13.08.2021 | Realizace

Žilinská univerzita v Žiline patří více než šedesát let k předním vzdělávacím a vědeckovýzkumným institucím na Slovensku. Svou bohatou tradicí zaujímá významné místo mezi slovenskými vysokými školami nejen počtem studentů, nabídkou zajímavých a kvalitních studijních programů, ale zejména výraznou výzkumnou i zahraniční aktivitou. Během let 2019 a 2020 zde proběhla výměna více než 9850 metrů podlahové krytiny.

Pokládka byla technicky velmi náročná, protože původní podklad nevyhovoval požadavkům normy ČSN 74 4505. Díky tomu byly přípravné práce náročné na správnou volbu technologie a též s ohledem na požadavky investora na použití ekologických materiálů. Podklad se penetroval dvousložkovou epoxidovou penetrací Ceresit R 755 a univerzální disperzní penetrací R 766. Jako nivelační stěrka byla použita tlustovrstvá cementová stěrka Ceresit DH maxi, speciální lepidlo na linoleum L 240 D. Lepení kaučuku bylo provedeno lepidlem K 188 E. Oba tyto produkty splňují požadavek EC1 na ekologickou nezávadnost a zaručují perfektní výsledek.

Rekonstrukci provedla společnost MRK Contract. Ta vznikla v roce 1992 pod názvem MRK A. Magdolen jako rodinný podnik a v roce 2002 se přetransformovala na MRK Contract s.r.o. Dnes patří mezi TOP 5 podlahářských firem na Slovensku a má pobočky ve čtyřech městech: Banská Bystrica, Bratislava, Žilina a Košice.

Na slovenském trhu zastupuje mnoho významných světových výrobců podlahových krytin, díky čemuž disponuje širokým portfoliem produktů a inovativních novinek.

FAKTA

  • Objekt: Žilinská univerzita v Žilině
  • Datum realizace: 2019/2020
  • Plocha podlah: 9 850 m2
  • Materiál: Tarkett Venoto xf2, Nora Norament gramo 926, kaučukové tvarovky, Noraplan Signa
  • Chemie: Ceresit
  • Realizační firma: MRK CONTRACT, s.r.o., Vlkanová – Banská Bystrica