17.06.2008 | Realizace

Pro korkové podlahoviny (a pro podlahoviny všeobecně) platí, že jejich životnost je ovlivňována rovněž pravidelným a kvalitním čištěním, ošetřováním a údržbou. Pokud se o krytinu dobře staráme a používáme vhodné nástroje a kvalitní prostředky, může nám sloužit k naší spokojenosti řadu let. Korkové podlahoviny na údržbu náročné nejsou, přesto vyžadují své. Údržba se především liší podle typu jejich povrchové úpravy. Snadno se stírají, jsou antistatické a vhodné pro alergiky.

Běžné čištění (vytírání)

Lehké nečistoty, které nelze zamést nebo vysát, se mohou odstranit vytřením vlhkým hadrem s pomocí vhodného čisticího prostředku. Podlaha tak získá svěží vzhled. Nezapomeňte však, že čisticí prostředky neobsahují látky k ošetření podlahy. Nikdy na korek nepoužívejte k vytírání hadry z mikrofáze, jelikož na povrchy působí jako velmi jemný brusný papír.¨

První ošetření (péče)

Po aplikaci povrchové úpravy na korkové podlahy, a to buď lakem, olejem nebo voskem, je vhodné aplikovat další vrstvu ochranných ošetřujících prostředků, takzvanou „obětní“ vrstvu. Před aplikací musí být podlaha čistá a bez prachu, proto se musí nejprve dobře vytřít prostředkem pro běžné čištění. Ochranný prostředek se pak nanáší v koncentrovaném stavu.

Běžné ošetřování (péče)

Běžným ošetřováním se obnovuje ochranná „obětní“ vrstva, která povrchovou úpravu podlahoviny chrání proti poškození. Před použitím ošetřujícího prostředku je důležité, aby podlaha byla dobře vytřená přípravkem pro běžné čištění. Ochranný prostředek se aplikuje převážně ve vodou zředěném stavu.

Hloubkové čištění

Hloubkové čištění se používá pro odstranění odolných skvrn a nečistot, které nelze běžným čištěním odstranit, a zároveň pro odstranění starých vrstev ošetřujících prostředků. Aby korková krytina měla opět lesk a ochranu, je nezbytné po hloubkovém čištění opět provést proces prvního ošetření podlahy vhodným ošetřujícím prostředkem.

Několik stručných rad, jak prodloužit životnost korkových podlahovin:

  • „nešetřit“ na povrchové úpravě – tzn. aplikovat dostatečné množství laku nebo oleje;
  • pravidelně podlahu čistit a ošetřovat doporučenými prostředky a zásadně nepoužívat různé jiné saponáty nebo dezinfekční prostředky;
  • chránit ji před poškozením podlepením nohou židlí, stolů atd. plstí;
  • včas obnovit povrchovou úpravu. U lakovaných podlah je to z praxe cca po pěti až sedmi letech podle zátěže. U olejovaných podlah je aplikace nové olejové vrstvy doporučována dříve, opět podle zátěže cca po jednom roce. Výhodou je zde možnost lokálního přeolejování pouze v místech, kde je zátěž největší;
  • zabezpečit v místnosti vhodné klimatické podmínky (relativní vlhkost 50–65 % a teplota 20 °C);
  • využívat účinné čisticí zóny, které eliminují nánosy nečistot a písku na podlahy.

DOPORUČENÁ ČETNOST ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ:

  Běžné čištění (vytírání) Běžné ošetřování (péče) Hloubkové čištění a následné první ošetření
Podlahy se střední zátěží po 4–7 dnech 2× do roka po 24 měsících
Podlahy s vysokou zátěží po 2–4 dnech 6× do roka po 12 měsících
Podlahy s extrémně vysokou zátěží po 1–2 dnech 12× do roka po 6 měsících

 

Ing. Ludmila Kubíčková

Foto: archiv autorky, www.likor.cz