19.11.2020 | Zprávy

VYLEPŠENÉ PRODUKTY PRO PROFESIONÁLNÍ PODLAHOVÉ SYSTÉMY

Vysoká efektivnost nákladů a perfektní výsledky. Společnost Henkel nabízí širokou škálu podlahových produktů značky Ceresit včetně potěrů, vysoce kvalitních základních nátěrů, dokonale hladkých samonivelačních hmot a nízkoemisních lepidel pro všechny typy krytin. Všechny výrobky lze snadno aplikovat a připravit rychle k použití se zárukou skvělé kvality.

Celý systém Ceresit splňuje technické požadavky na různé typy zátěží, které vždy vyhovují požadavkům uživatelů. Jedna z nejdůležitějších částí systému je samonivelační hmota, které se aplikuje ve formě tenké kompozitní vrstvy na podklad, k dosažení hladkého a pevného povrchu.

ZÁKLAD PRO DOKONALE HLADKÉ A PEVNÉ POVRCHY

Samonivelační hmota – suchá směs s velkým rozlivem, používá se k vytvoření dokonale hladkého a pevného povrchu. Pevnost v tlaku samonivelační hmoty je stejná, nebo dokonce vyšší než u tradičního betonu. Jelikož jsou podklady často příliš drsné, porézní a nerovnoměrné, problémy jsou často nevyhnutelné – zejména pak při instalaci tenké nebo lesklé podlahové krytiny. Bez profesionální přípravy povrchu se nainstalované podlahové krytiny mohou stát konstantním zdrojem problémů. Samonivelační hmoty by měly být správně smíchány s určeným množstvím vody, to umožňuje vyhladit i případné nerovnosti podkladu díky jejich specifickému rozlivu.

FIBRE FORCE V SAMONIVELAČNÍCH HMOTÁCH

Mezinárodní středisko pro inovativní stavební technologie Ceresit se rozhodlo zařadit technologii zpevňování skelnými vlákny k vybraným samonivelačním hmotám. Skelná vlákna zlepšují pružnost při zvýšeném tahu a vytváří tak dokonalé spojení uvnitř struktury samonivelační hmoty. Tato technologie je již užívána v lepidlech na obklady a dlažbu, stejně tak ve fasádních systémech (u vnějšího zateplovacího systému), skelná vlákna byla vybrána pro zajištění nejlepšího výsledku.

Ceresit vytvořil výztuž, která omezuje praskliny v průběhu smršťování a zlepšuje tak povrchové vlastnosti samonivelační hmoty. Stěrka se smršťuje v počáteční fázi vytvrzování, ale přidání skelných vláken a vhodných aditiv zabraňuje tvorbě mikrotrhlin. Vylepšené vlastnosti produktů zaručují vyšší odolnost vůči poškrábání a snížení prašnosti povrchu. Větší homogennost struktury přispívá ke zlepšení pevnosti v tlaku, a činí tak aplikaci na kritických podkladech bezpečnější.

Obrázek: Skelná vlákna jsou důkladně vmíchána do suché práškové směsi samonivelační hmoty

MNOHEM VÍCE VÝHOD PRO CELÝ SYSTÉM

Samonivelační hmoty Ceresit s novou technologií jsou nyní ještě spolehlivější součástí podlahového systému. Stěrky s vylepšenou recepturou vytvářejí lepší vazbu s podkladem a vydrží vyšší namáhání od podkladu a zatížení. Všechna tato vylepšení byla implementována, aby zvýšila pohodlí a spokojenost konečného uživatele.

BEZPEČNÉ PRO VAŠE ZDRAVÍ

Skelná vlákna používaná v samonivelačních hmotách Ceresit DG, DL, DH MAXI splňují kritéria uvedená v poznámkách Q a R (č. 1.1.3, příloha VI k TSI) Nařízení CLP (ES č. 1272/2008) Evropskou komisí. To jasně potvrzuje, že vlákna použitá v samonivelačních hmotách Ceresit nepředstavuji při dodržování obvyklých bezpečnostních opatření pro aplikaci a manipulaci zdravotní rizika. Se značkou Ceresit si můžete být jisti, že máte správné řešení pro každý podklad.

www.ceresit.cz