25.11.2021 | Zprávy

Nejen o podlahách jsme si popovídali s hlavním inženýrem atelieru A8000, Zdeňkem Fuxem, který aktuálně pracuje na projektu zimního stadionu v Hluboké nad Vltavou.

V Českých Budějovicích jste nedávno dokončili rekonstrukci pavilonu Z na výstavišti, který se otevřel během festivalu Země živitelka. Na projektu je velmi zajímavá multifunkčnost podlahy, tedy to, že na jedné straně unese podlaha traktor či výstavu traktorů a na druhé straně zde probíhá koncert orchestru nebo taneční představení. Jak se toho technicky podařilo docílit?

Původně jsme uvažovali o ponechání stávající betonové podlahy, která ale vykazovala řadu vad. Nechali jsme zpracovat sondy do podlahy. Ty nám ukázaly, že podklad není dostatečně zhutněný. Pravděpodobně se tak stalo v důsledku povodní v roce 2002. Proto jsme přistoupili ke kompletní výměně podloží podlahy a návrhu nové průmyslové podlahy z drátkobetonu se vsypem a strojně hlazeným povrchem. Právě ta nabízí poměrně efektivní a dobré multifunkční využití. 

Co bylo pro vás největší výzvou na projektu pavilonu Z? 

Největší výzvou bylo určitě vypracovat prováděcí projekt současně s realizací stavby. U projektu bylo náročné statické řešení, zejména posilování stávajících nosných ocelových konstrukcí ve vazbě na nové funkční využití, především zavěšování prvků pro scénografii do střešních konstrukcí a řešení nových fasád budovy, zejména navrácení profilových skel, které byly u původní haly realizovány a odstraněny během pozdějších stavebních zásahů. 

Byl jste při realizaci pavilonu T na výstavišti? Jste dodnes v ateliéru spokojeni, jak spolu tyto dvě budovy komunikují? 

Nebyl jsem přímo u projektu, ale řekl bych, že Pavilonu T se nesmírně ceníme. Při návrhu pavilonu Z jsme na tuto architekturu navazovali a pracovali s tím, aby obě budovy tvořili jeden celek. Prostor mezi budovami má potenciál vytvořit v budoucnu náměstí. Pokud se podaří realizovat nová plánovaná komunikace přes řeku Vltavu, tento prostor získá okamžitě další energii a význam. 

Jaká je podle vás ideální podlaha? 

Řekl bych, že musí být odolná, teplá a ekologická. Volil bych dřevo dub.

V jakém poměru by u podlahy měl být design a funkčnost? 

Pro mne roznědně jedna ku jedné. Obojí je stejně důležité. 

Jaký je váš nejoblíbenější podlahový materiál? 

Určitě dubová prkna a keramická dlažba z důvodu jejich trvanlivosti, funkčnosti, designu. Jsou to tradiční a skvělé materiály. Dubová podlaha i keramická dlažba jsou příjemné materiály, nevhodné však pro pojezd těžké techniky jako bylo v zadání u pavilonu Z.

Vzpomenete si na nějaké konkrétní zajímavé řešení podlah u vašich projektů? 

Technicky náročné je řešení venkovní „podlahy“ parkovišť na střechách budov komerčních center a zejména tam, kde jsme navrhovali autobusového nádraží. Tyto podlahy jsou extrémně namáhané staticky, ale i povětrnostními vlivy, jsou náročné z pohledu dodržení jejich kvality, životnosti a zejména cenově. Celé souvrství skladby podlahy musí vyhovět požadavkům na jejich voděodolnost, kondenzaci vodní páry v konstrukci a vyhovět tepelně technickým požadavkům, které se neustále zpřísňují. Při řešení těchto podlah musí být použity nejkvalitnější materiály tepelných izolací a hydroizolací, speciální odolné betony.

Existuje v této souvislosti nějaký materiál, který byste si osobně rád vyzkoušel v budoucnu, ale zatím na to nebyla příležitost? 

Asi jsme zatím navrhovali všechny druhy podlah, které lze vyzkoušet.  

Celý rozhovor najdete v listopadovém vydání magazínu DOMO č. 6/2021, který si můžete objednat v tištěné podobě ZDE, nebo v elektronické podobě ZDE.