23.05.2022 | Praxe


Před pokládkou plovoucí podlahy je nutné použít podložku vhodnou pro danou místnost, její účel i materiál podlahové krytiny. Správně vybraná podložka zlepšuje komfort užívání podlahy a prodlužuje její životnost. Navíc může plnit i specifickou funkci – izolovat od chladu a vlhkosti, vést dobře teplo nebo tlumit hluk.

✅ Nejkřehčími a nejcitlivějšími prvky lamel podlahy jsou jejich spoje – zámky. Klíčovou roli v ochraně podlahy hraje u podložky parametr pevnost v tlaku (CS).

✅ Čím vyšší je hodnota CS, tím lépe podložka chrání zámek před vznikem mezer nebo zlomením. Při vyšší zátěži by měla být alespoň 60 kPa u vícevrstvých dřevěných a laminátových podlah.

✅ Pro vinylové podlahy jsou určeny speciální typy podložek s ještě vyšší pevností v tlaku 👉 tato hodnota by měla být minimálně 200 kPa, doporučovaná výrobci vinylů je až 400 kPa. Pouze pro vysoce kvalitní vinylové podlahy (např. Floorify) stačí nižší pevnost v tlaku – 70 kPa.

🔥 Pokud jde o podlahové topení, vždy doporučujeme zvážit celoplošné lepení podlah, přenos tepla je zde omezen minimálně. Pokud se rozhodneme pro plovoucí pokládku, tepelný odpor podlahy a podložky dohromady by neměl překročit 0,15 m2K/W.

🔥 Aby byl přenos tepla co nejrychlejší a podlahové topení co nejefektivnější, vybíráme podložku s co nejmenším tepelným odporem.

❄️ Opačně tomu bude v případě, kdy chceme podlahu odizolovat například od spodní chladné místnosti, sklepa apod., pak hledáme podložku s co nejvyšším tepelným odporem.

🔇 Z hlediska tlumení nežádoucího hluku mají podložky dvě základní funkce. Tlumí kročejový zvuk, který vzniká při chůzí, a přenos ruchů do nižších místností. Chceme-li podložku s vyšší hlukovou izolací, zjišťujeme, o kolik dB podložka tyto zvuky snižuje.

Moderní podložky jsou trvanlivé a nabízí různé vlastnosti, které jsou do jisté míry dané jejich materiálem, stačí si vybrat.

Zdroj: Instagram Parket koncept, https://www.instagram.com/parketkoncept.cz/