14.09.2023 | Realizace

"Křivá" fasáda se vine zvlněnou oravskou krajinou ve více vrstvách, člení hmotu na menší části, a přizpůsobuje se drobnější zástavbě. Tamní podlahy se zase přizpůsobily celkovému pojetí interiéru.

Kancelářskou budovu u vjezdu do malé oravské obce Krivá navrhli architekti z ateliéru FORM A21 pro management, konstruktéry, programátory a technické pracovníky společnosti MTS. Spolupráce architektů a investora vytvořila prostor pro kvalitní architekturu v nečekané poloze. Příjemné pracoviště, otevřené a prosvětlené ze všech stran, vytváří podmínky pro optimální výkon a také pro častější vzájemné interakce zaměstnanců. Organicky plynoucí fasáda zachovává široké průhledy z a do exteriéru. Tvoří důstojnou tvář společnosti vůči vnějšímu světu.

Novostavba tvoří součást průmyslového areálu, který se skládá z komplexu výrobních hal, kancelářských budov a pomocných technických objektů společnosti zabývající se produkcí komponentů, komplexních řešení a softwaru pro automatizaci a výrobní linky.

V rámci rozvoje výrobních prostor a požadavků na zvýšení kapacity výroby umístili architekti v přední linii před výrobní halou H3 kancelářskou budovu B3. Objekt je vizuálně propojen s výrobní halou. S budovou B2 jej spojuje visutý můstek.

Pro přípravu podkladu byly použity následující špičkové materiály od výrobce stavební chemie Ceresit, firmy Henkel. Podklad se penetroval univerzální disperzní penetrací R 766. Jako nivelizační stěrka byla použita cementová hmota Ceresit DH maxi a sádrová hmota Ceresit DG. 

Tyto kvalitní produkty vytvořily hladký povrch pro následnou pokládku kobercových čtverců. Ty se po kompletním vyschnutí samonivelačních hmot lepily na fixační přípravek Ceresit T 425.

FAKTA:

  • Objekt: Kancelářská budova MTS
  • Stavební chemie: Henkel - Ceresit DG, DH maxi, RS 88, R 766
  • Výměra: 2000 m2
  • Realizace: MRK contract, pobočka Žilina
  • Datum realizace: 2022/2023