17.03.2011 | Realizace

Noví uchazeči o studium měli jako první možnost prohlédnout si 21. ledna nově zrekonstruované prostory nejmladší fakulty Univerzity Pardubice – Fakulty elektrotechniky a informatiky na náměstí Čs. legií v centru města. V nových počítačových učebnách a laboratořích se pohybovali po podlahách, které v rámci rekonstrukce realizovala firma Hylena-Koberce s podlahovými materiály Thomsit.Univerzita Pardubice v loňském roce provedla rekonstrukci objektu, kde přes padesát let sídlila Fakulta chemicko-technologická. Zrekonstruována byla dvě podlaží budovy, která přispívají k nadstandardnímu zázemí vysokoškolské odborné výuky v oblasti informatiky, elektrotechniky a řízení procesů. Při rekonstrukci se nezapomnělo ani na odpočinkové zóny a handicapované studenty. Nového zázemí se dočkali i akademičtí pracovníci fakulty. V celé budově byla navíc vyměněna okna a bylo provedeno i zateplení a nové opláštění. Stavební práce univerzita od dodavatelů převzala v listopadu 2010 a do začátku letního semestru koncem února se pracoviště fakulty včetně děkanátu zabydlela v nových prostorách.

Univerzita Pardubice investovala do rekonstrukce budovy 67 milionů korun, současně z finančních zdrojů Operačního programu EU Životní prostředí provedla zateplení objektu za dalších 20 milionů korun, čímž se podařilo výrazně snížit energetickou náročnost budovy. Generálním dodavatelem stavby byla společnost Prima spol. s r.o. z Hradce Králové, rekonstrukci podlah zajišťovali v říjnu a listopadu podlaháři firmy Hylena-Koberce, s.r.o., z Nového Města nad Metují.

Na podlahách o ploše 2160 m2 byly použity podlahové systémy Thomsit. Podklady se penetrovaly univerzálním disperzním nátěrem Thomsit R 766 Turbo, oblíbeným u podlahářů vzhledem k velké vydatnosti, univerzálnosti použití, vysoké přilnavosti a minimu emisí. „Na vylévání anhydritové stěrky Thomsit AS1 jsme použili pumpu, kterou nám firma Henkel zapůjčila v rámci servisu zdarma. Měli jsme s ní už dobré zkušenosti z dřívějších realizací a i na pardubické univerzitě se nám s ní pracovalo výborně. Na celou plochu jsme použili přibližně 30 palet této stěrky (více než 33 tun) a díky pumpě jsme plochu vylili rychle,“ upozornil na výhody práce s pumpou majitel podlahářské společnosti Petr Hylena. Anhydritová samonivelační vyrovnávací hmota Thomsit AS 1 vyniká snadným zpracováním, zvýšenou rozlivností a čerpatelností, což se osvědčilo i na této realizaci. Mezi její další výhody patří odolnost vůči vzniku prasklin, vysoká výsledná pevnost a tvorba vysoce hladkých povrchů. Na několika místech použili pracovníci firmy Hylena-Koberce

stěrku Thomsit RS 88, která je ideální na schody, podesty, otvory v potěru a podlaze a na velké nerovnosti. Tato univerzální vyrovnávací hmota s nízkým pnutím a s možností rychlého pokládání krytiny je vhodná pro renovaci podkladů na vertikálních i horizontálních plochách v tloušťce

vrstvy 1–100 mm v jedné pracovní operaci a uplatní se při vyrovnávání betonových podlah a potěrů, při vyplňování otvorů, děr, stěrkování a přistěrkování v suchém interiéru. Na lepení podlahových krytin bylo použito univerzální a kvalitní disperzní lepidlo Thomsit UK 400, které vyniká vydatností, snadným zpracováním a vysokou počáteční přilnavostí. Podlahové krytiny v rekonstruovaných prostorách byly různorodé – přibližně polovinu plochy rekonstruovaných podlah pokrývá PVC krytina AMOS od firmy Fatra Napajedla, na zbytku jsou skandinávské koberce BALTA, charakteristické svojí kvalitou, odolností a designem, a laminátové podlahoviny rakouského výrobce EGG ER.

FAKTA

Objekt: Fakulta elektrotechniky, Univerzita Pardubice
Podlahoviny: PVC FATRA, koberce BALTA, laminátové podlahoviny EGG ER
Stavební chemie:
• univerzální základní nátěr Thomsit R 766 Turbo,
• renovační vyrovnávací hmota Thomsit RS 88,
• anhydritová samonivelační vyrovnávací hmota Thomsit AS 1,
• univerzální disperzní lepidlo Thomsit UK 400
Realizační firma: HYLENA-KOBERCE, s.r.o.

www.thomsit.cz

Foto: archiv společnosti FLX spol. s r.o., která je autorem prostorové studie a návrhu vybavovacích prvků posluchárny EF UP.

www.flx.cz