17.06.2008 | Realizace

Projdeme-li si trh s elastickými podlahovinami, tj. PVC, CV, polyolefin, kaučuk a linoleum, nenajdeme snad jediného výrobce, který by na svých podlahovinách nepoužíval výrobní polyuretanovou úpravu povrchu. Setkáváme se s různými obchodními názvy těchto povrchových úprav, obecně je můžeme shrnout do vžitého označení PU nebo PUR-úprava povrchu. Jejich čištění a ošetřování je třeba provádět včas a správně, aby se uchovala kvalita povrchu i jeho estetické hodnoty.

Čištění po pokládce

cisteni-podlahovin-01Odstranění výrobních, ale především montážních nečistot probíhá stejně jako u každé jiné elastické podlahoviny. Připravíme si roztok čisticího prostředku vhodného pro PU-úpravu povrchu a podle stupně znečištění buď povrch důkladně vytřeme vhodným mopem z mikrovlákna nebo použijeme jednokotoučový stroj s červeným padem a povrch důkladně vydrhneme, vysajeme roztok vysavačem na vodu a zneutralizujeme čistou vodou. Při výběru prostředku se doporučuje předem prověřit jeho vhodnost pro výrobní PU-úpravy povrchu. Na trhu jsou i velmi silné a agresivní chemické produkty, které dokážou výrobní úpravu povrchu naleptat.

První oživení nebo ošetření povrchu

U velké většiny elastických podlahovin s výrobní PU/PUR-úpravou povrchu bývá výrobci uváděno, že jejich první ošetření není nutné, a v návodu na ošetřování a čištění je uvedena informace, že první ošetřování má být provedeno až při výskytu prvních opotřebení výrobní úpravy. Tím je přenesena odpovědnost na kladečskou firmu, která musí rozhodnout, zda první ošetření provede či nikoliv. Rozhodující ukazatele jsou následující:

  • stupeň mechanického zatížení konkrétního objektu. Například v domácnosti nemusí být ošetření po pokládce provedeno ihned, ale v komerčním objektu u srovnatelně kvalitního povrchu provedeno být musí. Zde je taky dobré ověřit skutečnou kvalitu výrobní úpravy. Ty nejjednodušší začínají na tloušťce cca 5–7 μ. U těchto podlahovin se musí provést ošetření povrchu ihned po pokládce;
  • chemické zatížení objektu. Je-li podlahovina kladena do nemocnice, kadeřnického salonu, autosalonu, to znamená do prostředí, kde se předpokládá vysoké zatížení bezbarvými nebo barevnými chemikáliemi, je také nutno po pokládce provést speciální ošetření především u těch kvalit, které mají tloušťku výrobní úpravy menší než 20 μ. V případě zatížení barevnými chemikáliemi nebo změkčovadly je nutné provést speciální ošetření vždy;
  • stav podlahoviny po pokládce a dalších stavebních pracích. Toto kritérium známe asi všichni z praxe. Málokdy se podaří na stavbě ideální koordinace řemesel. Většinou se na nově položené podlahovině pohybuje ještě spousta řemeslníků a výsledkem zpravidla bývá poškození, poškrábání povrchu. V tomto případě je opět jedinou záchranou příprava povrchu a provedení oživení nebo ošetření.

Jak a čím oživení nebo ošetření povrchu provést?

cisteni-podlahovin-02Elastické podlahoviny s výrobní polyuretanovou úpravou jsou velmi specifické a nelze je ošetřovat běžnými metodami a konvenčními akrylátovými, polymerními nebo kopolymerními nátěry. Běžné jednokomponentní nátěry mají nedokonalou přilnavost k tvrdému kompaktnímu polyuretanovému filmu. V praxi to znamená, že se nemusí vůbec podařit je bez problémů nanést. Na povrchu zůstanou šmouhy nebo skvrny. Pokud se přesto aplikace podaří, ještě není vyhráno. Nátěr se rychle opotřebí, v místech silnějšího zatížení se trhá a poté celoplošně odlupuje od povrchu. Chová se na výrobní úpravě jako mikrofólie, kterou natáhneme např. na hladký stůl. Bude to dobré, dokud do ní nepíchneme špendlíkem. Pak se začne trhat a odlupovat.

