14.06.2021 | Praxe

Nivelační hmoty jsou vhodné pro vyrovnání podkladu v bytové a administrativní výstavbě. Vytváří vhodný podklad pro většinu dostupných druhů podlahových krytin jako jsou např. PVC, lina, koberce a plovoucí podlahy.

Divize Weber společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. představuje nivelační hmoty na bázi síranu vápenatého. Jde o samonivelační hmoty, které lze použít pro vyrovnání podkladů zhotovených  z cementových potěrů, betonů a potěrů na bázi síranu vápenatého.

Nejdůležitější, před aplikací samonivelační hmoty, je vždy správně posoudit podklad. V prvé řadě je zapotřebí odstranit všechny nesourodé části, které by mohli působit jako separátor a tudíž odloučení samonivelační hmoty od podkladu. Následně volíme správnou penetrační hmoty. Weberpodklad floor v případě je-li podklad savý, Weberpodklad HAFT v případě, že potřebujeme kontakní můstek na nesavé a problematické podklady. Tato penetrace obsahuje křemičitý písek pro následné dobré zakotvení nivelační hmoty. U velmi problematických podkladů, jako jsou například zbytky asfaltu po vytrhaných parketách je zapotřebí použít takzvanou epoxidovou kotvu, např. Weberepox P100 nebo Weberepox P102 do které je zapotřebí do plna zasypat Weber křemičitý LOD písek frakce 0,1-0,6mm.

U samotného zpracování samonivelační hmoty je vždy zapotřebí dodržovat záměsovou vodu. Nedodržení záměsové vody dle předpisu v technickém listě nebo na obalu výrobku vede k deformaci směsi, obzvlášť nadbytek záměsové vody způsobuje propad kameniva na dno aplikované tloušťky a stoupání disperze na povrch. Nivelační hmota je poté na povrchu nesourodá, měkká nebo sprašná.

Doba míchání je 2-3min a poté je nutné  nechat směs krátce odležet a promíchat podruhé. Namíchanou hmotu rovnoměrně naléváme na připravený podklad z míchací nádoby a upravujeme pomocí nerezové šavle nebo rakle.

Po vyzrání a dodržení zbytkové vlhkosti předepsané výrobcem podlahové krytiny provádíme pokládku finální nášlapné vrstvy.

Výhody nivelačních hmoty Webernivelit S, Weberfloor 4095:

 • Velmi nízké pnutí při vyzrávání
 • Velká variabilita v aplikační tloušťce ( 2,5mm-30mm; 1-10mm)
 • Ruční nebo strojní zpracování
 • Vysoká pevnost v tlaku ( 30MPa;25MPa)
 • Weberfloor 4095 – rychleschnoucí, pochozí po 24 hodinách

Weberepox P100:

 • Zpevňuje a uzavírá póry podkladu s vlhkostí do 4%
 • Lze použít také jako penetrační hmotu pro zapískování podkladu
 • Bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu

Weberepox P102:

 • Zpevňuje a uzavírá póry podkladu s vlhkostí do 4%
 • Lze použít také jako penetrační hmotu pro zapískování podkladu
 • Bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu

www.cz.weber