28.07.2020 | Zprávy


Po zajímavém rozhovoru o terasách, který jsme zveřejnili v magazínu DOMO 4/2020, jsme položili pár otázek také marketingové manažerce společnosti ASKO a.s., Martině Skokanové. Zeptali jsme se na to, o čem se teď mluví prakticky všude:

Podepsala se nějak mimořádná koronavirová situace na Vaší firmě?
Troufnu si říci, že neznám společnost, kterou by období předchozích týdnů neovlivnilo. Už i tím, že naše generace žádné podobné opatření nezažila. Nikdo z nás nemusel prakticky ze dne na den uzavřít, v lepším případě utlumit, fungující firmu nebo provozovnu. Vždy jsme se řídili obchodními údaji, ekonomickými výhledy, požadavky zákazníka, sledovali jsme trh. Nikdy jsme nebyli závislí na rozhodnutí zda a kdy můžeme svoji provozovnu otevřít. Byla to velká zkušenost pro celou firmu. Určitě nás mimořádná opatření v rámci celé Evropy ovlivnila, došlo k velkým změnám v obchodních a nákupních zvyklostech. Management se musel naučit řešit řadu věcí na dálku, bez osobního kontaktu, být maximálně on-line. Řada požadavků byla pro nás zcela nová, museli jsme se naučit reagovat velmi rychle, operativně přijmout rozhodnutí pro zajištění dodávek, plnění objednávek a tím i chodu firmy.

Jaká jste museli přijmout speciální opatření pro ochranu svých zaměstnanců?
Ano, přijali jsme řadu opatření, kterými jsme se snažili ochránit své zaměstnance, ale i zákazníky. V prvních dnech jsme zaměstnancům, jejichž povaha práce to dovolila, umožnili pracovat z domova. Kolegové, kteří zajišťovali provoz a operativu, byli chráněni rouškami, rukavicemi, v celém areálu byly k dispozici dezinfekční prostředky. Na prodejně jsme vedle dezinfekčních prostředků umístili ochranná plexy skla, vybudovali ochranné zóny. Zakázali jsme přístup externím návštěvám do areálu společnosti.

Jaký to mělo vliv na Vaši logistiku a expedici?
Ačkoli první dny po vyhlášení mimořádných opatření byly hodně specifické, díky zaměření naší společnosti jsme byli schopni fungovat po celou dobu mimořádných opatření. Zavedená hygienická opatření a některá omezení práci neusnadnily, ale mohli jsme fungovat a plnit závazky vůči našim zákazníkům. Naší nespornou výhodou je silné logistické zázemí a vlastní skladový areál. Jsme tak schopni kompenzovat případné výkyvy v dopravě, expedici a výrobě dodavatelů, aniž by to zákazník zaznamenal.

Došlo u Vás k výraznějším odstávkám v prodeji?
V našem případě nenastal výraznější pokles objednávek. Ano, jedna z našich provozoven, Centrum podlahového designu, byla uzavřená. Nicméně čas jsme využili jednak k dokončení úprav showroomu a v neposlední řadě jsme ho též využili k přípravě na další období. Situaci v maloobchodnímprodeji nám velmi usnadnil nový e-shop, který jsme zprovoznili na konci roku 2019. Investovali jsme značnou částku peněz a energie do jeho přípravy a spuštění, a v období, kdy jsme nemohli mít provozovny otevřené pro koncové zákazníky, jsme mohli jejich požadavky uspokojit právě díky našemu e-shopu. Ověřili jsme si, že i materiály a zboží, u kterých bychom to nepředpokládali, se dají docela úspěšně prodávat i B2B zákazníkům prostřednictvím e-shopu.

Přinesla Vám krize i něco pozitivního?
Je velmi složité dívat se na období mimořádných opatření pozitivně, ale pokud se však na celou situaci podíváme pouze v otázce řízení firmy, vlastně ano. Zjistili jsme, že investice do silného logistického zázemí a skladů je správná. Stejně tak i naše orientace na evropské a tuzemské dodavatele, kteří i přes občasné výpadky své závazky drželi, je správná. Ověřili jsme si, že jsme schopni pracovat i pod tlakem zcela mimořádných opatření. Že i v nastalé situaci hledáme řešení ne proč věci nejdou, ale jak zajistit, abychom fungovali. Kde nacházet nové obchodní příležitosti. Že jsou situace, kdy je nutné přijmout rychle rozhodnutí a nést za něj plnou odpovědnost.

Jaký je Váš odhad vývoje do budoucnosti?
Situaci na evropském trhu a v České republice bedlivě sledujeme. Očekáváme pokračující tendenci většího podílu on-line komunikace, a to nejen v rámci naší společnosti, ale zejména směrem k našim zákazníkům. Ukazuje se, že naše orientace na české a evropské dodavatele byla správná, a předpokládáme, že řada společností půjde stejnou cestou. S mírnou obavou očekáváme pokles ve stavebnictví. Naopak předpokládáme zvýšení konkurence na trhu se zaměstnanci, a to je dobře.