22.11.2023 | Zprávy

Různé typy a velikosti staveb, odlišné rozsahy prací při stavebních realizacích či specifické požadavky na konkrétní projekt vyžadují dnes více než kdy jindy možnost ručního, ale i strojního zpracování stavebních materiálů. Výrobce Baumit jde v tomto duchu s dobou.

Materiály společnosti Baumit určené pro ruční zpracování cílí ve většině případů na menší stavební projekty co do objemu práce a také na ty, kde není realizace příliš limitována časem. Příkladem ručního zpracování jsou realizační práce s jádrovými omítkami řady Baumit Manu nebo štukovými omítkami řady Baumit Perla. Podobně je tomu také u materiálů v uceleném programu Baumit Baumacol pro lepení a spárování obkladů, popř. dlažeb. Poměrně specifická je oblast zateplovacích systémů, která samozřejmě umožňuje ruční zpracování většiny materiálů, avšak vzrůstající cena práce na trhu bude v budoucnu stále více směrovat tyto materiály ke strojní aplikaci. Nakonec prémiové lepicí a stěrkové hmoty s gelovou technologií řady Baumit Contact nebo vybrané pastovité omítky lze již dnes aplikovat nejen ručně, ale také strojní metodou. Novým trendem při ručním zpracování je rovněž nabídka inovativního samorozpustného pytle u suché betonové směsi Baumit ALL IN Beton B 20, přinášející výrazně jednodušší zpracování a ekologický přístup bez odpadu na stavbě. Mluvíme-li o menších realizacích, je dobré pouze připomenout možnost využití aplikace Baumit Quido Kalkulátor pro stanovení cenové kalkulace a přesného množství materiálu s cílem optimalizovat náklady na stavbu.

Foto: Roztahování samonivelační stěrky Baumit Nivello 10

Baumit samozřejmě vychází vstříc také menším i větším realizačním firmám, a to v nabídce materiálů umožňujících ve větší míře strojní aplikaci, především u objemově rozsáhlých stavebních prací. Například sádrové omítky řady Baumit Ratio, dále vybrané vápenocementové omítky jádrové i jednovrstvé, ale také speciální řady výrobků určené pro zdravé bydlení, sanaci či renovaci možnost strojního zpracování již nabízejí. Předností strojního zpracování je zejména vysoká produktivita práce. Benefitem je také využití mobilního sila, které v kombinaci se silomatem (pneumatickým dopravníkem) minimalizuje nebo zcela eliminuje přepravu materiálu po stavbě. V případě menších realizací s dosahem do 30 m lze strojní nanášení omítek realizovat samostatnou omítačkou, kdy jeden z pracovníků neustále doplňuje do stroje pytlovaný materiál.

Pokud strojně aplikujeme například zdicí malty Baumit MM 50, resp. Baumit MM 100, máme dvě možnosti řešení. Zatímco u menších realizací je vhodné využít kombinaci kontinuálního míchače zavěšeného přímo na mobilním silu, rozsáhlé stavby preferují opět dopravu materiálu silomatem až k místu zdění s kontinuálním míchačem. Využití strojní mechanizace je u větších staveb efektivní také v případě realizace podlah, konkrétně samonivelačních stěrek Baumit Nivello. Speciální zařízení M-TEC DUO-MIX s dvoustupňovým mícháním nejen stěrku dokonale rozmíchá, ale také dopraví do vzdálenosti až 60 m s převýšením 30 m. Kontinuální čerpadlo SMP s výkonem až 6000 l za minutu, které je součástí mobilního zásobníku, doporučuje Baumit při realizaci samonivelační lité podlahy s využitím litého potěru Baumit Alfa. Exkurzi po možnostech strojního zpracování materiálů Baumit můžeme ukončit u aplikace tenkovrstvých stěrek. V této kategorii jmenujme například Baumit FinishExpert (disperzní materiál) nebo Baumit IonitFino a  Baumit FinoGrande (suchá směs). Disperzní produkty lze zpracovávat šnekovými čerpadly s přídavným kompresorem nebo metodou airless. Oproti tomu pro materiály směšované s vodou jsou vhodné menší omítací stroje typu PFT Ritmo.

Baumit také disponuje týmem přibližně 60 technicko-obchodních zástupců a aplikačních techniků k zajištění technického poradenství a zaškolení na strojní zpracování materiálů.

www.baumit.cz