09.12.2009 | Realizace

Podlahové topení se v současné době postupně stává téměř samozřejmostí, a to nejen jako systém určený k vytápění, ale i jako komfortní doplněk domácnosti.

O příjemném pocitu, který přináší teplá dlažba v koupelně, slyšel již téměř každý a většina z nás minimálně zná někoho, kdo toto komfortní vytápění používá. Proto se také málokdo ptá, zda je možné umístit topné rohože do tmelu pod dlažbu – je to samozřejmostí a nikdo se nad takovou aplikací nepozastaví. Poněkud jiná situace je u ostatních podlahových krytin.

Na společnost FENIX se jako na výrobce často obrací zákazníci s otázkou, zda je možné a vhodné na elektrické topení položit i něco jiného než jen dlažbu. Samozřejmě to možné je a téměř všichni výrobci jednotlivých druhů krytin mají v nabídce také typ, který je vhodný pro kombinaci s podlahovým vytápěním. U nových aplikací to nebývá problém – dlažby, PVC a koberce snadno řeší topné kabely nebo topné rohože ECOFLOOR ve flexibilním tmelu nebo samonivelačním potěru, pod plovoucí podlahoviny nabízí společnost FENIX elektrické topné fólie ECOFI LM. Horší situace je u dodatečných instalací nebo rekonstrukcí. Jak je uvedeno výše, komfort prohřáté podlahy dnes není ničím neobvyklým, a když už uživatel rekonstruuje byt nebo dům, proč si je nedopřát?

Avšak někdy to není jednoduché, což vyplývá z žádostí zákazníků o radu. Měli by zájem o podlahové vytápění do obytné místnosti, jako konečnou vrstvu chtějí koberec nebo PVC. Keramickou dlažbu ne a ani o plovoucí podlahovině neuvažují. Mokrý proces, tj. různé podlahové potěry a tmely, nepřipadají z nejrůznějších důvodů v úvahu. Jejich zájem pak většinou směřuje k topným fóliím ECOFI LM – jde o suchý proces, fólie jsou velmi tenké a hřejí v celé ploše. Jenomže ani ty nelze standardně položit přímo pod koberec nebo PVC. Přece jen je to topný prvek na síťové napětí 230 V a tyto krytiny mu neposkytují dostatečnou ochranu, navíc hrozí reálné nebezpečí shrnování nebo zvlnění koberce či PVC, pokud budete manipulovat s těžšími předměty – např. křeslem nebo pohovkou. Proto společnost FENIX zahrnula do své nabídky novinku – podlahovou desku HEAT-PAK. Jedná se o speciální podložku na bázi lisované celulózy, kterou společnost dováží z Nizozemska. Desky mají vysokou objemovou hmotnost (770 kg/m3), takže jsou velmi tvrdé, pevnost v ohybu > 40 kg/cm2 a dobrou tepelnou vodivost (tep. odpor R = 0,07 m2/K.W-1). Desky kombinované s topnými fóliemi ECOFI LM jsou jako systém suché montáže určeny právě pro rekonstrukce a dodatečné instalace podlahového vytápění pod koberce nebo PVC.

Doporučený způsob instalace

Díky dobré tepelné vodivosti mohou být desky HEAT-PAK umístěny mezi topnou fólii ECOFI LM a koberec/PVC, aniž by negativně ovlivnily předávání tepla do místnosti. Samotné desky jsou prodávány v balení ve dvou tloušťkách – 3 a 4 mm, jež se pokládají na sebe. Z výroby jsou opatřeny vrstvou lepidla, takže po složení vznikne tuhá konstrukce tl. 7 mm, která topné fólii poskytne potřebnou ochranu před poškozením, a přitom je tak tvrdá a pevná, že je možné přímo na ni pokládat koberce a PVC.

Instalace je snadná – způsob pokládky je následující:
Na stávající podlahu položíme tepelnou izolaci CLIMAPOR 3 mm – tato vrstva není povinná a její použití je závislé na typu podkladu, obecně ji však doporučujeme. Zabraňuje nežádoucím únikům tepla z topné fólie do stávající podlahy a také fólii chrání před případnými nerovnostmi podkladu. Na CLIMAPOR pokládáme topnou fólii ECOFI LM o maximálním výkonu 80 W/m2. Pro přívodní vodiče vyřízneme v izolaci drážky a přes topnou fólii položíme PE fólii o tloušťce 0,25 mm. PE fólie slouží jako izolace a současně topnou fólii chrání před případnou vlhkostí. Nyní ve dvou vrstvách postupně pokládáme desky HEAT-PAK. Nejdříve spodní řadu 3mm desek, na ni pak lepíme horní řadu 4mm desek. Horní řada musí být posunuta, aby překrývala spáry spodní řady a naopak – tím je zabráněno případnému prokreslení spár na koberci nebo PVC, současně je celá plocha spojena do jednoho celku. Sondu termostatu, která bude regulovat teplotu podlahy, umístíme do drážky vyřezané v deskách HEAT-PAK.

