04.04.2022 | Praxe

Výdutě na laminátové podlaze jsou známkou možného poškození vodou nebo vzduchem, který se zachytil v podkladu. Nedostatečná bariéra proti vlhkosti vždy způsobí vyboulení a ohýbání i na hranách podlahových desek. Co s tím?

Nejlepší způsob, jak opravit neustálou tvorbu bublin v laminátové podlaze, je zbavit se přebytečné vlhkosti pod deskami. Vytvořit dilatační spáry a v místnosti použít odvlhčovač, aby se snížil obsah vlhkosti způsobující bubliny a nabobtnání. Pro zachování jednotného vzhledu je často nutné vyměnit podklad a vodou poškozené desky.

Proč se v laminátové podlaze tvoří boule?

Pokud jsou v podlaze výdutě, znamená to, že v podkladu podlahy a v deskách zůstalo hodně vlhkosti. Laminátová podlaha může v důsledku roztahování a smršťování, vyvolaného změnami úrovně vlhkosti a hromaděním vlhkosti, v průběhu času pružit a může se prohýbat. Některé z příčin tvorby bublin v laminátové podlaze:

Poškození vlhkostí

Vysoký obsah vlhkosti je hlavní příčinou poškození jakékoli pevné nebo umělé podlahy. Zvýšení obsahu vlhkosti vytvoří trvalou vlhkost, jež může způsobit tvorbu bublin, zejména když se vlhkost dostane k laminátovému jádru. Laminátové podlahy nejsou voděodolné, i když mohou být vodotěsné. Vysoký obsah vlhkosti nakonec způsobí, že laminátová podlaha nabobtná.

Pnutí mezi deskami

Tvorba bublin v laminátové podlaze může být způsobena příliš velkým pnutím mezi deskami. V reakci na změny teploty se laminátová podlaha roztahuje a smršťuje. Pokud nejsou ponechány žádné dilatační spáry, laminát vytvoří vystouplá místa, bubliny nebo se úplně prohne. K tvorbě bublin může také vést pevné připevnění lišty k podlaze. 

Rozlitá voda a mokré vytírání

Rozlitá voda a úniky z potrubí, které nebyly okamžitě odstraněny, způsobí nabobtnání. Další potíže vyvolává mokré vytírání. Laminátovou podlahu byste neměli čistit mokrým mopem ani párou, především z důvodu vstřikování vody nebo páry do povrchové úpravy podlahy, což může snadno způsobit poškození, to znamená tvorbu bublin a vyboulenin.

Nedostatečné dilatační spáry

Velkoplošné instalace vyžadují mezi spojovacími částmi laminátových desek dilatační spáry nebo malé mezery. Příliš velké souvislé instalace vedou k zachycení vzduchových bublin pod laminátovými deskami. Špatné způsoby instalace také zvyšují riziko poškození dřevěných podlah vodou. Před instalací laminátové podlahy zajistěte v místnosti změření vlhkosti. 

Pokud instalujete laminátovou podlahu na dřevěné a betonové podklady, ujistěte se, že nenarušíte odpařování vody a správné větrání. Tvorbu bublin může rovněž způsobit chybějící instalace účinné bariéry proti vlhkosti v podlaze.

Jak opravit boule na laminátové podlaze?

Chcete-li opravit nabobtnalé laminátové podlahy, musíte určit hlavní příčinu vzniku podlahové bubliny. Níže uvádíme několik kroků k nápravě poškození laminátové podlahy bublinami způsobenými vodou:

Zkontrolujte podlahu

Na podlaze si pečlivě prohlédněte oblast, kde se tvoří bubliny. Projděte se po podlaze a zkontrolujte přítomnost bublin. Pokud jsou bubliny v jedné desce, znamená to, že je deska poškozená a je třeba ji odstranit. V případě, že během kontroly najdete uprostřed spoje podlahy bublinu, mohou za to nedostatečné dilatační spáry, což způsobuje, že se desky na sebe mačkají a ve spárách se vydouvají.

Odstraňte lištu u zdi

Odstranění laminátové lišty u zdi v blízkosti poškozené laminátové desky se vzduchovými bublinami: opatrně vyjměte lištu pomocí kladiva a šroubováku, abyste lištu laminátové podlahy nepoškodili.

Vyjměte laminátovou desku

Po odstranění lišty u zdi odstraňte laminátové desky jednu po druhé, dokud se nedostanete k poškozené desce. Opatrně vysuňte podlahovou desku ze zajišťovacího mechanismu se spojující deskou. Tam, kde byla tvorba bublin způsobena nedostatečnou dilatační spárou, stačí podlahu opravit uvolněním napětí desky. 

Vyměňte poškozené laminátové části a vraťte podlahové desky zpět

Na místo poškozené desky nasuňte novou odpovídající laminátovou podlahovou desku. Pero desky opatrně zasuňte do drážky vedlejší desky. V případě vystouplé desky stačí po zajištění vhodné spáry vystouplou desku zatížit. To pomůže tomu, aby se podlaha usadila bez jakéhokoli dalšího zásahu.

Ostatní nepoškozené podlahové desky vraťte na původní místo. Pečlivě si prohlédněte podlahu, abyste se ujistili, že je na laminátové podlaze dostatečná dilatační a smršťovací spára. Viditelné vzduchové bubliny ve vaší laminátové podlaze vyvolala vysoká vlhkost a úroveň obsahu vlhkosti. Tvorbu bublin lze odstranit tím, že vytvoříte dilatační spáry, použijete distanční podložky a odvlhčovače nebo laminátovou desku vyměníte. Vystouplá místa je lépe opravit až po identifikaci jejich příčiny. Tvorbu drobných bublinek lze opravit tím způsobem, že je necháte prasknout a laminát slepíte dohromady.

Někdy lze podlahu s bublinami opravit i bez výměny desky. Pokud byla podlaha původně přilepena, nemusí příčinu bobtnání nutně představovat voda nebo vlhkost. Lepené spoje mohou mírně bobtnat, protože absorbují vodu z lepidla. Tento problém s bublinami má tendenci se časem vyřešit sám, zhruba během 2–3 týdnů.