17.06.2008 | Realizace

Polyuretany a epoxidy jsou nejrozšířenější materiály používané pro povrchovou úpravu betonu. Liší se ve svém standardním provedení jednak chemicky, jednak užitnými vlastnostmi. Sestavili jsme základní srovnání obou materiálů podle jednotlivých vrstev. Vlastnosti v přehledu uvedené pomohou při vyhodnocení nabízených systémů.

Penetrace – zajišťují zakotvení povrchové úpravy do betonu

EP


Typ: dvousložková epoxidová penetrační pryskyřice, zpravidla bezrozpouštědlová
Použití: penetrace na betonové či cementové podklady
Vlastnosti a výhody: nízká viskozita, lehká aplikace, velmi dobrá penetrace (i ekonomická), vyplňuje póry a kapiláry v podkladu, výborná přilnavost k podkladu, nepropouští vlhkost, odolnost vůči vodě, zředěným kyselinám, solným roztokům, minerálním olejům a PHM

PU


Typ: jednosložková polyuretanová penetrační pryskyřice vytvrzující vzdušnou vlhkostí
Použití: penetrace pro podklady na minerální bázi, jako je beton nebo cementové potěry
Vlastnosti a výhody: jednosložkový polyuretan, rychlé vytvrzení, krátký interval nanášení další vrstvy, nízká viskozita, lehká aplikace, vysoká přídržnost i k nesavým podkladům, výborné mechanické vlastnosti, vytváří pružný a odolný film, odolnost vůči vodě, zředěným kyselinám, solným roztokům, minerálním olejům a PHM

Stěrky – slouží k vyrovnání povrchu před licí vrstvou

EP


Typ: dvousložková epoxidová samonivelační stěrka, bezrozpouštědlová
Použití: aplikace na penetrované betonové či cementové podklady, slouží k vyrovnání a reprofilaci nerovných nebo frézovaných betonových povrchů
Vlastnosti a výhody: snadná zpracovatelnost, lehká aplikace, dobré mechanické a chemické vlastnosti, vodotěsná

PU


Typ: jednokomponentní polyuretanová stěrka s nízkým obsahem rozpouštědel, dvoukomponentní polyuretanová stěrka, bez rozpouštědlová
Použití: aplikuje se jako samonivelační stěrka na penetrované minerální podklady, jako jsou betonové a cementové potěry
Vlastnosti a výhody: lehká aplikace, elastická, schopná překlenout trhliny v podkladu, výborná přilnavost i k neporéznímu podkladu, výborné mechanické vlastnosti, odolnost proti obrusu a chemickým vlivům

Licí hmoty – tvoří obvykle nosnou vrstvu a určují základní parametry povrchu

EP


Typ: dvousložková epoxidová pryskyřice, zpravidla bezrozpouštědlová
Použití: vytvoření litých, bezespárových podlah
Vlastnosti a výhody: mechanicky a chemicky velmi odolná, zabraňuje mechanické degradaci betonových podkladů, nepropustná pro ropné produkty, vodotěsná

PU


Typ: dvoukomponentní polyuretanová pryskyřice, bezrozpouštědlová
Použití: vytvoření litých, bezespárových podlah
Vlastnosti a výhody: velmi dobré fyzikálněmechanické parametry, pružná, vodotěsná, hygienicky nezávadná, vysoký stupeň kročejové neprůzvučnosti, odolnost proti bodovému zatížení, estetický dojem

Nátěr – tvoří uzavírací vrstvu a zlepšuje parametry povrchu

EP


Typ: dvousložkový krycí nátěr na bázi bezrozpouštědlové epoxidové pryskyřice, případně vodou ředitelný
Použití: vrchní uzavírací nátěr
Vlastnosti a výhody: nízká viskozita, rychlá a jednoduchá aplikace, střední otěruvzdornost, dobrá propustnost vodních par, dobrá chemická odolnost proti minerálním olejům a posypovým solím, snadná čistitelnost a bezprašnost

PU


Typ:
  • jednosložkový polyuretanový vrchní nátěr s nízkým obsahem rozpouštědel,
  • dvousložkový polyuretanový krycí nátěr (lak) obsahující rozpouštědla,
  • dvousložkový polyuretanový krycí nátěr na bázi vodní disperze.
Použití: vrchní krycí nátěr
Vlastnosti a výhody: nízká viskozita, lehká aplikace, výborné mechanické vlastnosti a chemická odolnost, otěruvzdornost, zvýšená odolnost proti opotřebení a poškrábání, dobrá přídržnost k nesavým podkladům, snadná čistitelnost a údržba, ekologický a zdravotně nezávadný v případě vodné báze, elegantní a komfortní vzhled, stálobarevnost

Resumé

Obecně se průmyslové podlahy skládají vždy z nosné vrstvy s cementovým pojivem (monolitický beton nebo cementový potěr) a variabilní protiotěrové vrstvy (impregnace, stěrka, litá vrstva, pečeticí nátěr). Tyto variabilní kombinace mohou plnit svou funkci jako průmyslové podlahy jen za následujících základních podmínek:
  • nosná vrstva a protiotěrová vrstva musejí být přizpůsobeny příslušnému mechanickému namáhání,
  • nosná vrstva a protiotěrová vrstva musejí být pevně vzájemně spojeny.
Aktuální trend podlahových systémů směřuje ke kombinaci obou typů materiálů v jedné skladbě. Penetrace jsou obvykle epoxidové a nosné vrstvy s nátěry polyuretanové. Tímto řešením se kombinují nejlepší vlastnosti obou materiálů.Ing. Jindřich Plaček

Průmyslové podlahy Plaček, a.s.