06.04.2023 | Praxe

Ne, to bohužel opravdu nestačí. Většinou to totiž není tak jednoduché. Každá stěrková hmota má pracovní návod a ten musí být všem podlahářům dobře znám. Tento článek odhaluje, jak také může pracovat „fušer“, který se s návody a dodržováním postupů nezdržuje. 

Přestavba a renovace ve starším bytě si kromě odstranění stěn ve všech místnostech vyžádaly demolici stávajících masivních dřevěných podlah. Aby se podlahové plochy v obývacím pokoji, jídelně a kuchyni dostaly do výšky chodby a dosáhly tak souvislé plochy, rozhodl se realizátor pro srovnání výšky podlah. Chodba byla dříve vyšší, takže dveře jednotlivých přilehlých místností měly práh. Bylo nutné vytvořit výšku asi 25 mm. To bylo provedeno dvěma zálivkami stejného přípravku. Dvě vrstvy stěrkové hmoty byly naneseny na sanované podklady ve dvou dnech, začátkem léta.

Foto: Oddělení vrstev ve výškové úpravě po odstranění již položených parket

Vzniklé poškození: Praskliny ve výplni

Po několika dnech se na podlahových plochách, které byly upraveny na cílovou výšku, objevily různé praskliny. Zpracovatel tmelu to však klasifikoval jako bezproblémové a snesitelné. Podle jeho názoru by i přes praskliny bylo stále možné pokládat vícevrstvé parkety.

Většina dokončovacích prací v bytě byla dokončena do začátku podzimu, aby mohly být položeny parkety. Zhotovitel koncových krytin použil dvouvrstvou parketovou podlahu a jednosložkové elastické lepidlo.

Jen velmi krátkou dobu po položení první plochy parket se tyto na velké ploše vyboulily a mezi jasně konkávně zdeformovanými/prohnutými parketovými prvky se objevily úzké spáry. Při odstraňování již nainstalované dřevěné krytiny druhý den došlo k rozestupům mezi plniči. Horní vrstva zůstala celoplošná a správně přilnula k parketové podlaze. Spodní, tedy první nanesená vrstva stěrkové hmoty se ale místy odlepila od podkladu.

Foto: Otvory ve výplni snadno viditelné pouhým okem

Pozorování na místě: delaminace a díry

Neshody mezi dvěma realizátory ohledně příčiny škody a odpovědnosti za ní, vedly k tomu, že byl rychle zajištěn odborný posudek. Kromě separací vrstev stěrkové hmoty znalec okamžitě diagnostikoval mnoho děr ve vyrovnávacích vrstvách, které byly různé velikosti.  Objevily se dva různé hladké povrchy a praskliny, které se původně objevily v horní vyrovnávací vrstvě, byly jasně pozorovatelné i v té spodní.

Pod vrstvou, která byla nalita jako první, bylo nalezeno staré lepidlo na parkety v různých barevných odstínech. Nebyly zde však patrné žádné stopy po broušení z podpovrchové přípravy.

Znalec také konstatoval, že při výškové úpravě nebyly provedeny žádné připojovací spáry ke stěnám. Výplně byly použity až po hranice plochy. V neposlední řadě se ve spodní stavbě objevil kus zalitého dřeva. To dokonce mírně vyčnívalo z povrchu lité podlahy. Zkrátka fušeřina!

Další testy ukázaly nesprávné složení tmelu

V případě dodatečných zkoušek výplňových kusů v laboratoři bylo nutné stanovit kvalitu nemíchaného tmelu. Pod mikroskopem se objevilo mnoho malých otvorů v obou vyrovnávacích vrstvách. Základní nátěr či spojovací vrstva nebyly nikde vidět. Ani na spodní straně hmoty nanesené jako první, ani na hladkých plochách mezi dvěma výškovými úpravami na bázi cementu.

Nesprávné zpracování bylo diagnostikováno jako příčina tvorby trhlin a děr ve vrstvách plniva a nedostatečné přilnavosti k sobě navzájem i k podkladům.

Příčina poškození: nesprávně namíchané plnivo

Staré povrchy potěru byly broušeny příliš málo nebo vůbec a nebyly očištěny od zbytků lepidla. Nebylo použito žádné systémově požadované pojivo, které by mohlo vytvořit správné spojení mezi tmelem a stávajícím potěrem. Mezi oběma vyrovnávacími vrstvami také chyběla vhodná předúprava. 

Foto: Stěnové plochy bez připojovacích spár s izolačními pásy

Kromě toho byl prášek a voda zjevně smíchány nevhodným vrtulovým/lopatkovým míchadlem nebo míchadlo pracovalo při příliš vysokých otáčkách. Oboje vedlo k napěnění hmoty a vytvořily se vzduchové bubliny. Protože práce probíhaly v létě, docházelo k rychlejšímu vysychání a bubliny tak nestačily z hmoty uniknout. To vedlo k vzniku mnoha otvorů různých velikostí. 

Vyrovnávací hmoty byly také smíchány s příliš velkým množstvím vody. V důsledku toho se těžší části písku a cementu usadily na dně a lehčí částice, jako jsou přísady, pojiva atd., vyplavaly nahoru. Na povrchu se objevily nažloutlé povlaky podobné plastové vrstvě. Poměr množství prášku k obsahu vody musí být téměř u všech plniv dodržen přesně tak, jak je uvedeno v návodu ke zpracování.

Po řemeslné stránce bylo nutno jako velkou vadu vytknout přípravě podkladu také chybějící připojovací spáry. Bez dříve osazených okrajových lišt zabraňujících kontaktu výplně se stěnami vznikaly akustické mosty, které by následně vedly k nevyhnutelným stížnostem sousedů na hluk. 

Oprava poškození: všechno pryč a udělat znovu!

Dvě vrstvy výplně musely být odstraněny a zlikvidovány. Následně vyžadovaly povrchy potěru řádnou předúpravu broušením a nanesením pojiva. Stěny nebo jiné prvky ohraničující podlahu musely být opatřeny předem nainstalovanými okrajovými páskami pro zvukovou izolaci. Teprve poté bylo možné provést výškové úpravy povrchů. 

Celý článek najdete v časopise DOMO 2/2023, který si můžete předplatit ZDE nebo si napište o ukázkový výtisk ZDARMA na j.patzakova@atemi.cz