08.12.2021 | TIPY

Renovace povrchu litých epoxidových a polyuretanových podlah

Lité pryskyřice na bázi epoxidu nebo polyuretanu existují již mnoho let. Jako podlahy se typicky používají v prostorách s průmyslovými a funkčními podlahami, ale těší se stále většímu zájmu v oblasti dekorativních interiérů. Vysoká výkonnost těchto podlah má ovšem mnohdy svá omezení. Typicky jsou lesklé, protože matování nelze se 100% pryskyřicí dosáhnout, a proto jsou relativně náchylné k poškrábání. Velmi často u nich také dochází vlivem UV záření k zažloutnutí. Renovační systémy Dr. Schutz® floor remake umožňují provést nejenom zmatování povrchu v 5ti optických variantách, ale také kompletní barevnou renovaci povrchu. 

Transparentní renovace a úprava povrchu polyuretanovými laky

Pokud je optický vzhled lité podlahy v pořádku, nedošlo k žádnému zažloutnutí a povrch je pouze jemně poškrábaný, je možné provést renovaci transparentními 2-komponentními polyuretanovými laky. Po základním čištění a několikastupňovém mikrobroušení keramickým brusivem se jako preferovaná kvalita používá 2K-polyuretanový lak Dr. Schutz PU Siegel (optické varianty lesk, mat, extramat a ultramat). Pro prostředí se silným chemickým zatížením se nabízí speciální hustě zesíťovaný lak Dr. Schutz PU Anticolor, který nabízí optické varianty pololesk, mat a extramat. Tento lak má vysokou chemickou odolnost, je odolný vůči migraci změkčovadel a také proti barevným chemikáliím, jako jsou barevné dezinfekce nebo barvy na vlasy. 

Barevná renovace povrchu pigmentovanými laky

Pokud již nevyhovuje optický vzhled nebo je povrch zažloutlý, popřípadě silně mechanicky poškozený, je ideální volbou kompletní barevná renovace povrchu. Po chemicko-mechanické přípravě se vytmelí defekty a celý povrch se lakuje barevným 2K-PU lakem Dr. Schutz PU Color, který se vyrábí dle barevnic RAL K5, NCS, Sikkens a Pantone. Při barevné renovaci lze sáhnout k několika kreativním technikám, jako je např. čipsování nebo mramorování. Pro finální OnTop lakování se pak opět použije transparentní 2K-PU lak Dr. Schutz PU Anticolor (optické varianty pololesk, mat a extramat) nebo Dr. Schutz PU Siegel, který disponuje optickými variantami lesk, polomat, extramat a ultramat.

Protiskluzné varianty při renovaci povrchu

Všechny laky mají standardně nastaveny protiskluzné hodnoty na R9 a součinitel smykového tření v rozpětí 0,54 – 0,66. Do 2K-polyuretanových laků Dr. Schutz mohou být přidány systémové přísady R10 Antislip Add, R11 Antislip Add nebo duro plus L Add a tím dosáhnout požadovaných protiskluzných a odolnostních vlastností povrchové úpravy. 

www.dr-schutz.cz