13.11.2008 | Realizace

Textilní podlahové krytiny a koberce (souhrnně zjednodušeně pro tisk textilní podlahoviny) většinou vybíráme podle barvy, designu a celkového vzhledu. Jsou to sice důležité vlastnosti pro soulad v interiéru, ale jinak zcela nedostačující. Co s krásným kobercem, co s úžasným interiérem, který není dlouhodobě funkční – plocha se např. nadměrně špiní, povrch je pokryt žmolky, pes nebo kočička vytrhávají nitě...

K tomu, aby prodavači, dekoratéři a architekti kupujícím správně poradili, nebo k tomu, aby si kupující správně vybrali, je zapotřebí něco vědět o jejich vlastnostech a orientovat se v základních technických parametrech, které bývají na etiketách. U kvalitních textilních podlahovin na nich výrobce udává hodně informací o vlastnostech, u méně kvalitních bývá výrobce i prodávající skoupý.¨

Vlastnosti a parametry textilních podlahovin na etiketách

Důležitou informací jsou použité suroviny – vlákno. Nejvhodnější a nejkvalitnější vlákno pro textilní podlahoviny je vlna a polyamidové, nejlépe značkové vlákno s vylepšenými vlastnostmi. Méně kvalitní koberce jsou pak vyrobeny z polypropylenové příze nebo z polypropylenového kabílku.

U všívaných textilních podlahovin, jejichž zastoupení je na trhu nejvyšší, je důležitou informací o kvalitěkonstrukce rubové části. U kvalitních všívaných textilních podlahovin používají výrobci hustou syntetickou sekundární tkaninu, která mimo jiné zajišťuje rozměrovou stálost. Pro nižší kvalitu rozměrové stálosti, nižší pevnost zakotvení vlasu a obecně menší kvalitu výrobku je typické použití řídké sekundární tkaniny na rubu nebo nízkého, nepříliš kompaktního a málo pevného filcu. U kusových vlněných koberců naopak zakrytí rubové strany signalizuje nižší kvalitu, než bývá u vlněného koberce s odkrytým rubem.

Důležitou vlastností je hmotnost na m2. Většina slušných výrobců udává nejen celkovou hmotnost, ale i hmotnost vlasu. U většiny levných, nepříliš kvalitních textilních podlahových krytin a koberců udávají výrobci pouze celkovou hmotnost na m2. Tento údaj neříká o kvalitě vůbec nic. Vysokou váhu textilních podlahovin dosahují takoví výrobci přidáním levných plnidel do zátěru rubové strany. Důležitější informací je hmotnost vlasové části. U textilní podlahové krytiny bývá hmotnost vlasové části 200–2200 g/m2, u kusových koberců ručně vázaných může být hmotnost až 6000 g/m2. Obecně platí, že výrobky, které mají 200 g/m2 vlasu, nemohou oplývat vysokou kvalitou.

Hmotnost souvisí s celkovou výškou textilní podlahoviny a koberce a výškou vlasu, hustotou snopků a také se způsobem výroby, zda jde o koberce bouclé nebo velury. Těžší koberec má obvykle i vyšší vlas. Nejobvyklejší výška vlasu již kvalitního koberce se pohybuje kolem 4 mm. Ručně vázaný koberec berberového typu může mít výšku vlasu i 20 mm. Hustota snopků je důležitou charakteristikou pro krásný dlouhodobý vzhled a životnost. Čím vyšší počet snopků na metr čtvereční, tím vyšší je odolnost v opotřebení. Nízká smyčka u bouclé koberce nemusí být pro textilní podlahovou krytinu špatnou hodnotou. Naopak nízké bouclé koberce s vyšším počtem snopků bývají odolné při používání v silném provozu.

