16.05.2011 | TIPY

Společnost Detalon, s.r.o., je dlouholetým dodavatelem úspěšného řešení „podlahového topení“ v systému Schlüter®- -BEKOTEC-THERM od firmy Schlüter-Systems. Na „klima podlahu“ se zde pohlíží jako na celkovou konstrukci, jejíž jednotlivé části, projekt a prováděcí řemesla, jsou systematicky sladěné.Nároky na „podlahové topení“ jsou obecně velké: konstrukce musí plnit funkci tepelné a zvukové izolace, vytápění, chlazení, přenosu zatížení, izolace v mokrém prostředí a mít vzhled podlahové krytiny. Zkušenosti z minulosti ukázaly, jak obtížné je sladění těchto požadavků. Obvyklé podlahové topení reaguje na změny teplot velmi pomalu. Systém Schlüter®-BEKOTEC-THERM tyto problémy zcela (vpravdě revolučně) řeší a je chráněn mezinárodním patentem. Je založen na mimořádně tenké skladbě podlahy, tvořící potěr na systémové desce Schlüter®-BEKOTEC (polystyrenové -EN nebo fóliové –N 23 F), v níž se zcela neutralizuje jeho příčné pnutí. Potěr může být jak cementový, tak litý anhydritový. Systémová deska se pokládá přímo na nosný podklad nebo na běžnou tepelnou a/nebo zvukovou izolaci. Na potěr lze hned poté, co je pochozí, pokládat jakoukoli krytinu, i dlažbu s použitím rohože Schlüter®-DITRA. Další komponenty s označením THERM pak poskytují techniku pro vytápění přesně sladěnou s konstrukcí BEKOTEC, a to od topného potrubí až po elektronickou regulaci.

U takto zhotoveného „podlahového topení“, s relativně malým množstvím potěru a topným potrubím umístěným blízko pod povrchem, probíhá rychlá odezva na změnu teplot. Vzduchové kanálky na rubu rohože Schlüter®-DITRA pak umožňují stejnoměrné rozdělení tepla pod krytinou. Klima podlaha díky tomu reaguje velmi rychle a je možné ji vytápět velmi úsporně s nízkými teplotami na přívodovém potrubí. Je ověřeno, že vytápěním pomocí systému Schlüter®-BEKOTEC-THERM lze dosáhnout energetických úspor ve výši až 30 %.

Kompletní systém Schlüter®-BEKOTEC-THERM tak umožňuje prováděcím firmám získat nové kompetence v systémovém řešení vytápění podlah pro novostavby i rekonstrukce.

www.detalon.cz