15.02.2023 | Zprávy

Koncem roku 2022 proběhlo ve společnosti Fatra, a.s. speciální školení, které bylo zaměřeno na cílovou skupinu architektů a projektantů. Jednalo se o pilotní projekt, který díky velmi pozitivním ohlasům zúčastněných společností bude pokračovat i v letošním roce.

Cílem tohoto jednodenního školení bylo seznámit architekty a projektanty s podlahovými systémy Fatrafloor a izolačními systémy Fatrafol. Oba tyto systémy jsou důležitou součástí plánování a projektování v oblasti stavebnictví.

Celý program byl sestaven tak, aby maximálně obohatil návštěvníka. Skládá se z teoretické části, kde je důkladně představen sortiment hydroizolačních folií a podlahových krytin včetně praktických ukázek s možností přímé interakce jednotlivých účastníků. Každý tak lépe porozumí nejen materiálům, ale také postupům, které jsou během aplikací a instalací nutné.

Celý školící program byl zakončen kulturním programem a volnou zábavou, kde se mohou účastníci ptát na doplňující informace, které během školení nezazněly. V rámci této první akce byla vybrána lokalita Uherskohradišťska, konkrétně významné poutní místo Velehrad. Prohlídka věhlasné baziliky byla zakončena varhanním koncertem. Poté se všichni přesunuli do areálu Archeoskanzenu Modrá, kde v rámci volné zábavy navštívili originální pálenkovou a vinnou stezku. Den byl zakončen rautem a společnou zábavou v hotelu Skanzen.

Společnost Fatra se bude i nadále snažit podporovat architektonické a projektové společnosti. A právě tento vzdělávací program je ideální formou, jak navazovat vzájemnou spolupráci.

www.fatrafloor.cz