Z těchto obecných deklarací se vymyká koberec, který se vyrábí vpichováním krátkých nasekaných vláken do podkladu za působení elektrostatického pole. Vlas je výškově a váhově nižší než u jiných technologií, hustotou vláken (nejsou to pravé snopky) a stupněm namáhání je silně převyšuje. Na trhu nebývá příliš zastoupen. Dováží se pouze na objednávku pro vybavení kanceláří, obchodů apod.

Nadstandardně jsou u vysokých kvalit podlahových textilií uváděny na etiketě ještě další parametry. Ty ukáží další vlastnosti a umožní zorientovat se v tom, kam se která hodí, do kterých prostorů a co od ní lze očekávat v průběhu užívání. Jsou to např.:
 • zlepšení kročejového útlumu (zlepšení v závislosti na výšce vlasu dosahuje až 31 dB);
 • tepelný odpor (výše tepelného odporu je dána použitým vláknem a konstrukcí rubové vrstvy, obvykle se pohybuje v rozmezí 0,08–0,17 m2.K/W a udává informace o izolaci a zateplení prostorů);
 • nehořlavá úprava (je rozdělena podle EN 13501-1 do sedmi tříd, poslední, nejnižší třída neodolává ani malému plameni):
  • A1fl – nepřispívají k požáru v žádném stadiu včetně plně rozvinutého požáru;
  • A2fl – významně nepřispívají k požáru v žádném stadiu včetně plně rozvinutého požáru;
  • Bfl – jako třída Cfl, ale vyhovující přísnějším požadavkům;
  • Cfl – musí být schopné odolávat určitou dobu delší než Dfl působení tepelného toku;
  • Dfl – jsou schopné odolávat po určitou dobu působení tepelného toku;
  • Efl – koberce jsou schopné odolávat malému plameni;
  • Ffl – nejnižší třída odolnosti, nemohou být klasifikovány do žádné vyšší třídy;

 • odolnost v opotřebení (stanovuje se podle normy EN 1963 a podle výsledku se textilní podlahoviny zařadí do pěti tříd odolnosti);
 • komfortnost (zařazuje se do pěti tříd komfortu – jednoduchý LC1, dobrý LC2, vysoký LC3, luxusní LC4, prestižní LC5).

Dále by měl být na etiketě doporučen způsob pokládky a druh lepidla, způsob čištění a péčevčetně názvů doporučených prostředků. Dobrovolně pak může být uveden počet barev nebo designů.

Piktogramy

vlastnosti-krytin-02Kromě slovního popisu vlastností a numerického výsledku měření hodnot se na etiketách textilních podlahovin používají symboly (obrázky) – piktogramy. Příklady nejpoužívanějších piktogramů:
 • Kolečko od kolečkové židle s domečkem znamená vhodnost pro příležitostné používání kolečkových židlí, bez domečku pak pro stálé používání kolečkových židlí podle EN 985. Předpokladem stálého používání je, že koberec musí být celoplošně nalepen podle EN 12529.
 • Symbol schodů s domečkem označuje vhodnost použití textilní podlahoviny na příležitostně používaná schodiště, bez domečku na stále používaná schodiště.
 • Symbol vlnovky v podlaze vyzařující teplo do prostoru je symbolem vhodnosti použití textilní podlahoviny pro místnosti s podlahovým vytápěním při zachování všech obvyklých parametrů spouštění a používání tohoto typu topení.
 • Symbol oboustranného blesku mezi podlahou a prostorem nad podlahou znamená, že textilní podlahovina má elektrostatické vlastnosti podle EN1815, ISO10965, mimo jiné méně přitahuje nečistoty.
Při rozhodování o vhodnosti použití z hlediska odolnosti textilní podlahoviny mohou pomoci piktogramy, kterými jsou koberce označeny a které popisují úrovně namáhání. Textilní podlahoviny částečně vycházejí z normy ČSN EN 685, která rozlišuje textilní podlahoviny pro domácí a veřejný sektor. Rozdělení do různých úrovní namáhání je v současné době nejednotné. Používají se buď čtyři stupně úrovně namáhání, běžné a silné – dva v domácím sektoru a dva ve veřejném sektoru nebo, a to častěji, šest stupňů úrovně namáhání.

