24.12.2019 | Zprávy

Převažující složkou laminátových podlahových krytin je dřevo. Dřevo patří k dorůstajícím, obnovitelným surovinám. Laminátová podlaha je proto považována za ekologický a udržitelný produkt a lze ji dokonce recyklovat. To ale není vše. Laminátové podlahy mají pevný, uzavřený povrch, do něhož nemůže vniknout prach ani nečistota. Proto jsou nanejvýš hygienické, nenáročné na údržbu a vhodné zvláště pro alergiky.EKOLOGICKÁ VÝROBA
Všechny části laminátových podlah jsou vyráběny bez přídavku pesticidů, chlororganických sloučenin nebo škodlivých těžkých kovů. Povrchové vrstvy jsou navíc bez změkčovadel. Laminát je vyráběn ekologicky. Díky pokročilým technikám výroby má laminátová podlaha stejně dobrou ekologickou bilanci jako produkty ze dřeva. Laminát však umí víc – pro dřevotřískovou desku lze využít dřevo z přebírek z lesa a zbytky dřeva z pilařského průmyslu, čímž se ekologická bilance ještě více zlepšuje. Uznávané zkušební pečetě dokládají udržitelný původ použitých dřevěných surovin. Kromě toho je zaručeno, že pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí všechny složky produktu dodržují přísná nařízení EU o chemických látkách (REACH).

JEDNAT PŘEDVÍDAVĚ, CHRÁNIT PŘÍRODU.
Laminátové podlahy sestávají převážně z dřevovláken a z buničiny získávané ze dřeva, přesněji z papíru. Protože dřevo patří k dorůstajícím a obnovitelným surovinám, je laminátová podlaha považována za produkt obzvláště šetrný ke zdrojům.

KONTROLOVANÁ VÝROBA
Laminát je vyráběn v moderních výrobních zařízeních podléhajících požadavkům emisní ochrany a ochrany životního prostředí, která často disponují vlastním energetickým a tepelným oběhem. Příznivá data ekologické bilance materiálů na bázi dřeva lze tak plně přenést i na laminátové podlahy.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pro výrobu laminátu se používá převážně dřevo z domácích a udržitelně obhospodařovaných lesů. Zátěž pro životní prostředí způsobená dovozy dřeva z celého světa tímto odpadá. Mimo to se ještě kromě lesního dřeva používají jako suroviny především zbytky pilařského průmyslu, laminátové podlahy tedy do určité míry představují výrobek z recyklátu.

FORMALDEHYD? ANO? NE?
Formaldehyd je přírodní složkou dřeva a je kromě toho obsažen v melaminové pryskyřici. Laminátová podlaha tak obsahuje formaldehyd stejně jako jakýkoliv jiný výrobek z masivního dřeva. Zdraví škodlivá však tato složka není: formaldehyd obsažený v melaminové pryskyřici je během tvrdnutí neodlučitelně spojen se strukturou pryskyřice, a nemůže tak uniknout do okolního vzduchu.

STEJNÉ NAMĚŘENÉ HODNOTY JAKO DŘEVO PONECHANÉ V PŘÍRODĚ
Řada zdokumentovaných měření laminátových podlah vykázala emisní hodnoty, které odpovídají hranici emisí formaldehydu u dřeva ponechaného volně v přírodě, a pohybuje se tak pod zákonem stanovenými hraničními hodnotami. Laminátové podlahy tedy k zatížení vzduchu v interiéru pachy a škodlivinami přispívají stejně malým množstvím jako dřevo.

EPD POTVRZUJÍ VELMI DOBROU EKOLOGICKOU BILANCI
Laminátové podlahy přesvědčují svou velmi dobrou ekologickou bilancí s enormně pozitivními hodnotami spotřeby primární energie a skleníkového potenciálu. Tato podlahová krytina projevuje své silné stránky také u kvality vzduchu v místnosti. To dokazují fundovaná environmentální prohlášení o produktu deklarace, tzv. „EPD“ (Environmental Product Declarations). Tomu, kdo si chce svou novou podlahu vybrat s ohledem na životní prostředí a udržitelnost – ať už do soukromých prostor nebo veřejných – dává EPD do rukou ty nejlepší argumenty pro laminátové podlahy. Jako jeden z prvních profesních svazů výrobců podlahových krytin zahájil EPLF e.V. vývoj EPD, čímž vytyčil cestu k větší transparentnosti a bezpečnosti výrobků pro koncového spotřebitele. Také architekti a designéři již sázejí na ověřenou kvalitu, nezatěžující životní prostředí: Při výstavbě objektů jsou stále více používány produkty pro dokončovací práce, které mají dobrou ekologickou bilanci a mohou ji doložit konkrétními „EPD“ (Environmental Product Declarations).

JEDNODUCHÉ NA LIKVIDACI
Laminát je jednoduchý na likvidaci a recyklaci. Laminát je zcela bezproblémový směsný odpad, který neškodí ani lidem, ani životnímu prostředí. Proto ho není nutné likvidovat jako nebezpečný odpad – naopak: Laminát lze recyklovat nebo třísky
z něj použít jako hnojivo v zemědělství.

Žádná zátěž pro životní prostředí. Laminátové podlahy lze díky promyšlenému zaklikávacímu spojovacímu systému snadno vyměnit. Likvidace je také jednoduchá: jednotlivé dílce nebo zbytky z pokládky můžeme bez potíží umístit do komunálního odpadu. Větší množství, jako např. kompletně vyřazené podlahy, je nejvhodnější zavézt přímo do sběrného dvora nebo k recyklaci.

Žádný nebezpečný odpad. Laminát se považuje za objemný odpad a lze jej určit k surovinové či k termické recyklaci. Použité laminátové podlahy nejsou tak „nebezpečným odpadem“, který by bylo nutné nákladně likvidovat. Naopak: teoreticky byste mohli laminát spálit i sami, protože sestává převážně ze dřeva a při jeho hoření se neuvolňují žádné škodlivé látky. Zde je však bezpodmínečně nutné dodržovat lokální předpisy!

Namísto toho opětovné využití. Nové postupy umožňují částečnou recyklaci laminátových podlah: rozštípanou na třísky lze převážnou část podlahy opět vrátit do výrobního procesu. V zemědělství a v zahradnictví se třísky z laminátu používají případně jako hnojivo.

Zdroj: EPLF