10.12.2020 | Zprávy

Plast je považován za surovinu 21. století, ovšem jeho použití se začalo rozvíjet mnohem dříve. Vinylové podlahy na bázi PVC, které jsou novodobou alternativou k přírodním materiálům, prodělaly poměrně velkou změnu a ušly dalekou cestu.

Výroba vinylových podlah je v prostředí České republiky nesmazatelně spojována s podnikem Fatra, a.s., který tyto podlahy začal vyrábět v roce 1949. V tomto poválečném období, kdy mnoho firem přecházelo zpět ke standardní klasické výrobě, Fatra začala vyrábět laminované podlahoviny. Na rekonstruovaných gumařských strojích – tříválcových kalandrech Baťa a bubnových lisech Buzuluk – byla zahájena výroba a zároveň toto období s sebou nese i mnoho nápadů na inovace. V roce 1950, kdy se výroba rozvíjela společně s dalšími produkty bylo podáno 365 zlepšovacích návrhů a podnik byl prohlášen údernickým závodem. O rok později se rozšířilo portfolio o lepidla pro lepení PVC podlahovin a celkový sortiment tvořily z 85 % výrobky na bázi PVC směsí.

Podlahoviny z dílny Fatra se těší velké oblibě a firma investuje. V roce 1954 čtyřválcová jednotka Buzuluk vyrábí podlahoviny vyšší kvality. Problémem ovšem bylo zásobování PVC. Zatímco svět upravoval PVC do jemného prášku v horkovzdušných rozprašovacích sušárnách, Fatra si první dodávky z tuzemska mlela na obilných mlýnech a materiál dál technicky upravovala. Strojní zařízení scházelo zcela. Přestože Československé strojírenství mělo světovou úroveň, na plastikářský boom reagovalo pomalu. Fatra ovšem disponovala zdatnými konstruktéry, technology a techniky, kterým se říkalo „myslivci“, ti zpočátku upravovali gumárenské stroje, následně vyráběli jednoduché jednoúčelové zařízení. Takto například prodali řešení jednostupňové navíječky svařované podlahoviny do NSR.

Podlahové krytiny z dílny Fatry slavily úspěch a mnoho institucí se na ni obracelo s netypickými požadavky. Pro Národní divadlo v Praze a Státní divadlo v Brně byla vyrobena speciální podlahovina pro baletní scénu. Firma reagovala na požadavky trhu a modernizovala svou výrobu. Tu představovala zejména kontinuální plastifikace na hnětiči Svit. V roce 1962 byla zdokonalena technologie lisování PVC podlahoviny a o dva roky později Fatra přikročila ke zpracování tuzemských suspenzních polymerů PVC pod označením Slovinyl, a tak začíná výroba dlaždic z podlahové krytiny PVC. Jednalo se o vysoce plněnou podlahovou krytinu vyráběnou na bubnových lisech, které zaručovaly rozměrovou stálost materiálu. Výsekové rozměry čtverců byly 25 x 25 cm. S rostoucí výrobou se také pojí vyšší počet zaměstnanců a Fatra v letech 1964 – 1967 postavila v Napajedlích 56 bytů.

Rok 1968 patřil k průlomovým a ve Fatře byla uvedena do provozu vysoce výkonná výrobní linka typu Anger, na které se vyráběla vytlačovaná podlahovina. V následujícím roce se rozběhla další linka tohoto typu na výrobu svařované podlahoviny z válcovaných fólií s roční kapacitou 3 miliony m². Denní výkon na lince více než trojnásobně převýšil kapacitu výroby vytlačované podlahoviny. Následující rok se z Fatry stává národní podnik s provozovnou v Olomouci. Ve výrobě podlahové krytiny byl zaznamenán nárůst oproti předchozímu roku o 88,9 % a ve srovnání s rokem 1965 o 171,3 %. Začíná tedy éra PVC podlahovin. Rok 1970 se pojí s výrobou podlahoviny s tepelnou a zvukovou izolací na plstěné podložce s názvem Lamitex a tapet FAT s papírovou vložkou s nánosem silikonu. Zájem zákazníků získala kobercová podlahovina Nafatex. Podlahové krytiny na bázi PVC zažívají rozmach a v roce 1974 je sortiment laminovaných a izolačních podlahovin rozšířen o nové vzory.

