28.09.2022 | Praxe

Poměrná velká část stavebních činností, ať už zaměřená na stěny, podlahy, či stropy, vyžaduje kvalitní přípravu povrchu. Právě k té jsou určeny různé typy penetračních nátěrů, případně aplikace kontaktních můstků. I v této oblasti nabízí společnost Baumit vhodná řešení v podobě několika produktů.

Zároveň je důležité připomenout, že penetrace nebo kontaktní můstky patří do oblasti jak renovací starších objektů, tak novostaveb. Obě varianty mají totiž společného jmenovatele a tím je právě sjednocení vlastností podkladu před jeho dalším využitím, ať už je to lepení obkladu a dlažby, nebo nanášení interiérové omítky a podobně. Jaký je však rozdíl mezi penetračním nátěrem a kontaktním můstkem? Odpovědí budou následující řádky, ale stejně jako v jiných případech se i zde doporučuje využívat při realizaci ideálně ucelený systém řešení (tzn. jednotlivé vrstvy materiálů) od jednoho výrobce.    

Penetrace je proces, při kterém různými metodami nanášíme na povrch speciální a co do konzistence velmi tekutý přípravek, jehož hlavním úkolem je sjednocení povrchu z hlediska savosti. Jako příklad uveďme přípravu velmi savého povrchu pórobetonu (tvárnice) před následným nanášením omítky. V této situaci hrozí přílišná absorpce záměsné vody v omítkové směsi a následně ztráta jejího přilnutí k podkladu. Penetrace zde zamezuje přílišné savosti a sjednocuje úroveň omítky na celé ploše podkladu. Velmi podobným příkladem je příprava savého betonového povrchu podlahy před nanášením dalších vrstev (např. lepidla). Sekundární vlastností penetrace je přechod z velmi tekuté konsistence po čerstvém nanesení do podoby jemně lepivé vrstvy po zaschnutí, která dodává povrchu schopnost lépe přidržet další vrstvu a také možnost zachytit jemné prachové částice na povrchu. 

Základním materiálem společnosti Baumit v oblasti penetrace pro široké spektrum využití je Baumit Grund. Tento vodou ředitelný jednosložkový penetrační nátěr (s modrou pigmentací pro jednoduchou identifikaci na stavbě) je ideální pro přípravu cihlového nebo pórobetonového podkladu (použití také v případě vápenopískových cihel nebo starých jádrových omítek) před následným nanesením cementových potěrů, sádrových omítek, samonivelačních stěrek, hydroizolací nebo lepidel na obklady a dlažby. Jednoduše zpracovatelný penetrační nátěr Baumit Grund, ředěný vodou většinou v poměru 1 : 2 až 1 : 6 podle povrchu, se nanáší válečkem nebo štětkou a doba schnutí je přibližně 12 hodin. V případě hrubého betonu nebo potěrů se nanáší stejným způsobem, avšak neředěný a s dobou schnutí cca 1 hodinu. Velmi důležitým předpokladem pro dosažení požadovaných vlastností penetrace je důkladné větrání prostoru.

Stejně tak pro dosažení kvalitního kontaktního můstku na stěnách i podlaze disponuje renomovaný výrobce stavebních materiálů Baumit kvalitním jednosložkovým základním nátěrem s označením Baumit SuperPrimer. Na rozdíl od penetrace se však jedná o nátěr s obsahem syntetických pryskyřic a plniva (křemičitý písek nebo vápenec), díky němuž vzniká po zaschnutí podklad hrubý a také velmi adhezní. A právě zrna obsažená v plnivu zajišťují roli kontaktního můstku pro další aplikovanou vrstvu na zmíněný podklad. Baumit SuperPrimer (v tomto případě se žlutou pigmentací z výroby) je určen pro nenasákavé i nasákavé podklady stěn a podlah v interiéru a exteriéru. Dobrým příkladem jeho využití může být opět nanášení litého samonivelačního potěru řady Baumit Alpha, kde by penetrace už jednoznačně neplnila při přípravě podkladu svoji roli, a proto přichází na řadu nanesení kontaktního můstku. Ten lze úspěšně použít i u předělu sádrového a vápenocementového podkladu. Na silně savé podklady se nanáší ředěný vodou 1 : 1, v ostatních případech se doporučuje aplikace v neředěném stavu. Pokud hledáte odpověď na otázku, kdy použít penetraci a kdy kontaktní můstek, pak vězte, že o správné volbě podle dosavadních zkušeností rozhoduje míra savosti podkladového materiálu.

Dalším materiálem plnícím roli kontaktního můstku, avšak výhradně pod sádrové omítky, ale především na hladký beton nebo vápenopískový podklad, je Baumit BetonKontakt. Jedná se o adhezní nátěr s obsahem organického pojiva a dalších přísad, který zajišťuje dokonalou přídržnost sádrové omítky k podkladu. Nanáší se nezředěný pomocí válečku nebo štětky, ale je možná též jeho strojní aplikace vhodným zařízením. Při pracovním postupu je důležité dodržet technologickou přestávku minimálně 12 hodin a omítku nanášet až po úplném zaschnutí můstku, kdy je jeho povrch již nelepivý.  

V každém případě se patřičné přípravě povrchu stěn, podlah i stropů před nanášením dalších vrstev velmi vyplatí věnovat odpovídající pozornost, protože v opačném případě se může stavební realizace investorovi významně prodražit následnými opravami.  

        

Foto: Nanesení základního nátěru Baumit SuperPrimer vč. osazení okrajových dilatací

Foto: Aplikace kontaktního můstku Baumit SuperPrimer na pórobetonovém zdivu

Foto: Aplikace kontaktního můstku Baumit BetonKontakt na betonovém podkladu

www.baumit.cz