06.09.2019 | TIPY

Spolu s vývojem člověka a věkem se mění vnímání barev a prostoru. Bez ohledu na stáří dítěte ovlivňuje prostředí a zejména barevná atmosféra jeho rozvoj mnohem více než jiné vlivy. Pro správný rozvoj dítěte je potřeba přizpůsobit okolní prostředí jeho konkrétnímu věku.

Proto se společnost Tarkett rozhodla provést studii o vlivu barev ve školství – od malých dětí až po vysokoškoláky (0 – 25). Studie je zaměřena zejména na to, jak konkrétní barvy ovlivňují emoce a chování žáků a studentů ve školských zařízeních. Konečným cílem bylo vypracovat doporučení vhodných barev pro použití na podlahy a stěny, které napomáhají rozvoji dané věkové kategorie.

Na základě odborné studie, která byla vypracována ve spolupráci s 25 špičkovými evropskými odborníky z řad univerzitních profesorů, expertů na barvy, neurologů, pediatrů, zdravotních sester, učitelů a designérů, Tarkett sestavila pro každou věkovou skupinu paletu devíti barev, která je pro tuto skupinu dětí nejvhodnější.

Každá z těchto barevných palet podporuje rozvoj vizuálních schopností, emocí, učení, a stimuluje psychomotorický vývoj žáků a studentů od dětství po ranou dospělost. Jak již bylo zmíněno, kromě dekorativního aspektu působí barva přímo na naše emoce, chování a psychickou pohodu. Má jednoznačný dopad na duševní a psychomotorický vývoj dítěte a přispívá k osobnímu rozvoji.

JAK DĚTI VNÍMAJÍ BARVY A JAK VNÍMAJÍ BARVY DOSPÍVAJÍCÍ

Vizuální dovednosti a barevné vnímání se u dětí liší dle věku. Z tohoto pohledu lze děti rozdělit do pěti základních věkových skupin:

  • 1 – 3 roky: Barva stále více představuje označení
  • 3 – 6 let: Barva se stává především komunikačním signálem.
  • 6 – 12 let: Barva podporuje utváření identity dítěte
  • Dospívající mezi 12 a 18 lety si budují vlastní charakter i osobnost.
  • Pokud jde o studenty 18 – 25 let, musí prostředí odrážet jejich studijní obor a zajistit, aby se cítili co nejlépe a díky tomu rozvinuli vlastní potenciál.

Více se dočtete v časopise DOMO č. 5/2019, které vyšlo 4.9.2019. K dostání v tištěné verzi ZDE, nebo v elektronické verzi ZDE.

Další díl k této studii Vám přineseme na těchto stránkách ve čtvrtek 12. 9.