24.11.2020 | Praxe

Podlahové topení je v současnosti jedním z nejefektivnějších způsobů vytápění obydlí či kanceláří. Jeho největší výhodou oproti ostatním typům vytápění je nejmenší rozdíl teplot mezi spodní a horní částí místnosti.

Může být vodní nebo elektrické s tím, že při realizacích výrazně převažuje to vodní. Při jeho instalaci se na základovou desku umístí fólie, která je nepropustná z hlediska vlhkosti, a teprve na ni se klade topení, které se následně zalije betonovým nebo anhydritovým potěrem. Je velice důležité, aby tato vrstva byla silná přesně dle pokynů výrobce topení, protože pouze tak se podaří dosáhnout stavu, kdy plošná teplota na povrchu potěru činí maximálně 28 stupňů Celsia a nenastává poškozeni krytiny.

NÁBĚHOVÁ ZKOUŠKA
Před další pokládkou je nezbytné, aby byla provedena náběhová zkouška topení. Jedná se o cyklus, který trvá 10 až 14 dní, během kterých se snižuje a stabilizuje vlhkost, která se díky spodní nepropustné fólii odpařuje pouze směrem nahoru. Vlhkost potěru nad podlahovým topením musí být dle normy nižší, než když pracujeme s podlahou bez integrovaného topení. Správné vlhkosti se tedy docílí opakovaným zahříváním podlahy a jejím nasledným vychládáním. Pokud dojde k položení podlahy bez této náběhové zkoušky, téměř vždy nastane její pozdější poškození.

Když podklad splňuje všechny náležitosti a je dodržena maximální povrchová teplota 28 stupňů Celsia, potom je možné začít s pokládkou prakticky jakékoli krytiny. Ovšem pozor, chemii můžeme použít pouze tu, která na sobě nese značku, že je použitelná právě i pro podlahové topení. Těch už je ale v dnešní době většina. I když je přípustné je navzájem kombinovat, doporučuji na cementový podklad použít cementovou stěrku a na anhydritový zase anhydritovou. Důvodem je pnutí, které je u podlah s topením relativně velké, a při volbě různých variant může dojít k odtrhnutí jednotlivých vrstev od sebe.

Když jsem prve zmínil, že můžeme pokládat prakticky jakoukoli krytinu, neznamená to, že každá krytina je pro tyto systémy stejně vhodná. Nejvhodnější jsou pochopitelně ty, které mají výbornou prostupnost tepla. Pokud je tato prostupnost horší, není to zásadní překážka, pouze se podlaha déle prohřívá. Tyto podlahy (například dřevěné či lamina) zase naopak déle drží naakumulované teplo. Pro dobrou tepelnou prostupnost je lepší podlaha lepená než plovoucí.

Před samotnou pokládkou je důležité, aby krytina byla v místnosti, kde bude položena, uskladněna alespoň 24, ideálně 48 hodin. Proběhne totiž vyrovnaní její teploty a vlhkosti s okolním prostředím. Pochopitelně pokud se jedná například o celovinyl, který nesaje vlhkost, stabilizuje se pouze teplota. Musíme také dodržet teplotu pro samotnou pokládku. Ta je pro jednotlivé materiály
předepsána. Zabrání se tím nadměrné roztažnosti, která znehodnotí výsledné dílo. Tento problém nastává často na stavbách, kde dojde k nárazovému zahřátí místnosti kvůli pokládce, ale po položení podlahy se teplota opět sníží. Výsledkem je zvýšení vlhkosti, a když se v takovéto místnosti zatopí třeba až po několika měsících, vlhkost začne okamžitě pracovat. Po položení podlahy by již měla být v místnosti trvale udržována relativně stabilní teplota.

Při výběru krytiny je pochopitelně důležitý účel: k čemu se bude používat a v jaké místnosti bude umístěna. Výrobci často uvádějí univerzální použitelnost, ale pokud se o krytinu nepečuje správným způsobem, tak její trvanlivost nemůže být zaručena. Odstrašujícím příkladem může být nejmenované nákupní středisko v Praze, kde investor v touze ušetřit nechal položit do všech butiků levné lamino. Vlhkost, mokré boty, posypová sůl a písek odvedly poctivou práci. Spáry se zvedly, obrousily a podlahu bylo již po třech měsících nutné kompletně vyměnit.

Pokud tedy chcete minimalizovat reklamační řízení své práce, nenechte se zákazníkem vmanipulovat do jeho představ, pokud nejsou proveditelné v souladu se správnými technologickými postupy.

Václav Mareček,
společnost RIVA, a.s.

Tip: Pokud pokládáte podlahu na podklad s podlahovým topením, vždy po investorovi požadujete protokol o průběhu topné zkoušky (náběhový diagram topení)!