Historie série podlahovin značky Elektrostatik sahá až do roku 1975. Tyto speciální podlahoviny určené pro operační sály, rentgenová pracoviště, výpočetní střediska, telekomunikační objekty svou nultou sérií odstartovaly jednu z nejdéle trvajících značek na trhu PVC podlahovin vůbec. Při položení na uzemněnou vodivou síť dokáží odvádět elektrostatický náboj. Podlahovina je dodávána v rolích o šířce 1 m a tloušťce 2 – 3 mm. Další vývoj se soustředil na dlaždice a v roce 1977 firma zahájila výrobu lisované elektrostaticky vodivé homogenní podlahoviny Fatrantis Prim ve čtvercích o rozměru 600 x 600 mm na lisech vlastní konstrukce. Dovážené suspenzní typy PVC byly nahrazeny Neralitem ze Spolany Neratovice. Tyto dlaždice pak o dva roky později získaly významné ocenění na mezinárodním veletrhu Incheba 79.

Rok 1981 patří mezi roky, kdy Fatrantis zažívá rozvoj. Stávající prostory ve válcovně jsou nedostačující, a proto byla výroba dílců přemístěna do jiné budovy a zároveň byla rozšířena o 3 etážové lisy, zkonstruované a vyrobené ve Fatře. Ve Fatře se připravují na velký boom podlahovin. V roce 1984 byla zastavena výroba heterogenních podlahovin řady Standard v šíři 1 000 mm. Lisovaná podlahovina Rekord získává titul nejlepšího výrobku ministerstva průmyslu za rok 1984. Vinylové podlahy se těší popularitě, a to i na poli sportovních povrchů. V roce 1985 se podlahoviny rozšířily o speciální druh Fatrasport, určený pro sportovní objekty. Díky vysoké poptávce a neustále se rozvíjejícím trendům bylo pro služby v pokládce podlahovin a izolačních fólií vytvořeno aplikační středisko. Psal se rok 1990 a středisko poskytovalo informace a školilo podlaháře z celého Československa. O rok později byly vyřazeny ze směsí PVC stabilizátory na bázi kadmia a byla zavedena výroba lisované podlahoviny Favorit. České vinylové podlahy se stávaly více žádaným produktem na mezinárodním poli. V roce 1996 Fatra vyvážela své produkty do 37 zemí celého světa.

V roce 1999 Fatra dodává na trh první tenisový hrací povrch LINO FATRA – Sporting T. Podlahové krytiny nabírají na síle a jejich podíl na tržbách se v roce 2002 dostává na přední příčky. Přelomový rok v historii podlahových krytin nastává v roce 2003, kdy byla zahájena výroba podlahoviny nového typu THERMOFIX. Na německých strojích s technologickými prvky fatrovských konstruktérů, mechaniků, strojařů a technologů začíná nová éra vinylových podlah v České republice. Vinylové dílce představují věrnější imitace dřevěných dílců a svým designem a provedením nechávají PVC podlahy v rolích daleko za sebou. Tento přerod chápání nejen aplikátorů, ale i zákazníků je postupný, ale o to více turbulentní. Začíná růst poptávka po hobby podlahovinách, které by si lidé mohli svépomocí položit ve svých domovech. Vzniká tak kolekce FatraClick, která v sobě slučuje klasické plovoucí podlahy a vinylové dílce. Její strukturou nabízí luxusní design s věrohodnou imitací přírodního materiálu dřeva a klikovým celoobvodovým zámkovým spojem se zvýšenou odolností vůči vlhkosti.

