14.05.2024 | Zprávy

Kontrast forem jako sjednocující prvek

Nový ostravský koncertní sál bude již brzy novým (zejména kulturním) symbolem Ostravy. Největší architektonická soutěž v novodobé historii města dala vzniknout návrhu, jenž originálním způsobem propojí stávající Dům kultury města Ostravy a nový koncertní sál s kapacitou 1300 diváků. Autorem návrhu je přední americký architekt Steven Holl se svým studiem Steven Holl Architects z New Yorku ve spolupráci s pražským studiem Architecture Acts. Projekt je už nyní prestižním americkým magazínem Architizer zařazen mezi 10 nejočekávanějších staveb celého světa a následující rozhovor s Hanou Petříkovou a Martinem Kropáčem, zakladateli studia Architecture Acts, je právě o něm. 

Jak vznikl ateliér Architecture Acts, co představuje a jaký typ zákazníků přitahuje? 

Studio Architecture Acts vzniklo v New Yorku. Chtěli jsme se zabývat vyváženě třemi disciplínami – projektováním, pedagogickou a publikační činností. To se nám zatím daří, i když projektování nyní převažuje a aktuálně bere čas těm dvěma ostatním. Máme za sebou návrhy a projekty několika veřejných a kulturních staveb, na kterých jsme spolupracovali buď s městy (Vrchlabí, Ostrava, Vrbice, Fulnek) nebo se jednalo o filantropicky uchopené záměry se soukromými investory.

Jak jste se dostali k projektu Ostravské koncertní haly a v jaké se nyní nacházíte fázi?

V okamžiku, kdy byla soutěž na koncertní sál v Ostravě vyhlášená jsme sestavili mezinárodní tým architektů, projektantů a odborných konzultantů nutný k přípravě tak složitého zadání. Od té doby uplynulo několik roků, ale podařilo se nám dojít velmi daleko. Máme za sebou společné územní a stavební povolení, veřejnou zakázku na výběr zhotovitele, je podepsaná smlouva s generálním dodavatelem.

Jak a proč došlo ke spojení s architektem Stevenem Hollem?

V kanceláři Steven Holl Architects  Martin pracoval téměř pět let. Znal způsob jejich práce a vědět, že budeme schopní vytvořit kompatibilní autorský tým. S americkým partnerem se také otevřela možnost spolupráce s mezinárodními odborníky, v projektu je mnoho inovativních řešení.

V případě podobných staveb se většinou bourá a staví na zelené louce. Koho napadla syntéza nového sálu se starou budovou, namísto totální likvidace staré a výstavby zcela nové stavby?

Součástí zadání od začátku bylo zapojení stávajícího Domu kultury, bylo ale ponecháno na architektech, jak moc. Jedná se o kulturní památku, dílo Jaroslava Fragnera. Dopěli jsme nakonec ke schématu, kde Fragnerův dům je zcela součástí fungování kulturního souboru staveb. Spojení nové a stávající části je funkcí i formou velmi aktivní symbióza. Provozy umístěné nebo ponechané v Kulturáku se nemusely nově budovat, přístavba je výrazně menší než celkový stavební program. Kontrast forem je koncepční odpověď na řešení přístavby ke kulturní památce.

Jak jste se tedy porovnali s původním kulturním domem, navrženým Jaroslavem Fragnerem v padesátých letech?

Dům byl navržen architektem Fragnerem jako multioborový, s variací samostatně nebo paralelně fungujících sálů a učeben, s více vstupy. Takto živý kulturní dům je v návrhu zachován. Navíc se podařilo obnovit některé časem zaniklé provozní vazby. Například po rekonstrukci bude znovu možné z ulice vstoupit do samostatného edukačního centra (bývalé Kino náročného diváka) s vlastní vstupní lobby, šatnou a barem. Bude obnoveno Fragnerovo víceramenné schodiště

Jak je technicky vyřešeno propojení staré a nové budovy a bude přechod z jednoho prostoru do druhého plynulý?