Proto je nutné provést oživení nebo ošetření povrchu speciálními nátěry, které jsou kompatibilní s výrobními PU/PUR-úpravami a zaručují dokonalou přilnavost.

Běžné denní čištění

Polyuretanové povrchy nemají rády běžné saponátové prostředky s vysokým obsahem odmašťovacích látek a rozpouštědel – dochází zbytečně k vysoušení a povrch by mohl časem ztratit pružnost. Na druhé straně mýdlové prostředky nebo produkty s obsahem ošetřovacích komponentů sice polyuretanovému povrchu tolik neublíží, ale výsledkem čištění nebývá příliš pěkný vzhled. Na povrchu se vyskytují šmouhy po tahu mopu, skvrny a zaschlé kapky. Zbytečně se totiž tvoří ochranný mikrofilm, který zašedne nebo se na něj začnou lepit prachové částice a podlahovina se více a rychleji špiní.

Proto se doporučuje pro běžné denní čištění používat speciální PU-čističe, které zaručují rychlé, jednoduché, ekonomické a účinné denní čištění.

Závěrečné shrnutí

cisteni-podlahovin-03Předtím, než se definitivně rozhodneme, jaký ošetřovací a čisticí postup zákazníkovi doporučíme, je dobré zvážit poměr kvality použité podlahoviny, stupeň zatížení v objektu a požadavky zákazníka na odolnost povrchu podlahoviny. Pomohou také speciální návody na ošetřování a čištění pro jednotlivé konkrétní typy podlahovin. V nich obsažená doporučení vznikají ve spolupráci výrobce podlahoviny se specializovaným výrobcem ošetřovacích produktů.

CO SE MŮŽE STÁT, KDYŽ NEBUDE PROVEDENO OŠETŘENÍ SPRÁVNĚ A VČAS?

Z praxe jsme vypozorovali a následně také laboratorně ověřili zajímavý fenomén. Máme homogenní PVC bez jakékoliv výrobní úpravy povrchu a provedeme po pokládce jeho ošetření ochranným filmem. V průběhu užívání se na silněji zatěžovaných místech ochranný film opotřebí a také silněji znečistí. Provedeme proto základní hloubkové čištění a odstranění opotřebeného ochranného filmu, tak jak předepisuje ošetřovací předpis, a podlahovinu celoplošně vyčistíme. Povrch je opticky v pořádku i v těch místech, kde už ochranný nátěr chyběl.
Pokud se ovšem totéž stane u homogenní podlahoviny s výrobní PU-úpravou povrchu, to znamená, že dojde k opotřebení této výrobní úpravy a v tomto místě k silnému zašpinění, nelze již zpravidla bezezbytku nečistoty migrované do povrchu odstranit. Zůstane zašedlé stínování nebo lehké zažloutnutí.Proto se v návodech na podlahoviny s výrobní PU/PUR-úpravou povrchu klade velký důraz na ošetření – vytvoření ochranného filmu – v okamžiku výskytu prvních drobných opotřebení.Z praxe jsme vypozorovali a následně také laboratorně ověřili zajímavý fenomén. Máme homogenní PVC bez jakékoliv výrobní úpravy povrchu a provedeme po pokládce jeho ošetření ochranným filmem. V průběhu užívání se na silněji zatěžovaných místech ochranný film opotřebí a také silněji znečistí. Provedeme proto základní hloubkové čištění a odstranění opotřebeného ochranného filmu, tak jak předepisuje ošetřovací předpis, a podlahovinu celoplošně vyčistíme. Povrch je opticky v pořádku i v těch místech, kde už ochranný nátěr chyběl.
Pokud se ovšem totéž stane u homogenní podlahoviny s výrobní PU-úpravou povrchu, to znamená, že dojde k opotřebení této výrobní úpravy a v tomto místě k silnému zašpinění, nelze již zpravidla bezezbytku nečistoty migrované do povrchu odstranit. Zůstane zašedlé stínování nebo lehké zažloutnutí.

Proto se v návodech na podlahoviny s výrobní PU/PUR-úpravou povrchu klade velký důraz na ošetření – vytvoření ochranného filmu – v okamžiku výskytu prvních drobných opotřebení.

Jiří Kudrna

foto: archiv autora, www.dema-dekor.cz