27.03.2024 | Praxe

V jedné budově z padesátých let měl být renovován parketový podlahový povrch. Nebylo to ale tak jednoduché, jak se ukázalo, protože parkety byly lepeny černým lepidlem. Past reaktivace bitumenového lepidla sklapla.

Stavební firma svěřila renovaci parketové podlahy, jak také jinak, parketáři. Budova, kde byly parkety umístěny, byla typickým obytným blokem poválečné éry. V těchto budovách z padesátých let byly dřevěné stropy obvykle nahrazeny betonovými. Parketové podlahy však byly často ještě přibité na podkladovou konstrukci z nosných dřev. Lepení na obvyklý podkladový stěr bylo v té době zcela novou technikou.

Asfaltové lepidlo pro pokládku parket

Lepidla používaná v 50. letech 20. století byla většinou na bázi bitumenu a běžně se označovala jako „černé lepidlo“. Jejich výhodou byla možnost zpracování za studena. Tehdejším montérům to značně usnadnilo práci oproti pokládání do horkého asfaltu. Aby však bylo možné natírat za studena, bylo zapotřebí značného množství rozpouštědla. Jak ukázaly zkušenosti, takto dosažená plasticita se však v průběhu životnosti parket ztrácela. Po desetiletích používání vedla rostoucí křehkost ke ztrátě přilnavosti, a nakonec spojovala parketová prkénka se stěrem pouze mechanická uchycení. Přesto se tyto parkety za příznivých okolností mnohde zachovaly dodnes a opakovaně vyžadují revizi.

Foto: Zabarvení ve spárách a spárách parketové podlahy

Výchozí bod: naolejovaná parketová podlaha vyplněná spárovacím tmelem

V daném případě posoudil řemeslník parket a dospěl k závěru, že tloušťka užitečné vrstvy asi jeden centimetr nad drážkami by snesla renovaci broušením. Pro povrchovou úpravu chtěl parketář kvůli nebezpečí vytržení bloků způsobenému lepením hran místo vodního laku použít olejový systém. Aby byla podlaha krásná a dosáhla se hygienicky bezvadná plocha, chtěl důkladně vyplnit parketovou podlahu spárovací hmotou. Tento postup měl také zabránit nekontrolovanému pronikání oleje do spár. Podle této plánované procedury byla parketová podlaha renovována a všichni zúčastnění byli původně s výsledkem spokojeni.

Druh poškození: odbarvené spáry a spáry v parketách

Po několika týdnech však nastaly nevysvětlitelné efekty: Spáry a spoje parket se začaly výrazně zbarvovat. Spáry byly také opět částečně nevyplněné. K posouzení škod byl po vzájemné dohodě povolán odborník. Při prohlídce místa nebylo možné přehlédnout zbarvení spár a spojů. Také ztvrdlý spárovací materiál se částečně uvolnil a při vysávání se stále více ztrácel.

Parketář se chytil do pasti reaktivace asfaltového lepidla

Jako příčinu zbarvení zjistil expert po krátkém zkoumání. Rozpouštědla použitého oleje na parketách rozpustila staré lepidlo a tmavé složky starého asfaltového lepidla byly kapilárně vytaženy na povrch parket. Tento možný vzájemný účinek nebyl řemeslníkovi znám. Stejný negativní výsledek by nastal i při použití olejového syntetického laku. Ve snaze vyhnout se lepení hran se parketář dostal do pasti reaktivace lepidla. Další podíl na škodě lze přičíst také hojně vyplněné spárovací hmotě. Trhliny spojené se smršťováním vodní spárovací hmoty vytvořily pro reaktivované lepidlo nezbytné kapiláry i tam, kde by předchozí smršťovací trhliny neměly takový účinek.

Správná renovace parket lepených černým lepidlem

Z pohledu odborníka musí být přepracování podlahy položené černým lepidlem vždy spojeno s testem na škodlivé přísady. Takzvané polycyklické aromatické uhlovodíky, zkráceně PAH, lze detekovat laboratorním testováním. Pokud jsou zjištěny závadné hodnoty, musí být naplánován speciální sanační koncept kvůli riziku pro zdraví uživatelů. Pokud jsou hodnoty nezávadné, lze v případě potřeby provést uzávěr spoje pomocí elasticky upraveného spojovacího materiálu.

Povrchovou úpravu lze provést přípravky na vodní bázi, pokud tyto nevedou ke škodlivému slepení hran. Při použití olejového přípravku volte takovou aplikaci, která netlačí olej do spár. Renovace je sice technicky možná, ale vyžaduje speciální materiály a speciální řemeslné zpracování.

Celý článek najdete v časopise DOMO 2/2024, který si můžete ONLINE prohlédnout ZDE, nebo si napište o ukázkový výtisk ZDARMA na info@atemi.cz.