Nová a stávající budova jsou propojené dvěma mosty a jedním podzemním tunelem. Ten zajišťuje interní distribuci, páteřní propojení gastroprovozu, pohyb personálu. Mosty jsou v klíčovém druhém nadzemním podlaží = úroveň stage koncertního i komorního sálu. Jeden spojuje předsálí stávajícího sálu s hlavním nový schodištěm v přístavbě, je to důležité propojení pro veřejnost. Druhý umožňuje příchod umělců ze šaten, primárně umístěných ve stávající budově.

Nový koncertní sál je jasně definován. Ale jaká bude úloha a rozmístění prostor v původní budově? Co nového v ní vznikne? 

Nejvýraznější změnou je konverze Společenského na Komorní sál s kapacitou 515 diváků. Bude to nejvíce flexibilní sál v projektu s množstvím konfigurací. Bude tady možné produkovat akustické recitály, vystoupení orchestrů, amplifikovaná vystoupení, ale také nehudební pořady, společenská setkání. To vše umožní několik inovativních řešení – teleskopická tribuna, skládací jeviště, posuvná osvětlovací rampa.

Jak bylo složité projektování v prostoru, kde nejsou rovné stěny?

Záhy jsme zjistili, že práce ve 2D nebude dostačující. Během projektu vzniklo několik fyzických a digitálních modelů, využívající například i nástroje BIM. Koordinace profesí musela s ohledem na komplikovanou geometrii probíhat výhradně ve 3D prostředí. V modelu byly vytvořeny prostorové obálky pro vedení inženýrských sítí a v pravidelných intervalech kontrolováno jejich vedení pomocí clash testů.

Akustické prostředí sálu vytvoří odborníci z ateliéru Nagata Acoustics. Proč právě oni? Jaká je úloha akustického modelu? 

Platí za nejlepší v oboru, s ohledem na požadavky zadání a jejich zkušenosti s tímto druhem koncertních sálů jsme je oslovili již během soutěže ke spolupráci. Akustický model byl vyvrcholením jejich práce. Po sérii počítačových simulací bylo potřeba návrh potvrdit finálním měřením, které se provádí na fyzickém modelu. Ten je zhotoven v měřítku 1:10 a vše tomuto zmenšení odpovídá, včetně 1300 diváků usazených do sedadel. Měření v modelu má za úkol vyloučit nežádoucí odrazy a echa. Výstupem bylo ze strany akustiků několik požadavků na úpravu geometrie vybraných částí sálu, které se podařilo zapracovat.

Jaká je odhadovaná částka na celý projekt, a jaké instituce se podílí na jeho financování?

Aktuálně vysoutěžená částka je 2.8 mld Kč. K ní ještě přibude cena za vybavení, například varhany v hlavním sále.

Jaké budou kapacity jednotlivých prostor?

Koncertní sál pojme 1300 diváků, Komorní až 515, Divadelní 500. Další sály jako edukační centrum, Přednáškový jednotky stovek. Je to opravdu unikátní soubor, kulturní platforma, kterou si Janáčkova filharmonie zaslouží.

S jakou se počítá roční návštěvností? 

Město má pro tento projekt zpracovanou studii proveditelnosti, která počítá, myslím, s 600 tisíci návštěvníky ročně.

Kolikačlenný tým se na projektové dokumentaci aktuálně podílí?

V době odevzdání stavební dokumentace jsme napočítali více než 70 členů týmu – architektů, projektantů, konzultantů a jiných odborníků. Díky projektu v Ostravě jsme potkali mnoho velmi zajímavých lidí a nabrali opravdu úžasné zkušenosti.

Celý článek najdete v časopise DOMO 3/2024, který si můžete ZDARMA prohlédnout ZDE, nebo si napište o ukázkový výtisk na info@atemi.cz.