08.01.2013 | Realizace

Konference má termín 6. února a proběhne tentokrát v Praze

Jak se stalo již tradicí, pořádá Cech podlahářů každoročně odbornou konferenci Svět podlahovin. Její další ročník se uskuteční ve středu 6. února 2013 v prostorách Střední odborné školy stavební a zahradnické v Praze 9-Jarově. Aktuální informace a přihlášky naleznete na www.svet-podlahovin.cz.

Příští konference bude tradiční i netradiční zároveň. Bude se konat v Praze (předchozí ročníky vždy v Brně) a bude také dříve. Těmito změnami se pořadatelé snaží vyjít vstříc požadavkům účastníků, které během minulých ročníků zazněly. Především změna termínu mimo hlavní stavební sezonu má umožnit, aby místo ve svých diářích našlo více účastníků.

TÉMATA KONFERENCE
Již tradičně se bude konference zabývat aktuálními tématy, která „hýbou“ podlahářským oborem.

Podlahové topení a materiály na bázi dřeva
Jedním z takových – již dlouholetých, ale stále problematických – témat je otázka podlahového topení ve vztahu k materiálům na bázi dřeva. Za poslední období došlo v této oblasti k posunu, je známo více poznatků a empirických zkušeností a především se začínají objevovat také první technické dokumenty pro tuto oblast. Jak asi nikoho nepřekvapí, většina těchto informací se k nám dostává z Německa. Proto bude zajímavé dozvědět se více o tom, jaká technická doporučení a směrnice připravil Svaz plošného vytápění, jaké poznatky byly získány z laboratorních a provozních zkoušek. Pořadatelé konference mají přislíbenu účast zástupce německého Institutu pro technologii dřeva, který by měl tuto problematiku přiblížit z německého úhlu pohledu.

Aplikace normy pro dokončené podlahoviny
Dalším neméně zajímavým tématem by mohla být otázka aplikace normy pro dokončené podlahoviny, a to nejen z pohledu teorie, ale především praxe. Daří se uplatňovat principy a postupy v ní uvedené i v praxi. Jako určitá nadstavba nad toto téma bude v rámci konference prezentován současný stav a možnosti měření podlahovin, identifikace vad a metody určení jejich závažnosti a rozsahu. Přednášku i praktické ukázky připravují pracovníci společnosti Woodexpert.

Škůdci dřeva
A jako bonus, jako rozšíření záběru konference bude připravena přednáška týkající se nezvaných spolubydlících – škůdců dřeva.
Ať už jde o hmyz nebo houby, nejsou příliš častými hosty našich podlahovin, ale občas se vyskytují a strach z nich je často větší než
riziko, které představují. Proto nebude jistě na škodu se s nimi blíže seznámit a poznat jejich životní nároky a podmínky, za kterých mohou v podlahovinách a v našich obydlích obecně přežívat. Toto téma pro vás připravuje vedoucí březnické laboratoře Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského v Praze, paní Ing. Anna Součková.

Pokud jsme v úvodu hovořili o změnách, změn doznali i partneři pořadatele. Odborný program zajišťují Výzkumný a vývojový ústav
dřevařský Praha a společnost Woodexpert Zlín, zázemí pro pořádání poskytuje Střední odborná škola stavební a zahradnická.

www.svet-podlahovin.cz