Domácí sektor má podle této normy tři úrovně namáhání:
 • mírné namáhání – ložnice, pokoj pro hosty;
 • běžné namáhání – obývací pokoje;
 • silné namáhání – chodby, haly, dětské pokoje, hotelové pokoje.

Veřejný sektor má taktéž tři úrovně:

 • mírné namáhání;
 • běžné namáhání – kanceláře bez pohybu lidí, předváděcí místnosti, hotelové pokoje, restaurace menšího charakteru, konferenční místnosti;
 • silné namáhání – kanceláře s vysokým pohybem lidí, restaurace, multifunkční haly, obchodní domy, recepce, pokladny, školy.
Doporučená intenzita namáhání je značena symboly: domeček, kancelářský dům a různý počet osob. Např. pokud je koberec označen domečkem se dvěma lidičkami, je určen pro běžné namáhání v domácím sektoru. Platí, že silné namáhání v domácím sektoru, tj. domeček se třemi lidičkami, odpovídá běžnému namáhání ve veřejném sektoru, tj. např. v hotelových pokojích.

Na některých kobercích ze zahraničí se lze setkat s použitím celé normy ČSN EN 685, která je pro tvrdé podlahoviny, má více úrovní namáhání a kromě piktogramů používá ještě čísla 21, 22, 23 a 31, 32, 33.

Domácí sektor má podle této normy tři úrovně namáhání: mírné – 21, běžné – 22, silné – 23.

Veřejný sektor: mírné – 31, běžné – 32, silné – 33.

ČSN normy a EU normy

Pro stanovení technických parametrů jsou k dispozici ČSN normy, ČSN EN normy nebo ČSN ISO normy. Níže uvedené normy zajišťují jednotná kritéria požadovaná pro vlastnosti podlahových krytin a koberců podle všech druhů technologie výroby:
 • ČSN EN 14215 (80 4419);
 • ČSN EN 13297 (80 4416);
 • ČSN EN 1307 (80 4427);
 • ČSN EN 1470 (80 4431);
 • ČSN EN 15114.
Důležitým parametrem pro textilní podlahové krytiny je zařazení podle úrovně namáhání a vhodnosti použití pro daný prostor. Zjišťují se tři následující vlastnosti textilní podlahoviny:
 • odolnost proti opotřebení,
 • neporušenost struktury,
 • změna vzhledu.
Výsledky zkoušek určují vhodnost použití, pokud jde o intenzitu namáhání textilních podlahových krytin všech druhů i kusově vyráběných podlahových krytin.

