05.10.2022 | Praxe


Pokládejte do daných objektů jen vhodné krytiny, jinak spláčete na výdělkem (a to doslova) vy i váš zákazník. Než přijmete zákazníkovu teorii, jak má podlaha vypadat a z čeho má být, proberte si v hlavě následující kritéria: Jedná se o komerční, rekreační či objekt určený ke stálému obývání? Jaké je stáří onoho objektu? Je dobře odizolovaný proti vodě, nebo ne? Jaký je podklad pro danou podlahu? Na základě odpovědí na tyto otázky nabídněte zákazníkovi krytinu, která je pro daný objekt nejvhodnější. Design krytiny řešte až po tomto technickém zhodnocení.

ODOLNOST PROTI VODĚ A PLÍSNÍM

Lepené vinylové podlahy
Celovinylová podlaha homogenní či heterogenní nenasákavá vlhkost shora a nevytvářejí se na ní plísně. Dojde-li ke kratšímu zatečení vody na tuto podlahu, většinou ji stačí vytřít a problém je vyřešen. Pokud se však z jakéhokoli důvodu objeví vlhkost pod ní, plísně začnou vznikat na její spodní straně a většinou jsou doprovázené nepříjemným zápachem. Pokud je tato podlaha přilepená, většinou se vyboulí nebo v případě dílců, působením stěrky, rovnou utrhne.

PVC s filcem
Nedoporučuje se používat do neodizolovaných objektů, protože filc má tendenci nasávat vodu a opět se může tvořit plíseň s charakteristickým zápachem. Pokud je sebemenší šance, že se pod podlahou bude tvořit vlhkost, je použití filcu nepřípustné.

Plovoucí vinylové podlahy s HDF jádrem
U těchto druhů podlah je odolnost proti vodě menší i přes její impregnaci. Pokud na ni působí vlhkost dlouhodobě, začne bobtnat, vlnit se, případně se i rozděluje v porušených zámcích. Opět tedy platí, že tento druh podlah je vhodný do suchého prostředí bez vzlínající podkladové vlhkosti. Navíc do prostor, kde nehrozí zatečení způsobené havárií vody, protože i při relativně krátkém kontaktu s vodou podlaha degraduje a je nutné ji vyměnit.

Plovoucí vinylové podlahy celovinylové a kompozitní/SPC/ s příměsí keramického materiálu
Tento materiál nesaje vodu a není náchylný k plísním, takže vodě odolává velmi dobře z obou stran. Pokud se tedy špatnou nebo chybějící izolací dostane vlhkost pod ní, podlaha tím netrpí a neničí se, ale vlhkost jde okolo podlahy do zdí. Tento jev bývá k vidění ve starých domech, kde se mnohdy hned u země loupe omítka ze zdí. Ani zde však neplatí, že tento typ krytiny řeší naprosto vše. Pokud je totiž vlhkost pod podlahou výraznější, může dojít k poškození (vyboulení či popraskání) stěrky, která mechanicky poškodí podlahu ze spodní strany.

Václav Mareček
RIVA a.s.

Celý článek najdete v DOMO 5/2022, který vyšel 6. září.