Další plovoucí vinylové dílce RS-click vycházejí ze stávající kolekce Thermofixu. Thermofix je populární, Fatra tedy rozšiřuje výrobkový sortiment lepených dílců o řadu Imperio, která je kvalitativně na stejné úrovni a liší se pouze parametry. Nové kolekce jsou vytvářeny na období 2 a více let. Mezi poslední novinky ze současnosti patří celovinylová plovoucí podlaha WELL-click a v roce 2020 bude na trhy podlahových krytin uvedena nová kolekce FatraClick a LINO 2020, kterým se Fatra významně zapsala do historie podlahových krytin nejen v prostředí České republiky, ale i na celosvětové úrovni.

Podlahoviny PVC se ve Fatře vyrábějí od roku 1949. Heterogenní podlahoviny, vyráběné technologií připomínající původní zpracování kaučukových směsí, se prodávaly v rolích i v podobě čtvercových dílců. Po dvaceti letech zdokonalování výrobního procesu a zlepšování užitných i vzhledových vlastností přišla zásadní změna – výroba heterogenních podlahovin laminací. Cesta k lisovaným homogenním podlahovinám už byla o více než deset let kratší. První z nich byla výsledkem společného vývoje s VÚGPT a dostala název Elektrostatik. Získala československý patent a Fatra ji vyráběla na lisech vlastní produkce. Jednalo se o speciální podlahovinu, která při položení na uzemněnou vodivou síť dokázala odvádět elektrostatický náboj. Těsně za ní následovala podlahovina Fatrantis, oceněná odborníky a oblíbená zákazníky. Byly doby, kdy jste se při návštěvě lékaře, školy či úřadu s jinou podlahou ani nesetkali. V současné době je oblíbená od západní Evropy až po Rusko.

Byl to právě rok 1995, kdy byla zavedena výroba nových sportovních podlahovin Fatrasport. Odtud vedla cesta k špičkovému povrchu pro sportovní haly s názvem Sporting T. S rokem 2003 přišel zcela nový typ vinylové podlahoviny Thermofix. Tento výrobek je návratem Fatry k podlahovinám v dílcích. Zcela nová technologie umožnila zajistit nadstandardní kvalitu Thermofixu, která se snoubí s exkluzivním designem. Vývoj doplňkového sortimentu pokračuje do dnešní doby a zvyšuje komfort uživatelů. Tempo vývoje se zrychluje a nápaditost vývojářů je obdivuhodná. Pracovníci oddělení technické přípravy výroby podlahových krytin spolu se švýcarským partnerem věnovali téměř rok vývoji unikátního typu podlahoviny, která umožňuje snadnou pokládku bez lepení a zároveň díky vinylovému povrchu odolává vlhkosti. Výsledkem je vinylová plovoucí podlaha s názvem FatraClick, která kombinuje všechny přednosti vinylových a laminátových plovoucích podlah. Na trh vstoupila v roce 2011 a má přinejmenším stejné šance uspět, jako již zavedené značky evropských výrobců. Jedná se o to nejnovější, co Fatra v danou dobu v podlahovinách nabízí. Tržní poptávka je silná a Fatra přichází s další řadou vinylových plovoucích podlah značky RS-click a lepenými vinylovými dílci řady Imperio.

V roce 2018 uvádí novou kolekci Thermofix ART, která se svými rozměry zcela vymyká stávajícímu sortimentu. Jednotlivé dílce kolekce ART představují věrohodnější imitaci dřevěných palubek a svým rozměrem 1829 x 180 mm nabízejí zákazníkům luxusní a designový produkt. V roce 2019 Fatra představuje novou kolekci WELL-click, která nabízí nový druh vinylové plovoucí podlahy, která svou celovinylovou konstrukcí je přímo stavěná pro prostředí se zvýšenou vlhkostí.

V roce 2020 se opět můžeme těšit na novinky v podobě 2 metry širokých podlahových krytin v rolích značky LINO a nové kolekci FatraClick 2020, která nabízí i 3 dekory imitující přírodní kámen. Fatra tak neodmyslitelně patří nejen mezi současné ikony výrobců vinylových podlah v rámci Evropy, ale právem se řadí mezi zakladatele a přední vývojáře sortimentu vinylových podlah jako takových.

www.fatrafloor.cz