26.04.2022 | Praxe

Kutilové, kteří si sami pokládají keramické dlaždice, se často vyhýbají diagonálnímu uspořádání dlaždic. Pokládání diagonálních dlaždic možná vypadá jako komplikované. Po pokládce se může zdát, že diagonální dlaždice působí příliš rušivě – dokonce jako nevhodné pro malé prostory.

Diagonální uspořádání dlaždic však může znamenat vynikající volbu. S několika technikami a nástroji není jejich pokládka příliš obtížná. A mohou dobře působit v mnoha prostorách, zejména v malých prostorách, jako jsou koupelny.

Co je diagonální pokládka dlaždic?

Při diagonálním uspořádání dlaždic, kterému se někdy říká šikmé uspořádání, svírají dlaždice se všemi stěnami úhel 45 stupňů.

Diagonální uspořádání dlaždic se může ukázat jako vhodnější v koupelně nebo v jiné malé místnosti, protože pomáhá místnost opticky zvětšit. Co se týče instalace, řezání na diagonále bude vždy o něco obtížnější než řezání rovnoběžně s hranami. Existují však nástroje a techniky, které vám s tím pomohou.

Plusy

Diagonální rozvržení může působit méně impozantně

Ať už si to uvědomujete nebo ne, váš mozek automaticky počítá velikost prostorů. Pokud jste člověk zaměřený na detaily, možná to děláte při používání koupelny, kdy násobíte počet dlaždic v řadě počtem dlaždic ve sloupci. Tento typ výpočtu však provádějí všichni lidé, ať už o tom vědí nebo ne: děje sej to čistě podvědomě.

Ať tak či onak, čtvercové uspořádání dlaždic umožňuje mozku poměrně snadno odhadnout velikost prostoru, proto se malá koupelna bude okamžitě zdát stejně malá, jako je. U diagonálního uspořádání dlaždic však mozek tento výpočet plochy neprovádí snadno, tudíž není okamžitě patrné, že je místnost malá. Diagonály se mohou stát vynikající strategií, jak malé místnosti zdánlivě zvětšit.

Diagonální rozvržení jsou jedinečná

Rovnoběžky a čtverce tvoří mřížku. Diagonály nabízejí otevřenější, dynamičtější vzhled. Tvary, které poskytuje diagonální rozložení dlaždic, vytvářejí efekt otevření.

Stačí se podívat na obklady položené ve stylu harlekýn, abyste viděli, jak živé a zábavné mohou diagonály být. Pro podlahu v koupelně je obzvláště užitečné použít kontrastní diagonální vzor, pokud mají stěny rovný mřížkový vzor, například dlaždice typu subway, uspořádané v tradiční průběžné vazbě.

Diagonální rozvržení potlačuje nepravoúhlé stěny

Při čtvercovém uspořádání obkladů je místnost, která není pravoúhlá, zcela zřejmá z tvaru obložených obkladů podél stěn. Díky diagonálnímu uspořádání se však nedokonalosti místnosti projevují méně viditelně.

Minusy

Zatímco diagonální vzor se může zdát logický, pokud používáte velké dlaždice pro velký prostor, jako je podlaha v kuchyni nebo obývacím pokoji, někteří lidé se mohou obávat, že diagonální dlaždice mohou v menší koupelně vypadat příliš rušivě.

Diagonální dlaždice mohou místnosti učinit vizuálně přitažlivou, ale nikdy nezpůsobí, že se místnost bude zdát tak velká, jako když by byla vybavena zrcadly podél stěn, natřená světlou barvou či měla bílý strop.

Pokud jste kutil a plánujete si obklady instalovat sami, představuje řezání obkladů na úhlopříčce oprávněnou obavu. Šablony sice pomáhají, ale musí se poměrně zevrubně počítat. Pokud nemáte matematické sklony, možná byste se měli instalaci na úhlopříčku vyhnout.

Problémy s diagonální pokládkou dlaždic

Jedna z kritických připomínek k diagonálnímu uspořádání dlaždic říká, že se musí řezat dlaždice pro všechny čtyři stěny – podél všech čtyř stěn podlahy budou trojúhelníkové segmenty dlaždic.

Mnoho čtvercových vzorů však také vyžaduje ořezání dlaždic na dvou nebo někdy i na všech čtyřech hranách stěny. Pokud vzniká problém s rozestupy, je často nejlépe začít rozvržení obkladů tím způsobem, že se řada obkladů spustí středem místnosti a poté se postupuje směrem ven. Dvě předposlední řady se osadí řezanými dlaždicemi.

S tím souvisí i obava, že je těžší řezat jednotlivé dlaždice podél úhlopříčky než rovnoběžně s jejich okraji, jako je tomu u čtvercového vzoru, a to, že většina ručních řezaček na dlaždice a pil za mokra je vhodnější pro provádění rovnoběžných řezů. 

Mimo jiné panuje názor, že rozvrhnout na podlaze diagonální vzor je jaksi obtížnější než rozvrhnout čtvercový vzor. Ve skutečnosti však diagonální rozvržení začíná jednoduchým přichycením diagonálních rozvrhovacích čar přes podlahu z každé dvojice protilehlých rohů.

V průsečíku těchto čar ve středu místnosti začnete pokládat dlaždice plné velikosti, přičemž jako vodítko použijete tyto čáry. Jak budete postupovat směrem ke stěnám, budete pokládat dlaždice plné velikosti, dokud nedosáhnete stěn, a v tomto okamžiku začnete dlaždice ořezávat podél úhlopříčky, aby pasovaly ke stěnám. Kromě řezání není diagonální vzor o nic složitější než čtvercový.