Další normy, které se používají ke stanovení důležitých vlastností textilních podlahovin, se nazývajíidentifikační. Jsou důležité pro to, aby v obchodech nedocházelo k záměnám. Patří mezi ně:
 • Materiálové složení užitné vrstvy ES 96/74,
 • Rozměry v obou směrech [cm] ISO 3018,
 • Celková tloušťka [mm] ISO 1765,
 • Celková plošná hmotnost [g/m2] ISO 8543,
 • Plošná hmotnost užitné vrstvy [g/m2] EN 984, ISO 8543,
 • Účinná tloušťka pěnového podkladu [mm] EN 1318,
 • Výška vlasu nad podkladem [mm] ISO 1766,
 • Počet vlasových smyček ISO 1763,
 • Hodnota užitné vrstvy [g/m3] ISO 8543.
Mezi vlastnosti podlahové textilie, které se zjišťují, patří níže uvedené charakteristiky a normy. Informace o dosažených hodnotách je možno získat přímo od výrobce. Solidní výrobce by je měl prodejci automaticky poskytnout:
 • Rozměrová stabilita EN 1269,
 • Stálobarevnost na světle ISO 105-B02,
 • Stálobarevnost v otěru za mokra a za sucha EN ISO 105-X12,
 • Stálobarevnost ve vodě EN ISO 105-E01,
 • Žmolkování EN 1963-zkouška D,
 • Ztráta tloušťky po statickém zatížení ISO 3415,
 • Úbytek hmotnosti u vlny a u směsí vlna/polyamid EN 1813,
 • Pevnost zakotvení vlasu u řezaného vlasu a u taženého vlasu ISO 4919,
 • Rozměrová stabilita srážení a protažení ISO 2551,
 • Hodnocení úpravy zkouškou špinivosti EN 1269.
Mezi doplňující ukazatele podlahovin patří níže uvedené:
 • Vhodnost pro nábytek s kolečky EN 985,
 • Elektrostatické vlastnosti EN 1815, ISO 10965,
 • Akustické vlastnosti – izolace proti zvukovému rázu ISO717-2 ISO 140-8, zvuková pohltivost ISO 354,
 • Tepelná odolnost ISO 8302,
 • Vhodnost pro použití v případném vlhkém prostředí – smrštění ISO 2551,
 • Rozměrová stabilita – protažení EN 434,
 • Stálobarevnost v otěru za mokra a za sucha EN ISO 105-X12,
 • Odolnost proti hnití,
 • Deformovatelnost u kobercových čtverců EN 995 tažený vlas.
Vliv na užitné vlastnosti a komfortnost koberce mají také úpravy polyamidového vlákna. Pro naši uspěchanou dobu je důležitá úprava pro snadné čištění Teflon Super Protection.

Od 1. 1. 2007 musí být podlahové krytiny v Evropě označeny značkou CE. To znamená, že produkty, které tuto značku mají, byly testovány na mechanickou pevnost a stabilitu, hořlavost, hygienická a zdravotní rizika. Výrobek je při použití stabilní, chrání proti hluku, šetří elektrickou a tepelnou energii. Musí být přátelský k životnímu prostředí při výrobě i při likvidaci.

PŘEHLED TECHNICKÝCH NOREM

Textilní suroviny a výrobky jsou řazeny pod normami začínajícími číslem 80, podlahové textilie pak pod číslem normy 8044. Nové EN a ISO normy mají zcela jiné numerické řady.

