14.12.2020 | Zprávy

Naše kroky nás tentokrát zavedou na západ Čech, přesněji na Plzeňsko. V naší pohlednici se ani tentokrát nebudeme zabývat testováním a degustacemi plzeňského piva – jakkoli se jedná o národní zlato a jeho ochutnávka nám by nám jistojistě zpříjemnila den. Směřujeme trochu severněji od centra západních Čech a navštívíme areál bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích.

Foto: Budova klášterního pivovaru skrývá rozsáhlou expozici vývoje stavitelství.

„Kdo zná, neničí“ 

Hlásá motto nad vstupem do nové Expozice stavitelství v areálu národní kulturní památky Klášter Plasy v západních Čechách. Národní technické muzeum zde, ve své nové pobočce v duchu uvedeného motta prezentuje postupy a principy především tradičního stavitelství.

Vzorový projekt

Jedná se o projekt památkové obnovy nazvaný „Centrum stavitelského dědictví v Plasích“ a byl realizován za podpory Strukturálních fondů EU od roku 2009 do podzimu 2015. Zahrnoval adaptaci dvou značně zdevastovaných, leč památkově velmi hodnotných areálů hospodářského zázemí bývalého kláštera – pivovaru a hospodářského dvora.

V prostoru bývalého pivovaru vznikla unikátní stálá expozice stavitelství ve které má návštěvník šanci uceleně se seznámit s problematikou historických stavebních prvků, materiálů a konstrukcí.

Foto: Letošní výstava je věnována Stavebnímu truhlářství a parketářství.

V členitém areálu hospodářského dvora byly vytvořeny prostory pro aktivity zaměřené na prezentaci původních stavebních technologií. Vzniká tady jakási „stavebně řemeslná huť“, která má za cíl umožnit prostřednictvím kurzů a workshopů předávání tradičních postupů a dovedností zážitkovým způsobem. Dobově zařízené dílny zde pak vytvářejí tzv. „Dvůr stavebních řemesel“. V nejstarší části areálu našla své místo unikátní expozice stavebně-historického průzkumu prezentující postupy a metody zkoumání historických staveb na objektu „in situ“.

Zvolený princip památkové obnovy objektů směřoval k renovaci co největšího množství autentických prvků při zachování historického rázu budov v jejich jisté syrovosti a „neupravenosti“. Areál národní kulturní památky Klášter Plasy tak není jen pouhou „adresou“ nové pobočky Národního technického muzea, ale svým geniem loci i mimořádně hodnotnými stavbami sám vytváří autentickou učebnici stavební kultury od jejích románských počátků až do 19. století. V této pomyslné „učebnici“ Centrum stavitelského dědictví své návštěvníky „učí číst“.

Foto: Na řadě panelů jsou návštěvníci seznámeni s nabídkami strojního vybavení v 19.století.

Výstava „Dílna stavebního truhlářství“

I ta letošní, již pravidelná výstava, je spojena se stavitelstvím, konkrétně se stavebním truhlářstvím a parketářstvím. Výstava s názvem Dílna stavebního truhlářství vypráví příběh jednoho z nejstarších odvětví zpracování dřeva, řemesla dotvářejícího a zabydlujícího obytný prostor našich domovů. Sleduje cestu opracování dřeva od ručního ke strojnímu, pomáhá návštěvníkovi odhalovat hodnotu zdánlivě prostých věcí, rozpoznat poctivé řemeslo od toho nepoctivého. 

Výstava je věnovaná tradičnímu stavebnímu truhlářství a parketářství a nabízí pohled na velikou rozmanitost a bohatství těchto řemesel. Ukazuje jak historické exponáty, tak konkrétní technologické postupy ručního i strojního zpracování dřeva. 

Foto: Expozice je vybavena i celou řadou původního ručního nářadí.

Truhlářská dílna, jak šel čas

Měnily se stroje, podoba opracovaného dřeva, nároky na prostor a také myšlení lidí.

Cesta od prvotního odmítání strojů, protože „nejsprávnější je vše dělat ručně“, k názoru „co může udělat stroj, nemusí dělat ruka“, nebyla jednoduchá. Tato část výstavy návštěvníkům, na příběhu vzniku oken a dveří, názorně ukazuje jejich proměny vzhledu podle požadavků doby i funkce, ke které byly určeny. Na výběru oken, dveří a dalších výrobků stavebního truhlářství, které návštěvníci na výstavě uvidí, autoři odhalují návštěvníkům zajímavosti, konstrukční detaily, na první pohled netušené souvislosti, i „perličky“ z oboru. Názorně je zde návštěvníkům ukázána cesta od hrubé fošny až k dokonale zpracovanému finálnímu výrobku. Například na ukázce postupu výroby dveřního křídla návštěvník uvidí, co všechno a v jakém pořadí je třeba udělat, jak fungují jednotlivé truhlářské spoje a kdy je který třeba, jaké konkrétní nástroje se na zhotovení díla používají.

Foto: Expozice nabízí ukázky starých parket.

Výstava však ukazuje i tradiční řemeslo parketářské

Parkety – luxus dřevěných podlah. Důležité místo na výstavě je věnováno parketářství. Na vystavených exponátech je možno sledovat vývoj dřevěných podlah od prkenných přes parketové až k vlýskovým. Jedná se o ukázky běžných typů parketových podlah používaných v českých zemích, které jsou doplněny luxusními parketovými dílci z měšťanských domů a zámků. Zvláště pro místní určitě stojí za povšimnutí parketa vyrobená v nedaleké parketárně Nebřeziny u Plas. Zachovala se i s originálním výrobním štítkem na rubu (K. k. Privil. Maschinen Parquetten Fabrik Leonhard Spieller in Plass in Böhmen.) a kolem poloviny 19. století zdobila podlahu zámku ve Slatiňanech. 

Shrnutí na závěr, aneb proč tyto prostory navštívit

Centrum stavitelského dědictví Plasy, které je stálou expozicí NTM, kde potkáváme dějiny stavitelství od nejstarších dob až téměř do nedávné současnosti. Expozice stavitelství v prostorách bývalého klášterního pivovaru, návštěvníky nenásilnou formou seznámí s příběhem vzniku staveb od sklepení, obytných a hospodářských místností, až po střechy.

V Plasích, tu ožívají staré historické technologie, nářadí i stroje. Ukázky historických řemesel zájemcům představí již téměř zapomenutý fortel našich předků. Návštěvníci zde poznávají tradiční dovednosti, které nám přinášejí nejenom porozumění historie, ale také inspiraci a potěšení.

Foto: Návštěvníci jsou seznámeni i s výrobky starých truhlářů.

Co říci na úplný závěr? Stálá expozice stavitelství i každoroční výstavy jsou určeny nejenom odborníkům zabývajícím se stavbami a náhodně sem zabloudivší zvídavé veřejnosti. Jedná se o projekt, který by měl především sloužit školám a učňovským střediskům. To své zde naleznou i specialisté a odborníci zabývající se historií stavebních technik.

Výstava byla původně plánovaná a následně i přístupná v rámci Expozice stavitelství NTM CSD Plasy od 9. června do 1. listopadu 2020. Pro velký zájem ji však její autoři prodloužili do konce roku 2021.

Dobrému řemeslu zdar!

Pavel Drápalík, znalec v oboru dřevozpracování