30.07.2021 | Realizace

Stavba objektů Infocentra s vyhlídkovou věží a občanského zázemí byla zahájena v blízkosti Hlavního vlakového a autobusového nádraží v Plzni. Na volné zatravněné ploše mezi ulicemi Americká, Šumavská a Sirková bude během dvou měsíců postaven a kompletně zařízen areál tvořený novými moderními budovami. Vedle služeb městského infocentra nabídne široké služby pro cestující i turisty přijíždějící do města. Bude zde kavárna a gastro provozy s krytou terasou, chybět nebudou kryté stojany na kola a koloběžky a další mobiliář související s provozem dopravních terminálů.

Místo je tedy pomyslnou vstupní branou do města a současně musí nabídnout prvky občanské vybavenosti pro cestující hromadnou dopravou. Vzhledem k tomu, že je nutné frekventované místo se specifickými nároky cestujících dovybavit službami, rozhodlo vedení města o výstavbě těchto budov. S ohledem na tuto skutečnost byl vybrán stavební modulový systém společnosti Cubespace. Ten používá konstrukční jednotky různých velikostí, jejichž kombinací vznikají stavby s plochou, případně se sedlovou střechou. Nespornou výhodou je možnost zvětšování staveb napojením dalších stavebních jednotek, jestliže se snad nedostává prostoru. Pokud stavba ztratí svůj původní význam, lze moduly odebírat, přemísťovat či celou stavbu přenést jinam nebo rozdělit na více jednotek. Systém respektuje ty nejnáročnější požadavky moderní architektury.

Celý prostor je osazen třemi samostatnými objekty. Inspirací pro návrh z modulů Cubespace byl projekt Manifesto Florenc, který se osvědčuje v Praze. Dominantní a nejvyšší je objekt Infocentra s přilehlou vyhlídkovou věží. Ten je tvořen celkem z deseti modulů (rozměr jednoho modulu činí 2,5 x 6 m) a jeho součástí je vyhlídková terasa ve výšce 12 metrů nad terénem.

Druhý objekt je jednopodlažní a je zde prostor pro čtyři různá prodejní místa, ve kterých se počítá s prodejem jídla a pití. Objekt je utvořen z deseti modulů o rozměrech 3 x 7,8 m.

Třetí objekt vytváří sestava pěti modulů, které poslouží jako kryté stojany na kola a městské koloběžky a sklad potřebný pro provoz všech objektů. Užitná plocha je celkem 78 m².

Společnost RIVA, a.s., v objektu realizovala pokládku lepeného PVC jak homogenního (Fatra), tak heterogenního (Tarkett). Protože realizace celé stavby probíhala montovaným způsobem, bez mokrých procesů, byla zvolena pokládka bez celoplošného stěrkování.

Vytmeleny byly pouze spoje a to pružným tmelem ACR 600. Posléze byla celá plocha z cetris desek přebroušena a napenetrována. Další fází bylo celoplošné lepení PVC lepidlem Ceresit 188 E, krytina byla poté svařena a olištována.

Výhodou této realizace je, že byla velmi zkrácena její doba, protože se nestěrkovala celá plocha a nebylo nutné čekat na schnutí nivelizační stěrky. Pochopitelně, v případě nutnosti, je možné cetris desky stěrkovat nivelizační stěrkou pro zlepšení celkové rovinatosti povrchu.

FAKTA

  • Objekt: Revitalizace prostoru u Hlavního nádraží Plzeň
  • Datum realizace: duben 2021
  • Plocha podlah: 230 m2
  • Materiál: PVC NF Extra (Fatra) a PVC PRIMO PLUS (Tarkett)
  • Realizační firma: RIVA, a.s.