Uvedený přehled norem si nenárokuje právo být kompletní. Jsou zde uvedeny nejčastější technické ČSN, EN a ISO normy – platné a neplatné s uvedením jejich případných náhrad.
 • ČSN 80 4401 Podlahové textilie. Základní ustanovení. Klasifikace (platná změna 12/98)
 • ČSN 80 4402 Podlahové textilie. Stanovení hmotnosti a tloušťky vlasu a hmotnosti vlasové příze (zrušena bez náhrady)
 • ČSN ISO 2424 Textilní podlahové krytiny – Slovník
 • ČSN 80 4403 Plošné textilie. Zjišťování dvoubarevnosti
 • ČSN 80 4405 Podlahové textilie. Stanovení odolnosti proti opotřebení (zrušena bez náhrady)
 • ČSN 80 4406 Podlahové textilie. Stanovení změny tloušťky po krátkodobém mírném statickém zatížení (zrušena bez náhrady)
 • ČSN 80 4407 Podlahové textilie. Stanovení odolnosti proti opotřebení na bubnovém přístroji typu Tetrapod (zrušena bez náhrady)
 • ČSN 80 4408 Podlahové textilie. Zjišťování pevnosti zakotvení vlasu
 • ČSN 80 4409 Podlahové textilie. Stanovení změny rozměrů po zpracování za mokra
 • ČSN EN ISO 11378-2 Textilní podlahové krytiny – Laboratorní zkoušky špinivosti (nahrazuje ČSN 80 4410)
 • ČSN 80 4412 Podlahové textilie. Stanovení změny tloušťky po dlouhodobém těžkém statickém zatížení (zrušena bez náhrady)
 • ČSN 80 4413 Podlahové textilie. Chování při hoření. Tabletková zkouška při pokojové teplotě
 • ČSN 80 4414 Podlahové textilie. Stanovení účinků malého zdroje zapálení. Metoda žhavé kovové matice. Hodnocení a značení (zrušena bez náhrady)
 • EN 985 Textilní podlahové krytiny. Zkouška kolečkovou židlí (nahrazuje ČSN 80 4415)
 • ČSN EN ISO 11857 Textilní podlahové krytiny – Zjišťování odolnosti proti oddělování vrstev (nahrazuje ČSN 80 4417)
 • ČSN EN 14215 Textilní podlahové krytiny – Klasifikace strojově vyráběných vlasových kusových koberců a běhounů (nahrazuje ČSN 80 4419)
 • ČSN EN 994 Textilní podlahové krytiny – Zjišťování délky strany, pravoúhlosti a přímosti stran (nahrazuje ČSN 80 4422)
 • ČSN EN 995 Textilní podlahové krytiny – Zjišťování deformovatelnosti podkladové vrstvy (nahrazuje ČSN 80 4423)
 • ČSN EN 1269 Textilní podlahové krytiny – Hodnocení úpravy vpichovaných textilních podlahových krytin zkouškou špinivosti (nahrazuje ČSN 80 4428)
 • ČSN EN 1318 Textilní podlahové krytiny – Zjišťování účinné tloušťky podkladové vrstvy (nahrazuje ČSN 80 4424)
 • ČSN EN 1471 Textilní podlahové krytiny – Hodnocení změn vzhledu (nahrazuje ČSN 80 4426)
 • ČSN EN 1307 Textilní podlahové krytiny – Klasifikace vlasových podlahových krytin
 • ČSN EN 1813 Textilní podlahové krytiny – Zjišťování odolnosti vlněných vláken proti porušení oděrem (nahrazuje ČSN 80 4427)
 • ČSN EN 1814 Textilní podlahové krytiny – Zjišťování poškození odstřižených krajů pomocí modifikované zkoušky na bubnovém přístroji Vettermann (nahrazuje ČSN 80 4429)
 • ČSN EN 1815 Pružné a textilní podlahové krytiny – Hodnocení elektrostatických vlastností (nahrazuje ČSN 80 4433)
 • ČSN ISO 1763 Koberce – Zjišťování počtu chomáčků nebo smyček na jednotku délky a na jednotku plochy (nahrazuje ČSN 80 4434)
 • ČSN ISO 1765 Strojově vyráběné textilní podlahové krytiny – Zjišťování tloušťky (nahrazuje ČSN 80 4435)
 • ČSN ISO 1766 Textilní podlahové krytiny – Zjišťování tloušťky vlasové vrstvy nad podkladem (nahrazuje ČSN 80 4436)
 • ČSN ISO 2551 Strojově vyráběné textilní podlahové krytiny – Zjišťování rozměrových změn při různých vlhkostních a tepelných podmínkách (nahrazuje ČSN 80 4437)
 • ČSN ISO 3018 Odměřené textilní podlahové krytiny – Zjišťování rozměrů (nahrazuje ČSN 80 4438)
 • ČSN ISO 8543 Textilní podlahové krytiny – Metody pro zjišťování hmotnosti (nahrazuje ČSN 80 4439)
 • ČSN ISO 10361 Textilní podlahové krytiny – Zjišťování změny vzhledu na přístroji Vetterman a Hexapod (nahrazuje ČSN 80 4440)
 • ČSN EN 15115 Textilní podlahové krytiny – Zjišťování náchylnosti k poškození rozlitou vodou (nahrazuje ČSN 80 4445)
 • ČSN EN 1963 Textilní podlahové krytiny – Zkoušky na přístroji Lisson-Tretrad (nahrazuje ČSN 80 4432)
Dr. Věra Pidrová