29.11.2021 | TIPY


Dr. Schutz® ESD Produkty - umožňují vyrobit na jakékoliv tvrdé nevodivé podlahovině elektrostaticky vodivý povrch.

Společnost Dr. Schutz® Group rozumí tomu, jak důležitá je funkčnost ESD podlahy. Systém musí splňovat požadavky norem, povrch musí být snadno čistitelný a udržovatelný, musí vydržet všechny typy zatížení a co nejdéle také opticky dobře vypadat. Novinkou roku 2021 je kompletní Dr. Schutz ESD Systém, který umožňuje nejenom provádět renovace stávajících ESD podlahovin, ale díky nové vodivé epoxidové penetraci ESD Hicon Prime vyrobit z jakékoliv tvrdé nevodivé podlahy podlahu elektrostaticky vodivou. Výroba ESD povrchu je možná na minerální cementové stěrky, beton, potěr, lité epoxidové nebo polyuretanové podlahy, keramickou dlažbu, PVC, linoleum a kaučuk.

Ve stručnosti si nyní představíme, jak se výroba ESD povrchu provádí:

1) Základní čištění, přebroušení povrchu a příprava podkladu se provádí v závislosti na tom, na jaký podklad se bude vodivý povrch vyrábět. Odborná příprava podkladu je velmi důležitá. Zahrnuje základní čištění, odstranění všech chemicky rozpustných nátěrů, přebroušení povrchu nebo také základní penetraci některých materiálů, jako např. minerální stěrky nebo betonu pomocí 2K-epoxidové penetrace EP Prime.

2) Na odborně připravený podklad se poté nanese vysoce vodivá epoxidová penetrace Dr. Schutz® ESD Hicon Prime.  Před penetrací se nainstalují měděné pásky. Dostačující délkou je 2x 50 cm na 50 m2 plochy. Ideální je použití přímo Dr. Schutz Systémové měděné pásky s krabicí na odvod výboje.  

3) Aplikace vodivých barevných laků je dalším krokem. Nanáší se 2 nátěry vodivého barevného laku Dr. Schutz® ESD Color Base. Do poslední vrstvy barevného vodivého laku je možné nastřelit mikročipsy 1 mm nebo klasické čipsy 3 mm. Schnutí mezi nátěry je cca 2 hodiny. Poté je možné ihned dál pokračovat v práci. 

4) Aplikace finálního krycího vodivého transparentního OnTop laku je posledním krokem při výrobě celé skladby. Používá se Dr. Schutz® ESD Topcoat pro silně mechanicky zatěžované prostory nebo Dr. Schutz® ESD Medicoat pro prostory se silným chemickým zatížením.

Dr. Schutz® ESD Systém splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153. Celý systém je velmi rychlý a zaručuje nejkratší možný výpadek provozu v renovovaných prostorách.

www.dr-schutz.cz