávné aplikaci polymerního písku. Pokud se speciální písek nevhodně aplikuje, nemusí zůstat na vámi zvoleném místě, což způsobuje, že z něj ve spárách vaší dlažby nic nezůstane. To může znamenat terasu plnou plevele!

Použití geotextilie, tedy materiálu s velmi vysokou pevností v tahu, jenž se položí pod vaši terasu, je také další překážkou pro případný plevel, prodírající se z půdy pod ní. Geotextilie také posiluje základnu vaší terasy, protože působí jako most přes horní část měkkých míst. I když se občas může objevit plevel ze semen, rozfoukaných na vaši terasu, použití těchto dvou prvků umí eliminovat růst většiny plevele.

4.  NEBEZPEČÍ ZAKOPNUTÍ NA DLÁŽDĚNÉ TERASE

Na terase s nerovnou dlažbou vzniká nebezpečí zakopnutí. To se s největší pravděpodobností opět projevuje kvůli problémům s konstrukcí základny. Půda neabsolvovala dostatečné udusání, aby unesla váhu dlažby a lidí na ní, pročež se některé části propadly, případně se staly nerovnými.

Terasa, tvořená nerovnoměrnými mezerami, také může představovat nebezpečí zakopnutí. Větší mezera mezi dlažebními prvky obvykle vzniká špatnou kvalitou základny, mimo jiné způsobenou nedostatečným udusáním. Dlažební prvky se vlivem tohoto stavu časem posunou a oddělí. Mezera mezi dlažebními prvky může být také způsobena špatným zpracováním během pokládky. S velkou pravděpodobností byly dlažební prvky již na začátku instalace pokládány s příliš velkými mezerami.

5. NAKLÁNĚJÍCÍ SE OKRAJ

Bez pevného lemování po obvodu vaší terasy se může dlažba podél okraje začít od terasy oddělovat a naklánět se. Pro udržení dlažby na příslušném místě nutně potřebujete lemování, protože kvalitní lemování udrží dlažbu zafixovanou.

Aby lemování úspěšně plnilo patřičný účel, vyžaduje si správnou instalaci. To vše začíná základnou. Základna by měla přesahovat lemování terasy minimálně o patnáct centimetrů, díky tomu terasa získá pevný a opravdu stabilní základ, na kterém spočívá.

Pokud nebylo fixované lemování součástí konstrukce terasy, eventuálně jeho instalace proběhla nesprávně, okraj se pravděpodobně nakloní, nebo dokonce úplně odpadne.

Pro lemování existují různé možnosti, počínaje plastovými rámy, jež jsou připojeny do materiálu základny, až po další tvrdé materiály, reprezentované stěnovými panely nebo obrubovými kameny.

Všechny tyto problémy s dlažbou a rovněž všechny ostatní, které vás napadnou, plynou ze špatných stavebních postupů. Obtěžují vás starosti, které lze omezit, případně zcela eliminovat, kdybyste terasu nechali správně postavit hned na začátku.

Jak již padlo výše, drtivá většina problémů s dlažbou povstává ze špatně připravené základny. Základna terasy zajišťuje úspěch celého projektu (doslova), a pokud například ve spěchu proběhne rozřezání rohů, nebo je celkově nesprávně připravena, celá terasa se může nakonec totálně zbortit.

Měli byste se tedy obávat těchto běžných potíží s dlažbou? Jednoduchá odpověď zní: „Ne!“ (Avšak za předpokladu, že je terasa správně postavena od začátku do konce.)

Na tomto zásadním předpokladu vše závisí. Pokud bude byť jen jeden aspekt terasy pojednán nesprávně, tyto problémy budou důvodem k obavám.

Považujte proto za nesmírně důležité vybrat si vhodného stavebníka.

6. ZAMEZENÍ PROBLÉMŮ S DLAŽBOU

Klíč k zamezení problémů s dlažbou spočívá ve výběru stavební firmy, která nejenže ví, jak dělat práci správně, ale také u každého projektu pečlivě dodržuje řádné postupy.

Stavební společnost, jež si vysloužila skvělou pověst v souvislosti s navrhováním a instalací stovek dlážděných teras, si přesně ví rady, jak se postarat o to, aby se tyto obavy pro vás nikdy nestaly skutečnými problémy.

Na vaší volbě vše a zcela jednoznačně záleží.

Najděte si firmu, jež podniká již dlouhou dobu, má dobrou pověst a denně se zaměřuje na tento typ práce. Když si vyberete společnost, která vaši dlážděnou terasu nainstaluje správně od samého začátku, už se nemusíte trápit obavami, že něco selže důsledkem špatného návrhu nebo konstrukce. Můžete získat kýženou jistotu, že vám vaše moudrá volba osvědčené společnosti přinese skutečně bezvadnou dlážděnou terasu, kterou si můžete naplno vychutnat.