09.12.2009 | Realizace

Vladislavský sál je největším slavnostním prostorem středověké části Pražského hradu, zasedací a sněmovní sál českých králů. Dnes se užívá pro reprezentační shromáždění o státních svátcích, slavnostní zasedání parlamentu. Rekonstrukce jeho podlah probíhala od konce listopadu 2008 a trvala přibližně tři měsíce.Hlavním požadavkem památkářů bylo, aby byl celý sál zrekonstruovaný z původních materiálů, přičemž všechny dřevěné části podlahy měly být po renovaci uloženy na původní místo. Materiál, který byl zničený a neopravitelný, se doplnil původním, uskladněným na Pražském hradě; to znamená, že každá deska a každý prvek podlahy byl očíslován, vybrán z původního místa, očištěn mimo prostory Vladislavského sálu, zrenovován a znovu vrácen na původní místo. V rámci rekonstrukce byl uskutečněn také archeologický výzkum, při kterém se nalezly různé historické artefakty z doby, kdy se realizovala podlaha sálu.

Poté, co byly zrenovované prvky podlahy vráceny na původní místo, přišla na řadu obnova povrchové úpravy. Opravovaná místa byla přimořována, aby se dosáhlo stejného odstínu desek. Společnost Bona byla vybrána, aby dodala materiál Carl’s Oil 90 a Carl’s HS vosk. Carl’s Oil 90 se aplikoval ve dvou vrstvách a poté se zaleštil. Koncová úprava se prováděla HS voskem, který byl použit k ochraně olejované dřevěné podlahy.

FAKTA

Objekt: Vladislavský sál, Starý královský palác, Pražský hrad
Realizační firma: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
Povrchová úprava:
Bona Parquet Décor – domoření nových prken,
Bona Carl’s Oil 90 – olej, dvě vrstvy,
Bona HS Wax – vosk, jedna vrstva

Historie a objevy

Vladislavský sál je pozdně gotický obdélný prostor o rozměrech 62 × 16 m s bohatou krouženou klenbou v pěti polích (výška 13 m) a renesančními pravoúhlými okny. Vznikl spojením několika starších prostorů na místě, kde bývaly sněmovní sály patrně už od Vratislava II. (zčásti jsou zachovány v podzemí).

Vladislavský sál vznikl v letech 1490 až 1502 pod vedením architekta Benedikta Rieda (Rejta) a stavebně se zachoval v původní podobě. Sloužil jako sněmovní sál, konaly se zde slavnostní plesy, v roce 1791 průmyslová výstava a od roku 1918 slouží pro největší státní slavnosti, volbu prezidenta republiky a podobně.

Od konce listopadu 2008 v něm probíhala rekonstrukce podlahy. Až do konce února 2009 byly veškeré práce sledovány pracovníky Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. Kromě nových poznatků ze stavebních dějin Starého královského paláce přinesl výzkum i překvapivé množství artefaktů svědčících o bohatém společenském životě, který se v sále v období raného novověku odehrával.

Oddělení výzkumu Pražského hradu Archeologického ústavu v Praze pečuje o hradní archeologické terény již více než 80 let. Sledují i takové stavby, které nezasahují do země, ale přesto mohou přinést zajímavé informace a nálezy. Při rekonstrukci historické dřevěné podlahy byly vyzvednuty a restaurovány dřevěné desky a opraveny, eventuálně vyměněny podkladové trámy. Přitom bylo nutno odstranit část klenebních násypů. Jejich částečný výzkum získal nebo ověřil poznatky o architektonickém vývoji paláce, mimo jiné o starším velkém sále z doby vladislavsky-sal-vyzkumKarla IV. Nejzajímavější nálezy tvoří doklady každodenního života v sále v období 16. a 17. století. Mimořádně suché zásypy uchovaly do dnešních dní velké množství předmětů z organických hmot. Nalezeny byly zbytky archiválií (listin, dopisů, účtů), stránky a listy z tištěných knih, mezi nimiž můžeme identifikovat např. česko-německo-latinský slovník, kalendář nebo česky psaný snář. Atraktivním nálezem je několik desítek hracích karet. Vyskytují se též drobné části oděvu (knoflíky, korále, špendlíky, jehlice) a ozdoby (prsten, hřeben), doklady her a zábavy (hrací kostky, dýmky), doklady hostin (dřevěné lžíce, nůž, zlomky skleněných nádob) a další málokdy nalézané předměty (kapesní sluneční hodinky, kružítko) stejně jako několik desítek mincí. O potravě konzumované v sále informují nálezy pecek, skořápek, kostí drůbeže a ryb.

www.bona.cz