15.05.2023 | Praxe

Dvouvrstvé dřevěné parkety jsou velmi populární volbou pro mnoho majitelů domů a bytů díky své kráse, odolnosti a stabilitě. Pokud jsou však instalovány v místnostech s podlahovým vytápěním, mohou být náchylné k poškození. Jeden z nejčastějších problémů přináší rozpínání a smršťování dřeva, které mohou způsobovat změny teploty a vlhkosti v místnosti. Podlahové topení může vyvolat rychlé změny teplot, což může vést právě k těmto jevům.

V následujícím případě vedl provoz podlahového vytápění k poškození dvouvrstvých dřevěných parket.

Většina výrobců parket uvádí ve svých technických listech maximální povrchovou teplotu, do které lze podlahové vytápění provozovat, aby nenastalo jejich poškození. V duchu své informační povinnosti musí výrobce informovat stavebníka o této maximální možné povrchové teplotě (nejlépe písemně v přiloženém technickém listu) a upozornit na případné škody, které mohou vzniknout při jejím překročení. V níže popsaném případě došlo k poškození parket, které si majitel bytu nedokázal vysvětlit. To vedlo k soudnímu sporu, do něhož byl přizván znalec.

Foto: Konkávní deformace s poškozením okraje

Počáteční stav

V bytě byly dvouvrstvé hotové parkety pevně nalepeny na vytápěný kalcium-sulfátový potěr. Po prvním topném období se objevily výrazné vady na nalepených parketách, ale pouze v obývacím pokoji, v kuchyni a chodbě. V ložnici a dětském pokoji byly hotové parkety v perfektním stavu.

Druh poškození: zoubky, vyvýšeniny a další

Při kontrole na místě bylo zjištěno následující poškození: odtržení vrchní lamely, praskání vrchní lamely, prolisy, zvýšené okraje a duté vrstvy. Obrázky ukazují, že poškození parket bylo značné.

Foto: Vroubkování s dutými vrstvami a výstupky

Příčina poškození: příliš vysoké povrchové teploty

Při prohlídce na místě v polovině února bylo v plném provozu podlahové vytápění v obývacím pokoji, kuchyni a v chodbě. Odborník okamžitě změřil povrchové teploty v celém bytě. Povrchové teploty v obývacím pokoji, kuchyni a chodbě se pohybovaly mezi 30 °C a 34 °C. V ložnici a dětském pokoji se pohybovaly mezi 22 °C a 25 °C. Příčinou poškození tedy byly vysoké a nevhodné teploty emitované podlahovým topením. Již hotovou, ale poničenou podlahu bylo nutné kompletně odstranit a položit novou. Za škodu odpovídá majitel bytu, ale vzhledem ke skutečnosti, že podlaháři upozorňovali na maximální povrchovou teplotu pouze slovně, nesou částečně vinu také oni. Majitel bytu potvrdil, že tyto povrchové teploty nastavuje trvale, tedy trvale během zimního provozu. Nelze však vyloučit, že byly nastaveny vyšší teploty, například pro rychlejší vytopení obývacího pokoje.

Obecně se dobře ví, že parkety jsou hygroskopický materiál, vyznačující se sezonním bobtnáním v létě a smršťováním v zimě. Bobtnání v létě je způsobeno absorpcí vlhkosti z okolního vzduchu, v zimě naopak dochází ke smršťování v důsledku uvolňování vlhkosti dřeva do vzduchu v místnosti. Smrštění vytváří mezery mezi parketovými prvky. Zejména při vysokých teplotách podlahového vytápění probíhá intenzivní sesychání parket na spodní straně, což vyvolává konkávní deformace a vznik dutých vrstev. Lepidlo ve dvouvrstvých parketách ztrácí svou pevnost v důsledku trvalého zatížení vysokými teplotami podlahy. To posléze vede k oddělení a praskání v krycích lištách.

Závěr

Příčinou poškození v postižených parketových partiích byly příliš vysoké, a tudíž nevhodné povrchové teploty. V technických informačních listech výrobce parket zcela jasně stojí, že jeho dvouvrstvé hotové parkety jsou vhodné pouze pro pokládku na podlahové vytápění do maximální povrchové teploty 28 °C. Tyto listy však nebyly majiteli bytu předány.

Oprava

Hotové parkety v dotčených místnostech musely být kompletně vytrhány a nahrazeny novými. Pro jistotu se napenetroval základní nátěr s reakční pryskyřicí obsahující křemen, posléze se vyrovnal cementem a nové dvouvrstvé hotové parkety se nalepily tvrdým elastickým parketovým lepidlem.

Právní dohra

Vzhledem k tomu, že podlahové vytápění provozoval majitel bytu nesprávným způsobem, nese za tuto škodu odpovědnost pouze on. Podlahářská firma však informovala klienta a nájemce o maximální možné povrchové teplotě 28 °C pouze ústně. Zúčastněné strany se nakonec dohodly na mimosoudním urovnání případu vstřícně a firma část škody majiteli bytu kompenzovala. Aby se předešlo nákladným a časově náročným jednáním u soudu, je důležité škodě účinně předcházet a klientovi poskytnout maximální možné penzum informací, jak se má k nové podlaze správně chovat. 

Celý článek najdete v časopise DOMO 3/2023, který si můžete předplatit ZDE nebo si napište o ukázkový výtisk ZDARMA na j.patzakova@atemi.cz