14.01.2010 | TIPY

Dřevo patří k nejstarším stavebním materiálům a používá se jako podlahovina již mnoho století. Přináší do prostoru kus krásné přírody, od které ale mnohdy očekáváme, že se bude chovat jako umělá krytina. Chceme-li, aby měla dřevěná podlahovina stále pěkný vzhled a dlouhodobou trvanlivost, musíme se o ni také správným způsobem starat a připravit jí správné klima.

Moderní chemický průmysl se snaží vyvíjet stále odolnější povrchové úpravy dřevěných podlahovin. Na dobrý lak nebo olej musí ale následně navazovat také pro dřevo speciální ošetřovací a čisticí systém. Správný systém ošetřování a čištění dřevěných podlahovin je velmi důležitý, neboť se jedná o materiál, který je citlivý na mechanické poškození a na okolní vlivy prostředí, zejména na vlhkost. Prostor, ve kterém je položena dřevěná podlahovina, musí mít celoročně optimální teplotu kolem 20 °C a relativní vlhkost vzduchu 50–60 %. Tyto hodnoty prospívají nejen podlaze, ale i masivnímu nábytku, obrazům a v neposlední řadě i nám samotným.

Hovoříme-li o systému ošetřování a čištění dřevěných podlahovin, musíme jako jeho první bod zmínit dokonalé třístupňové čisticí zóny ve vstupech do objektů nebo kvalitní čisticí rohože ve vstupních částech bytů či domů. Tento podceňovaný a opomíjený krok je pro dlouhou životnost dřevěné podlahoviny velmi důležitý.

Dalším preventivním opatřením musí být opatření nábytku, židlí apod. filcovými podložkami, aby nedošlo při posunu k mechanickému poškození – poškrábání – povrchu dřevěné krytiny. Důležité je také zkontrolovat kolečkové židle, jsou-li osazeny správnými kolečky pro tvrdou podlahovinu.

Přehled o všech krocích, které se týkají dřevěných krytin, shrneme ve dvou tabulkách. První bude hovořit o lakovaných dřevěných podlahovinách a druhá o úpravě olejováním nebo voskováním.

DODRŽENÍM NĚKOLIKA ZÁSAD SE VYVARUJEME NÁSLEDNÝCH NEPŘÍJEMNOSTÍ:

  • vytírací mopy musí být velmi dobře ždímány. Podlahovinu je nutné čistit navlhko, nesmí zůstat příliš mokrá;
  • nejčastěji používanými provázkovými nebo třásňovými mopy se nanáší na podlahovinu příliš vlhkosti, která může vniknout do spojů a způsobit poškození dřeva;
  • pro dřevěné podlahoviny není vhodné používat mycí automaty. Strojové čištění se provádí sprejovou metodou jednokotoučovým strojem s bílým nebo červeným padem;
  • čisticí přípravky s podílem glycerinu mohou poškodit povrch;
  • univerzální čisticí prostředky (běžné domácí saponáty) nejsou pro dřevěné podlahoviny vhodné. Nezabezpečují nejdůležitější část systému, kterou je ošetření povrchu. Svou agresivitou mohou způsobit poškození povrchu;
  • mýdlové čističe neodpovídají odborným požadavkům na správné ošetření lakovaných dřevěných podlahovin, protože vzhledem k alkalitě mýdla dochází k vyluhování laku, a tím k jeho křehnutí;
  • pozor na produkty s obsahem silikonu. Následné přelakování povrchu se nemusí podařit.

Tabulka 1 – lakované dřevěné podlahoviny.

Pracovní postup Čištění po pokládce Ošetření povrchu Běžné denní čištění Intenzivní čištění
Obecná informace o produktech Neutrální přípravek na bázi tenzidů, bez obsahu mýdla, bez rozpouštědel.Upozornění: Mýdlové čističe způsobují vyluhování laku, a tím jeho křehnutí. Pozor také na univerzální saponátové produkty. Speciální polymerní ochranné nátěry pro dřevěné podlahoviny.Upozornění: Pozor na univerzální poliše, které lze použít pro PVC, nejsou příliš vhodné pro dřevo a naopak. Neutrální přípravek na bázi tenzidů, bez obsahu mýdla, bez rozpouštědel.Upozornění: Mýdlové čističe způsobují vyluhování laku, a tím jeho křehnutí. Pozor také na univerzální saponátové produkty. Speciální základní nebo intenzivní čističe pro dřevěné podlahoviny.Upozornění: Nepoužívat základní čističe pro elastické podlahoviny, jsou příliš agresivní, s vysokým obsahem rozpouštědel a způsobují poškození laku.

Tabulka 2 – olejované a voskované dřevěné podlahoviny.

Pracovní postup Čištění po pokládce Běžné denní čištění a ošetření povrchu Intenzivní čištění Doolejování povrchu
Obecná informace o produktech Přípravek na bázi mýdla a tenzidů.Upozornění: Zásadně nepoužívat žádné univerzální saponáty, agresivní odmašťovací produkty apod. Přípravek na bázi mýdla a tenzidů. V objektech provádět pravidelné leštění povrchu po čištění.Upozornění: Zásadně nepoužívat žádné univerzální saponáty, agresivní odmašťovací produkty apod. Speciální základní nebo intenzivní čističe pro dřevěné podlahoviny.Upozornění: Nepoužívat základní čističe pro elastické podlahoviny, jsou příliš agresivní, s vysokým obsahem rozpouštědel a způsobují poškození oleje nebo vosku. Ošetřovací oleje pro doolejování.Upozornění: Před doolejováním musí být vždy provedeno nejprve intenzivní vyčištění povrchu.

 

udrzba-drevenych-podlahovin-04Nesprávně prováděná údržba může vést k velmi rychlým chemickým nebo mechanickým poškozením nebo dokonce ke zničení povrchové úpravy. Povrch může zmatovatět, vnik vlhkosti způsobí zešednutí dřeva, změnu tvaru a v extrémních případech dojde i k oddělení laku nebo k plošnému narušení oleje nebo vosku.

Při ošetřování a čištění dřevěné podlahoviny musíme mít stále na zřeteli, že se jedná o přírodní produkt. Dřevo nesmí zůstat delší dobu mokré nebo vlhké, protože přijímá vlhkost a mohlo by dojít ke změně jeho tvaru nebo k zašednutí. Používáme vždy pouze speciální produkty pro dřevěné podlahoviny a držíme se důsledně postupů, které jsou popsány v technických listech produktů nebo v podrobných návodech na ošetřování a čištění dřevěných podlahovin. Péče a starost o dřevěnou krytinu se nám vyplatí a my budeme spokojenými uživateli po dlouhá léta i desetiletí.

Jiří Kudrna, www.dr-schutz.cz