27.05.2022 | Zprávy

Clam-Gallasův nebo také Clam-Gallasovský palác je významná barokní palácová stavba v Praze na Starém Městě, situovaná ve významné centrální poloze na tzv. královské cestě. Na místě jižní části paláce stával ve 14. století dům, přestavěný roku 1351 pro moravského markraběte Jana Jindřicha, mladšího bratra Karla IV. 

Foto: Zachované fragmenty původní podlahy s napojením na repliky.

Po četných změnách majitelů i stavebních úpravách v průběhu staletí, byl roku 1945 palác znárodněn. Původní monumentální a reprezentativní pozdně barokní šlechtická rezidence od roku 1993 patří Magistrátu města Prahy, a právě prochází závěrečnými fázemi náročné rekonstrukce. My se pochopitelně zaměříme na podlahy.

Foto: Pokládka parket, repliky původních podlah.

Foto: Broušení povrchů.

Foto: Povrchové úpravy olejováním.

Protože historickou podlahu v obchodě nekoupíte a realizaci i šikovný kutil těžko zvládne, čeká náročná práce na specializovaný tým mistrů řemeslníků. Právě v oboru podlah se takový tým v rámci Cechu parketářů ČR podařilo vytvořit. Tým samozřejmě nevznikl ze dne na den, ani hned při založení Cechu v roce 1997. Vytvářel se postupně, po řadu let.

Vzájemná výměna informací, technologických postupů a zkušeností vyprofilovala tým mistrů, kteří si sednou jak pracovně, tak povahově. Práce na historických podlahách totiž vyžaduje technologickou disciplínu, přesnost, trpělivost, a především lásku k tomuto řemeslu. 

Jak celý takový pracovní postup probíhá? Standardně se začíná vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele. Při rozsáhlé zakázce je vybráno většinou konsorcium firem, které si rozdělí jednotlivé specifické práce a dodávky. Potom následuje výběr subdodavatelů na jednotlivé profese. Dříve běžně užívaný systém "vyhrává nejlevnější" již doznal významné změny. Po špatných zkušenostech a trpkých zklamáních je výběr mnohem odpovědnější. Jsou osloveny firmy s referencemi a nejlépe s osobními zkušenostmi z předchozích společně realizovaných akcí. Přesně to byl případ odborníků působících v Mistrovské škole řemesel a umění v Jablonci nad Nisou. Následuje uzavření oboustranně přijatelné smlouvy a souběžně s touto činností již probíhá příprava zakázky, a to především zajištěním materiálů. To je v dnešní době rozkolísaných cen a chybějících surovin opravdu nezbytné. 

Než odstartuje realizace zakázky, předchází jí ještě důkladná prohlídka staveniště. Připravenost prostor, napojení na sítě, likvidace odpadu, místa pro uložení materiálu, strojů a zařízení. Dopravní dostupnost, parkování, vstupy do prostor, zabezpečení vybavení a pojištění rizik. Z výčtu uvedených činností je vidět, že se jedná o velice náročnou práci, a to nejen z pohledu vlastního řemesla. Pokud již máte všechno za sebou, tak se můžete pustit do díla. Založíte stavební deník a proškolíte každého pracovníka z hlediska BOZ a požární ochrany. A je odstartováno!

Za realizační tým z Cechu parketářů ČR a MŠŘU Ing. Jiří Dvořák

Historie paláce, zdroj: Wikipedie