28.06.2024 | Zprávy

De Residence Pangandaran představuje soubor 24 rodinných řadových domů na indonéské Jávě. Za jejich návrhem stojí mladý český architekt Erik Petrus, pro kterého je typický silný autorský rukopis. Jako klíčový parametr vnímá nastudování místa – ať už se jedná o zasazení do kontextu nebo nastudování celé kultury – a opírá se při tom o své teoreticko-vědné znalosti. Jeho práce v Indonésii zdůrazňuje schopnost propojit soudobou architekturu s místní kulturou a exotickým podnebím. Projekty přinášejí do indonéského prostředí nejen vizuální estetiku, ale i atmosféru, která vyvolává silné emoce a zanechává trvalý dojem na jejich obyvatelích.

Stojíte za návrhem 24 rodinných řadových domů na Jávě – rezidencí Pangandaran. Mohl byste nám přiblížit, jak jste se k projektu v Indonésii vůbec dostal?

Jednalo se o souhru několika náhod. Velmi často cestuji po světě, se zájmem poznat místní kulturu, a to hlavně architekturu a urbanismus. V rámci mé záliby v cestování po exotických krajinách jsem měl možnost procestovat část Asie. A právě Indonésie se mi stala osudnou. Před 8 lety jsem cestoval po Jávě, po jednom z nejlidnatějších ostrovů na světě, kde mě fascinovala místní kultura, chování lidí, a má zvědavost o architekturu mě vedla k pochopení základních principů, jak místní tropická architektura funguje a shodou okolností po mém návratu zpět do ČR mě oslovil investor, zda bych mu nenavrhl několik rodinných domů do jednoho menšího přímořského města na jižním pobřeží Jávy, které se jmenuje Pangandaran, odkud pochází jeho manželka. 

To zní jako ideální scénář. Na základě čeho vás klient oslovil?

Klientovi se líbil můj zájem o asijskou architekturu, a to že zkoumám typologii townhousů, a že jsem Indonésii osobně navštívil a procestoval okolí, kde jsem měl projekt navrhnout. 

Pomohla vám znalost typologie townhousů v procesu návrhu?

Typologii townhousů jsem se věnoval v rámci své disertační práce. Díky těmto znalostem pro mě od začátku nebylo vůbec těžké takovýto velký rezidenční soubor navrhnout. Při navrhování jsem se cítil velice přirozeně, jako kdybych indonéskou kulturu znal už léta. Navíc to byl můj celoživotní sen navrhnout stavbu do exotické země. A to se mi splnilo.

Jak se na takovou souhru náhod pohlížíte zpětně?

Největším úspěchem tohoto projektu pro mě, byla důvěra ze strany investora, který mi od začátku věřil v tom, co dělám. Sdílel se mnou stejný názor na věc. Návrh se nijak nezměnil od prvního představení. Tak jak jsem ho zpočátku prezentoval, tak se také postavil. Všechny domy se po zveřejnění nabídky ihned prodaly. Spokojenost investora a rezidentů s projektem, mi přineslo další zakázky v Indonésii. V současné době jsem navrhl do Indonésie už celkem přes 10 projektů. Z toho několik projektů je už postavených a další se momentálně staví nebo připravují na realizaci.

Pojďme se podívat konkrétně na projekt rezidence Pangandaran. Na první pohled upoutají pozornost světlíky. Předpokládám, že nemají pouze estetickou funkci…

Přesně tak, světlíky plní velmi důležitou funkci – přivádějí světlo seshora do interiéru a také umožňují příčné provětrání, nehledě na orientaci vůči světovým stranám. Ve své práci se snažím reflektovat kontext místa. Koncept jednotlivých rodinných domů, byl inspirovaný typickým indonéským domem, zvaný joglo, který má vyvýšenou střechu ve svém vrcholu, kde se hromadí horký vzduch z celého domu, který se následně z tohoto místa jednoduše odvětrá ven. 

Takže jste se inspiroval tradičním indonéským tvaroslovím…

Inspiroval jsem se, ale princip jsem v návrhu použil v současném pojetí. Už jsem mluvil o jejich praktickém využití. Uvnitř domu se pak nachází velkolepý převýšený prostor, který prochází celým domem od přízemí až po střechu. Tento prostor se stal centrálním prostorem domu, ve kterém se v prvním patře nachází můstek, který spojuje ložnice na obou koncích domu. Z tohoto můstku pak vede schodiště do přízemí, kde se nachází obytný prostor s kuchyní a jídelnou s přístupem na soukromou venkovní terasu. Tento princip převýšených prostorů používám téměř u všech svých projektů.

Erik Petrus - Architekt, urbanista, teoretik architektury

Od roku 2017 vede vlastní architektonickou praxi. Řadu let pracoval se světoznámou architektkou Evou Jiřičnou. Kromě České republiky navrhuje stavby v Indonésii. Erik Petrus navrhuje stavby různých měřítek od malých staveb po velké soubory; dd interiérů, rezidenčních projektů, přes komerční, kulturní, občanské až po náboženské stavby. Kromě navrhování se současně zabývá teoretickou a výzkumnou činností. V teoretické rovině Erik Petrus zkoumá prostorové aspekty působení architektonického prostoru na člověka a proměnu prostorů v průběhu historie napříč různými kulturami. Ve výzkumu se věnuje typologii obytných budov a udržitelného rozvoje, a to převážně typologií townhousů, jako určitého způsobu městského bydlení. O svých projektech, teoriích a výzkumu přednáší architekt Erik Petrus na univerzitách, konferencích a debatách po celém světě.

Erik Petrus, foto: Apolena Typltová 

Celý článek najdete v časopise DOMO 4/2024, který si můžete ZDARMA prohlédnout ZDE, nebo si napište o ukázkový výtisk na info@atemi.cz.