30.03.2022 | Praxe

Dlouho v podlahařině platilo, že se dřevo a voda „nemají rádi“. Proto parkety byly a jsou používány především pro podlahy v suchých a často reprezentativních prostorách. Přitom v mnoha případech dokáže právě v koupelnách dřevo plnohodnotně nahradit keramiku nebo přírodní kámen.

Je to závislé na dvou kritériích:  A) na následném zatížení podlahy a B) na typu starých lepidel.

Pokud bude v budoucnu hotová podlaha enormně zatížena (např. provozem kolečkových židlí), je nutné zbytky starých lepidel a popř. i zbytky vyrovnávacích vrstev bezezbytku odstranit řádným obroušením (dalšími vhodnými postupy je frézování nebo brokování pomocí speciálních zařízení). To samé platí v případě lepení dřevěné podlahy – stará lepidla musí být bezezbytku odstraněna! Druhým kritériem je složení stávajících zbytků lepidel. V některých případech lze tyto zbytky na podkladu ponechat, ale i zde je třeba dodržet několik důležitých pravidel. Zatímco zbytky lepidel na živičné bázi a na bázi sulfátových louhů jsou poměrně rizikové, lepidla na bázi disperzí, umělých pryskyřic a polyuretanů lze bez větších problémů většinou vyhodnotit jako vhodná pro další podlahářské práce. To platí za předpokladu, že se dodrží následující:

Podlahy jsou v koupelnách vystaveny stříkající vodě. Obzvláště kolem sprchy a vany. S koupelnovým systémem Thomsit ale můžete být bez obav z vlhkosti! Nejlepším předpokladem k úspěchu je profesionálně vytvořený podklad a zajištění jeho dlouhodobé ochrany.

Norma specifikuje požadavky na zatížení vlhkostí, které mají vliv na plánování konstrukce v souladu s daným objektem. Vyžaduje, aby každý prostor, kde probíhá zatížení vodou, byl chráněn odpovídající hydroizolační vrstvou, která zabrání pronikání vody a vlhkosti do podkladu a konstrukcí, kde by následně docházelo vlivem vlhka, popř. chemickou reakcí k poškození jednotlivých skladeb a částí stavby. Tento požadavek se v současnosti ještě prohlubuje, protože velmi často jsou k vyhotovení podkladů vhodných pro pokládku podlahových krytin používány materiály (desky, potěry) na bázi sádry, a ty jsou, jak známo, k působení vlhkosti extrémně náchylné.

Těsnicí pás Thomsit TDB 100 a speciální těsnicí páska TDB 12 přitom spolehlivě chrání před vniknutím vlhkosti. Další hvězdou systému je speciální 2K PUR lepidlo Thomsit P 625. S tímto lepidlem položíte vhodné designové a dřevěné krytiny rychle, pohodlně a hlavně spolehlivě. Kompletní systémová sestava je přitom velmi ekologická a skládá se výhradně z komponent s velmi nízkým obsahem emisních látek.

PARKETY DO KOUPELNY SICE UMÍME, ALE PŘESTO NE KAŽDÉ DŘEVO TO SNESE. NA CO SI DÁT POZOR?

JAKÉ PARKETY DO KOUPELNY: Hodí se především tvrdé a „klidné“ dřeviny jako dub nebo ořech. Ty se při zatížení vlhkem smršťují jen velmi málo. Také tropické dřeviny jako doussie, merbau nebo teak jsou vhodné. Ty by ale měly být dodány vždy pouze z obnovitelných lesů.

JAKÝ NEPOUŽÍT FORMÁT: Jako ne úplně vhodné lze označit malé formáty, jako např. mozaiky, a to především s ohledem na vysoký počet spár a také riziko nadměrného zatékání vody do spodní vrstvy. Dlouhé formáty nejsou také ideální volbou. Od prken, které jsou delší než 120 cm, se držte raději dále. Hrozí u nich nadměrné (absolutní) objemové změny.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Proti lakovanému povrchu volte raději povrch olejovaný. Ten nechá dřevo „dýchat“ a bude tak lépe zajištěno, že se podkladní vrstvy zbaví vlhkosti mnohem dříve.

Celý článek si můžete přečíst v profi magazínu DOMO 2/2022, který vyšel 15.3.2022 a můžete si jej objednat ZDE nebo si požádat o zaslání ukázkového výtisku e-mailem na j.patzakova@atemi.cz