18.10.2022 | Zprávy

„Udržitelnost je definovaná v kontextu lidské civilizace jako praktická schopnost uspokojit základní potřeby dneška bez kompromitování schopnosti budoucích generací uspokojit jejich základní potřeby a udržet jejich životní úroveň.“ Tuto krásnou větu si můžeme přečíst na Wikipedii, pokud do vyhledávače zadáme slovo „udržitelnost“. Přestože se tímto slovem dnes zaklíná kde kdo, udržitelnost sama o sobě není ke spatření. Je nutné jí žít. Protože jedině tehdy, když budeme opravdu něco dělat, můžeme zažít zlepšení. Proto se toto téma se v současné době stává stále aktuálnějším ve všech oblastech našeho života, tedy i v podlahařině. A proto se také častěji setkáváme s poptávkou udržitelných podlahových řešení, která nejsou jen důležitou ambicí, ale i nutností, pokud chceme šetřit přírodní zdroje a snižovat dopady na změny klimatu.

Náš celosvětový program zpětného odběru a recyklace ReStart®, který je jednou z našich klíčových iniciativ v oblasti cirkulární ekonomiky a udržitelnosti nabízí možnost vrátit recyklovatelné podlahové krytiny a vyrobit z nich nové podlahy. Pomáháme tak nakládat s odpadem a přeměnit jej na cenný zdroj. Vysoký podíl recyklovaného obsahu spolu s iniciativami zpětného odběru a recyklace prostřednictvím systému ReStart® pomáhá dosáhnout vyšších standardů udržitelnosti a získat značky ekologických budov, jako jsou LEED, WELL a BREEAM. 

Recyklace nám také pomáhá šetřit přírodní zdroje. Naším cílem je, aby 75 % našich surovin bylo recyklovaných, rychle obnovitelných nebo hojně dostupných v přírodě. Do roku 2030 je naším cílem zvýšit podíl recyklovaných materiálů, které nakupujeme jako suroviny (objemově), na 30 %. Tímto způsobem pomáháme řešit klimatické změny, protože snižujeme tak obrovské množství energie a vody potřebné k jejich těžbě a zpracování.

Společné projekty jsou proto klíčem k dosažení našich ambicí. Proto nás potěšila spolupráce s IKEA – obchodní dům Kungens Kurva ve Stockholmu. Prostřednictvím našeho programu zpětného odběru a recyklace ReStart® jsme od nich odebrali 10 000 m2 použitých vinylových podlah a zpracovali je v našem recyklačním zařízení v Ronneby (Švédsko). Tam jsme podlahu vyčistili od zbytků lepidla a betonu zpracovali na vysoce kvalitní suroviny pro nové podlahy, a to podle našeho vlastního průkopnického interního postupu. Výsledný recyklovaný materiál - spolu s původními materiály - jsme začlenili do vysoce výkonných a trvanlivých podlah pro obchod IKEA v Jönköpingu. Odhaduje se, že celkově tento projekt šetrný ke klimatu ušetřil téměř 100 tun emisí CO2. To odpovídá množství uhlíku zachyceného 5 500 sazenicemi stromů pěstovaných po dobu 10 let.

A jak to funguje v praxi? Do programu zařazena většina našich materiálů:

  1. Kobercové čtverce: použité kobercové čtverce 50x50cm s polyamidovým vláknem PA6 a podložkou bitumen (možno i konkurenční výrobky)
  2. Odřezky vzniklé při instalaci (prořez) z našich materiálů. Homogenní PVC, heterogenní PVC a přírodní linoleum (nelze použít konkurenční výrobky a to z důvodu jejich obsahu ftalátů - produkce Tarkett je 100% bez obsahu ftalátů)
  3. Použité homogenní PVC – lze použít jen pro produkty Tarkett s datem výroby po roce 2010 a to z důvodu zcela bezftalátové technologie