11.11.2008 | Realizace

Podíváme-li se na všechny metody čištění koberců, tj. mokré extrakční čištění, šamponování, čištění pěnou nebo speciálním padem a čištění suchým granulátem, vyniká mezi nimi právě ta posledně jmenovaná – suché čištění přírodním granulátem. Je ovšem také pravdou, že tato metoda není běžně rozšířena a o všech výhodách spojených se suchým čištěním koberců se toho příliš neví. Objasníme a přiblížíme si proto podrobně, jak suché čištění funguje a jaké jsou jeho výhody ve srovnání s ostatními metodami.

Koluje obecná představa o tom, že vezmeme suchý prášek, posypeme s ním koberec, lehce jej vetřeme do vlákna a budeme čekat na zázračné zmizení všech nečistot a skvrn. Takto suché čištění nefunguje. Rozhodující je nejenom kvalita použitého suchého granulátu, ale především dokonalé zapracování prášku do vlákna speciálním strojem se dvěma proti sobě rotujícími válci. Toto ideální spojení – kvalitní suchý extrakt a mechanická činnost rotujících válcových kartáčů – je rozhodujícím faktorem pro konečný výsledek. V praxi jsme se mnohdy přesvědčili o tom, že profesionálně provedené suché čištění je mnohem účinnější a výhodnější než mokré extrakční metody.

Suchý granulát nezůstává ve vlákně

Suchý granulát během čištění absorbuje organické i anorganické nečistoty. Po čištění se nasbírá do sběračů stroje a na závěr se celá plocha vysaje. Koberec po čištění příjemně voní, vlhkost v prostoru se nezvyšuje, nehrozí vznik plísní a výsledek práce lze zkontrolovat okamžitě po čištění. Pracujeme-li s přírodním hrubým granulátem a ne s jemným syntetickým práškem nebo metodou mokrého extrakčního čištění, nezůstanou ve vlákně žádné chemické zbytky, které by mohly způsobit rychlé opakované znečištění koberce.

Suché čištění je srovnatelně nákladné s ostatními metodami

Otázka financí je vždy choulostivá. Srovnáme-li ovšem správně technologicky provedené mokré extrakční čištění se suchým čištěním přírodním granulátem, dostaneme se na téměř shodné náklady za materiál a práci. Rozdíl bude pouze haléřový a není jisté, že ve prospěch mokrého extrakčního čištění, které je na rozdíl od suchého pro prováděcí personál časově a fyzicky namáhavé.

Další výhody suchého čištění koberců

 • Přírodní granulát je pH neutrální, a nepoškozuje tudíž výrobní protišpinivou úpravu vlákna.
 • Koberec zůstává během čištění pochůzný, nedochází k žádnému chemickému vypařování a ihned po skončení prací je opět připraven k používání.
 • Koberec může být čištěn tak často, jak je potřeba, a není nutné se obávat poškození vlákna.
 • Čištění lze v případě potřeby provádět i lokálně a plocha nemusí být čištěna tzv. ode zdi ke zdi.
 • Díky válcovému stroji a granulátu dochází při čištění k regeneraci vlákna především na velmi zatěžovaných místech, a tím se dlouhodobě udržuje hodnota a kvalita koberce.
 • Přírodní granulát redukuje plísně, roztoče, zvířecí a prachové alergeny v průměru o 80 %.

Jak probíhá správný technologický postup při suchém čištění?

 1. Koberec vysajeme kartáčovým vysavačem.
 2. Skvrny, silně znečištěná místa a vychozené cesty se předsprejují produktem, který zesiluje čisticí účinek, pohlcuje pachy a rozpouští skvrny.
 3. Na plochu rovnoměrně nasypeme granulát a důkladně jej zapracujeme strojem s proti sobě rotujícími válci. Podle typu koberce zvolíme správnou tvrdost kartáčů a zapracování provádíme do několika směrů. Pouze u koberců s větší smyčkou jezdíme ve směru smyček.
 4. Zapracovaný vlhký granulát necháme cca 30 minut v koberci naschnout a následně jej strojem s nasazenými sběrači z koberce odsáváme – sbíráme.

Suchá metoda čištění koberců se osvědčuje ve všech objektech, ale především vyniká všude tam, kde probíhá každodenní provoz a není možné odstavit prostor na několik dnů – hotely, restaurace, kanceláře apod.

Suché čištění koberců pomocí přírodního granulátu je účinné, hygienické, ekologické a ekonomické.

SUCHÉ ČIŠTĚNÍ LZE POUŽÍT NA VŠECHNY BĚŽNÉ DRUHY KOBERCŮ

Máme-li přistoupit k čištění koberce, musíme zodpovědět několik otázek, než zvolíme správnou čisticí metodu:

 • O jaký typ koberce jde a jakou má nosnou mřížku? Pokud typ neznáme a nemůžeme zkontrolovat konstrukci koberce, není dobré se pouštět do mokrého čištění.
 • Jakým způsobem je koberec položený? Je-li např. kladený volně nebo napínaný, popř. je kladený na zdvojenou podlahu, nesmí se provádět čištění mokrou metodou.
 • Koberec je celoplošně přilepený. Odolává použité lepidlo vodě? Pokud neodolává nebo to bezpečně nevíme, je velké riziko použít mokrou metodu čištění.

Ve všech výše uvedených případech ovšem můžeme bez nebezpečí použít čištění suchým přírodním granulátem.

Metoda je vhodná pro všechny typy koberců a výjimku tvoří pouze speciální koberce z kokosu, juty, mořské trávy, rýžové slámy, papíru a bavlny.

foto: archiv autora, www.dema-dekor.cz