22.11.2023 | Zprávy

Ocenění roku 2023 v kategorii Prodejní centrum získala společnost ANVI TRADE s.r.o., s jejímž obchodním ředitelem Pavlem Malinským přinášíme následující rozhovor, právě o vzniku a realizaci tohoto projektu. 

V příštím roce budete slavit 30 let výročí od založení firmy a již předem jste si nadělili vcelku impozantní dárek. Vaše nové prostory jsou opravdu pěkné, rozlehlé a ergonomicky prakticky vyřešené. Jaký byl hlavní impuls k přestěhování?

Jako předzvěst nadcházejícího jubilea, 30. výročí firmy ANVI TRADE s.r.o., jsme se rozhodli podpořit další růst a rozvoj našeho podnikání novým, modernějším pracovištěm. Nové prostory reflektují naši snahu o neustálé zlepšování a adaptaci na současné i budoucí potřeby trhu. Přestěhování nám umožnilo sloučit dvě dřívější pracoviště do jednoho centralizovaného místa, čímž jsme nejen zefektivnili vnitřní procesy a logistiku, ale také vytvořili prostor, který odráží naši firemní kulturu a dynamiku. A to vše s ohledem na pohodlí a dobrou náladu našich zaměstnanců.

Byl výběr nové lokace náročný nebo to byla jasná volba?

Při výběru nového sídla pro naši firmu byl proces rozhodování výrazně zjednodušen, neboť jsme měli k dispozici budovu na adrese Průmyslová 7. Tento objekt, vlastněný naší sesterskou společností ANVI PROPERTY, je součástí našeho portfolia již od roku 2015. Od té doby jsme provedli rozsáhlou rekonstrukci, přičemž naše úsilí bylo zaměřeno na modernizaci a adaptaci prostorů pro pronájem kanceláří a skladových ploch. Nyní, když jsme se rozhodli centralizovat naše operace, poskytla nám tato budova ideální řešení, které splňuje všechny naše náročné požadavky na kvalitu a funkcionalitu pracovního prostředí. To nám umožnilo vyhnout se hledání externích prostor na trhu a plně se soustředit na přeměnu budovy tak, aby co nejlepším způsobem odpovídala potřebám a duchu naší firmy.

Kdo stojí za projektem a kdo za celkovým sladěním interiérů, které se, dle mne, opravdu skvěle povedlo?

Projekt a realizace nového sídla naší společnosti byl významným úkolem, který se nám podařilo dokončit díky úzké spolupráci s talentovanou designérkou Beatou Haškovcovou z ateliéru BeaDesign, jejíž cit pro estetiku a funkčnost prostorů byl klíčový pro dosažení skvělého výsledku. Její práce byla zásadní pro vytvoření prostředí, které je nejen esteticky přitažlivé, ale také ergonomicky praktické a příjemné pro naši každodenní práci.

Jak dlouho takový proces trvá od rozhodnutí, že se to má stát a je již úplně všechno hotovo?

Doba, kterou zabere proces přemístění a úplného dokončení nových firemních prostor, se může značně lišit v závislosti na mnoha faktorech, včetně velikosti společnosti, rozsahu projektu, a také na přípravných pracích a administrativních postupech. Pro naši společnost byla nejvíce časově náročná přestavba a příprava budovy na Průmyslové 7, kterou jsme kompletně zrekonstruovali a upravili k našim potřebám. Po dokončení přeměny budovy, jsme se zaměřili na detailní plánování a realizaci samotného stěhování. To bylo rozděleno do dvou částí. Přesun skladu a administrativy z Krčské pobočky a poté z Uhříněvsi. Celý proces stěhování proběhl v průběhu dubna, kdy ostrý provoz stran prodeje a distribuce materiálů začal oficiálně na nové pobočce od 9. května 2023.

Jaký byl průběh celé změny sídla a byl dodržen původní plán?

Změna sídla ANVI TRADE s.r.o. byl proces, který jsme pečlivě plánovali s přihlédnutím k všem aspektům, které taková proměna představuje. Původní plán zahrnoval širokou škálu aktivit: od designového návrhu a rekonstrukce prostor, přes výběr a objednávání nového vybavení, až po logistiku stěhování. Ačkoliv jsme se snažili dodržovat plánovaný harmonogram, narazili jsme během procesu na několik výzev, jako jsou dodávkové lhůty a nečekané stavební překážky, které vyžadovaly pružnou reakci a přizpůsobení plánu.

Konečný výsledek ale ukázal, že flexibilita a schopnost adaptace byly klíčové pro úspěšné dokončení celého projektu. Přestože jsme museli čelit těmto nečekaným výzvám, sídlo bylo dokončeno s minimálním zpožděním oproti původnímu plánu a všechny důležité milníky byly splněny s dostatečnou přesností. Díky pečlivé přípravě a koordinaci jednotlivých etap jsme mohli oslavit otevření našich nových prostor.

Martin Kubín, šéfredaktor časopisu DOMO