20.06.2024 | Zprávy

Státní zámek Náchod je jedním z klenotů českého kulturního dědictví. Pod vedením nového kastelána Mgr. Petra Ťažkého, se zde nedávno začaly provádět významné renovace s cílem obnovit a zachovat historickou autentičnost zámku. Zvláštní pozornost byla věnována renovaci podlah, které skrývaly mnohé z tajemství minulosti. 

Foto: Státní zámek Náchod

Historie zámku Náchod 

Zámek Náchod, nacházející se v malebném východním Česku, má bohatou historii sahající až do 13. století. Původně byl postaven jako hrad, který chránil obchodní cestu do Kladska. V průběhu staletí prošel mnoha přestavbami a stal se renesančním zámkem s barokními prvky. Zámek byl sídlem mnoha významných šlechtických rodů a dnes je kulturní památkou, která přitahuje návštěvníky svou historií a architekturou. 

Historie a první kroky renovace 

S příchodem nového kastelána se ukázalo, že většina místností zámku má novodobě provedené vlysové podlahy, které skrývají původní parketové podlahy. Pan Ťažký, inspirován krásnými podlahami na Sychrově, Opočně a Hrádku u Nechanic, započal snahu o obnovení historických podlah. Po konzultaci s odborníky z firmy DEVA z Jablonce nad Nisou a pracovníky NPÚ byly zahájeny sondy k odhalení a zhodnocení původních parket. 

Foto: Pohled na prostor před realizací

Foto: Použité nástroje a stroje FLEX

Průběh renovace 

Renovace zahrnovala několik klíčových kroků: 

  1. Zakreslení a zaměření tvarů: První krok zahrnoval detailní zaměření a zakreslení tvarů parket, protože i na první pohled stejné parkety mohou mít rozdílné rozměry. 
  2. Určení dřevin a zhodnocení poškození: Následovalo určení typů dřevin a zhodnocení jejich fyzického a biologického poškození. 
  3. Odstranění špíny a nevhodného kotvení: Opakované odstraňování nečistot a nevhodného kotvení, obvykle hřebíky z líce parket. 
  4. Odzkoušení povrchové úpravy: Testování vhodných povrchových úprav pro obnovení parket. 

Na základě těchto kroků byl vytvořen návrh restaurátorského záměru, který byl projednán a schválen pracovníky NPÚ. Díky jejich zkušenostem byl stanoven finální postup restaurování včetně určení použitých materiálů. 

Foto: Stav po odkrytí

Technické aspekty 

Podlahy byly renovovány za použití různých typů brusek, včetně excentrických, vibračních a oscilačních brusek, které umožňují detailní práci v těžko dostupných místech. Pro dosažení optimálních výsledků byl použit brusný papír různých zrnitostí (24 až 120). Povrchová úprava parket byla provedena speciálním olejem s voskem, který zajišťuje dlouhou životnost a odolnost. 

Výzva pro řemeslníky 

Renovace podlah na Státním zámku Náchod představuje výzvu pro zkušené parketáře, kteří musí prokázat nejen své dovednosti a zkušenosti, ale také smysl pro detail a preciznost. Výsledek této práce by měl nejen předčít očekávání, ale stát se i důkazem řemeslného mistrovství a hrdosti na obnovení historického dědictví. 

Aktuálně probíhají průzkumné práce a příprava na realizaci. O dalším postupu prací a vývoji Vás budeme informovat v některém z dalších čísel. 

FAKTA:

  • Lokalita: Státní zámek Náchod 
  • Dodavatel stavební chemie: DEVA s.r.o., Jablonec nad Nisou 
  • Použité materiály: Olej s voskem Saicos 
  • Použité strojní vybavení: Brusky FLEX 
  • Realizace: Ing. Jiří Dvořák 
  • Datum realizace: 2024 v jednání 

Renovace podlah na Státním zámku Náchod je příkladem toho, jak lze citlivým přístupem a odbornou prací zachovat historické dědictví pro budoucí generace.

Celý článek najdete v časopise DOMO 4/2024, který si můžete ZDARMA prohlédnout ZDE, nebo si napište o ukázkový výtisk na info@atemi.cz.  

Fotogalerie

Podívejte se také na související fotogalerii.