02.04.2021 | Realizace

Divadla mají tisíciletou tradici. Počínaje Dionýsovým divadlem v Athénách z 6. – 5. st. př. Kr. přes řadu dalších, jako je například zámecké divadlo v Českém Krumlově z roku 1767. Vzhledem k jejich letitosti a provozu je nezbytná jejich pravidelná údržba a jedou za čas i důkladná rekonstrukce.

Pražské Stavovské divadlo z roku 1783 patří k světově uznávaným scénám. Stavovské divadlo neslo původní název Hraběcí Nosticovo divadlo, později Stavovské, za socialismu přejmenované na Tylovo. Divadlo se nachází v Praze na Starém Městě na Ovocném trhu. Budovu dal postavit jako scénu pro veřejnost osvícený vlastenec hrabě František Antonín Nostitz-Rieneck. Plány uspořádání prostor divadla naskicoval hrabě Kašpar Heřman Künigel, stavbu v letech 1781–1783 projektoval a provedl dvorní stavitel Anton Haffenecker. Stavba jedné z prvních klasicistních budov pro veřejnost v Praze trvala pouze dva roky.

Stavba prošla za dobu svého trvání několika přestavbami. Poslední generální rekonstrukce proběhla v letech 1983–1991. Během této akce proběhlo kromě stavebních a technických úprav i restaurování exteriérů a interiérů. Při této rekonstrukci zde byly instalovány nové repliky původních podlah. Za dobu téměř třiceti let intenzivního užívání se značně opotřebovaly, což vyvolalo nutnost nápravy. Před rozhodnutím, zda podlahy vyměnit za nové, nebo provést jejich opravu, byl proveden stavebně historický průzkum. Na základě sond bylo posouzeno souvrství podlah. Výsledkem průzkumu bylo rozhodnutí stávající podlahy opravit.

Vrchní pochůznou vrstvu tvořily intarzované parkety o síle v tl. 4 – 5 mm, lepené na desce z překližky v tl. 10 mm. Parkety byly přibíjeny na dřevěný záklop. Vadné díly byly nahrazeny novou dřevinou, praskliny a velké spáry byly vyšpánovány. Celá plocha byla přebroušena v postupných krocích zrnitostí brusiva 40 a 60. Po této úpravě bylo provedeno dvojnásobné přetmelení tmelem Resiplas s přídavkem brusného prachu. Poté proběhlo další broušení zrnitostí 80 a 100. Mezi broušením se provádí pečlivé vysávání a případné lokální dotmelení rychle tuhnoucím dvousložkovým tmelem. Závěrečné broušení se provádí orbitální excentrickou bruskou.

Povrch byl ošetřen třemi nátěry laku. Základním dvousložkovým lakem DEVAFOND A + B a po mezibrusu dalšími dvěma nátěry vysoce zátěžovým lakem DEVA QUICK A + B. Tato úprava bude dlouhodobě odolávat náročnému provozu.

Jako zajímavost se obvykle uvádí vystoupení samotného Wolfganga Amadea Mozarta v roce 1787. V divadle osobně dirigoval svoji Figarovu svatbu. Po velkém úspěchu složil skladatel pro Prahu novou operu Don Giovanni. Tato opera divadlo proslavila v celém kulturním světě. Stavovské divadlo je jediným dosud existujícím divadlem, kde Mozart působil. Na jeho počest nese jeden ze dvou salonků jeho jméno a druhý salonek nese jméno Nosticů. Právě z těchto salonků a také z opravovaných schodišť pocházejí naše fotografie.

Ing. Jiří Dvořák
viceprezident Cechu parketářů ČR