Pokládka všech vrstev je snadná, a pokud použijeme sady ECOFI LM Set, nepotřebujeme kromě ostrého nože a gumové paličky žádné speciální nářadí. Nožem můžeme krátit jak izolace CLIMAPOR, tak PE fólii i desky HEAT-PAK. Poklepem gumovou paličkou na horní řadu desek docílíme při pokládce dokonalého přilnutí a slepení obou vrstev. Tloušťka celé konstrukce (CLIMAPOR, ECOFI LM, PE fólie, HEAT-PAK) je přitom pouze 10 mm. Koberec nebo PVC jako konečnou vrstvu pak můžeme k deskám standardně přilepit, nebo jen volně položit.

Testování teplotního náběhuProtože společnost FENIX dbá na kvalitu výrobků, které zákazníkům nabízí, vždy je před zařazením do prodeje nejdříve důkladně otestuje. Stejně tak i desky HEAT-PAK byly testovány ve zkušební komoře, aby se zjistilo, jak a s jakou dynamikou se při kombinaci s topnou fólií ECOFI LM šíří teploty v konstrukci. Testy měly potvrdit dobrou tepelnou vodivost desek a vyloučit možnost případného přehřívání topné fólie. Samotná fólie ECOFI LM má odolnost 90 °C, které se při příkonu 80 W/m2 nedá v žádném případě dosáhnout. Pokud by ale desky HEAT-PAK neměly deklarovanou tepelnou vodivost, docházelo by k nežádoucím únikům tepla do podkladu, a tím k výraznému zhoršení ekonomických i provozních parametrů systému.

Nejdříve byly provedeny zátěžové testy, kdy byla celá konstrukce s topnou fólií provozována bez jakékoliv regulace. Účelem bylo zjistit dynamiku náběhu a maximální teploty, kterých je možné dosáhnout.

Test probíhal při teplotě prostoru cca 24 °C, teplota byla udržována pomocí klimatizace. Z grafu je patrný počáteční, poměrně dynamický náběh, následně se projevil větší tepelný odpor koberce a rozdíl teplot v jednotlivých vrstvách se začal zvětšovat. Po devíti hodinách provozu se teploty ustálily – u koberce na 32,7 °C a na povrchu topné fólie uvnitř skladby na 36,2 °C. Je zde také vidět dobrá tepelná vodivost podložek HEAT-PAK – i při maximálních teplotách byl rozdíl mezi teplotou povrchu topné fólie a povrchu podložky HEAT-PAK pouhých 1,6 °C.V dalším testu byla do vytápěné podlahy umístěna sonda termostatu, která udržovala teplotu na 27 °C. První tři hodiny byla podlaha s deskami HEATPAK provozována bez konečné nášlapné vrstvy, poté byl na podlahu položen koberec – v grafu je teplota na povrchu koberce vyjádřena zelenou křivkou.

Koberec byl zvolen úmyslně, protože má vyšší tepelný odpor než PVC, a lze jej tedy z hlediska přestupu tepla označit jako „horší“ variantu. Z grafu je patrné, že u podlahy nezakryté kobercem je rozdíl teplot na topné fólii a na povrchu desky menší než 1 °C. Také dynamika je velmi dobrá, z 24 °C na 27 °C se podlaha zahřála za necelých 20 minut, a je stejná jako u prvního testu. Znovu se tak potvrdila dobrá tepelná vodivost desek HEAT-PAK.

Sonda termostatu, který byl nastaven na 27 °C, byla umístěna na povrchu desek HEAT-PAK. V grafu je vidět určitá tepelná setrvačnost desek, která je dána větším objemem materiálu. Při cyklování topné fólie tak byla teplota desek stabilnější. Při zakrytí kobercem se jejich povrchová teplota v průměru zvýšila o cca 0,5 °C, rozdíl teplot mezi fólií a deskou zůstal v limitu 1 °C a teplota na povrchu koberce byla jen o 0,5 °C nižší než na povrchu desek HEAT-PAK.

Provedené testy prokázaly vhodnost této konstrukce pro aplikace podlahového vytápění pod koberce a PVC. Společnost FENIX tedy může nabídnout technické řešení i těm zákazníkům, kteří uvažují o podlahovém vytápění pod tyto krytiny a nemohou nebo nechtějí „betonovat“ novou podlahu.

www.fenixgroup.cz