16.04.2024 | Zprávy


Jedním z důvodů jsou však i problémy firem.

Trh s rozvojovými pozemky i staršími, hlavně průmyslovými budovami a areály v České republice po delším období stagnace ožívá. Asi by to byla pozitivní zpráva, pokud by za akcelerací nestál ekonomický útlum v některých oborech nebo dokonce ukončení působení řady firem v Česku. Pro mnoho z nich je prodej zbytných nemovitostí nebo pozemků zamýšlených pro budoucí expanzi jednou z mála cest, jak se vyhnout ekonomické ztrátě. Podle realitně-konzultantské společnosti 108 REAL ESTATE, která se na tento typ transakcí specializuje, stojí za nárůstem vlastnických převodů rovněž narovnávání cen a obava z nedostupnosti pozemků vzhledem k očekávané přísnější ochraně zemědělského půdního fondu.

„V roce 2023 ceny pozemků stagnovaly. Standardně cena připravených stavebních pozemků roste o 10 až 15 % ročně, což vidíme opět v posledních měsících. To je motivací pro prodávající. Poměrně novou zkušeností je, že na straně kupujících převažují přímí uživatelé, nikoliv developeři. Zdá se, že vlastnictví skladů i výrobních hal se stává trendem,“ konkretizuje vývoj v prvním čtvrtletí 2024 Jakub Holec, ředitel 108 REAL ESTATE. Podle něj se na minimum snížila spekulativní developerská výstavba – zejména distribuční haly.

108 REAL ESTATE řeší hned několik prodejů nemovitostního majetku firem, které se rozhodly v České republice ukončit svou činnost a pokračovat na jiných trzích. Důvodem exitu jsou rostoucí náklady na zaměstnance, dražší provoz a další daňové aspekty. Některé případy jsou spojené s ukončením etapy veřejné podpory – období 10 let udržitelnosti. Majitelé proto využívají pobídky, které přicházejí z jiných států (nebo kontinentů). Do nabídky se tím dostávají nebo brzy dostanou jak jednotlivé haly, tak i celé komplexy, nezřídka spojené s těžkým průmyslem.

I přes tyto případy se na trhu objevuje stále více koncových uživatelů, kteří mají zájem o přímý nákup pozemků s cílem budoucí výstavby. Tedy bez součinnosti s developery. Nejčastěji jde o společnosti ze segmentu lehkého průmyslu, strojírenství, logistiky, případně výrobce a distributory v oblasti elektromobility.

Podle Michala Diviše, vedoucího investičního oddělení 108 REAL ESTATE, se vysoké procento potenciálně obchodovatelných pozemků i staveb nachází v Moravskoslezském kraji, a to i díky jejich množství a dostupnosti. „Zároveň je zde ale nejpatrnější konkurenční boj s lokalitami v Polsku, kde je výstavba rychlejší a především levnější,“ dodává Michal Diviš, podle nějž je nezbytné reformulovat veřejnou podporu na úrovni státu směrem k brownfieldům a jejich regeneraci. Ekologické a další zátěže spjaté s těžkým průmyslem jsou důvodem pomalého rozvoje přípravy i výstavby v tomto regionu.

Některé z rozvojových pozemků nebo staveb určených k redevelopmentu se nachází v širším centru či na okrajích velkých měst. Právě tyto patří nepřekvapivě k nejvíce atraktivním: prodejní cenu zvyšuje i zájem developerů. Nezřídka se zde utkávají koncoví uživatelé s rezidenčními, průmyslovými i kancelářskými stavebníky. Jak dále upozorňují konzultanti 108 REAL ESTATE, na trhu je poměrně vysoký počet nejen pozemků, ale i rozvojových projektů. Prodávajícími jsou například menší realitní nebo developerské společnosti, které přecenily své možnosti v kontrastu s ochladlým zájmem kupujících a stále vysokých úroků externího financování.

V případě standardních rozvojových pozemků však zůstává schéma neměnné: prodávajími jsou nejčastěji vlastníci, kteří nemovitost spekulativně nakoupili a realizovali na ní přidanou hodnotu formou povolovacích procesů. „Pokud je takový pozemek v extravilánu města, mezi kupujícími jsou obvykle zavedení rezidenční developeři, jejichž aktivita v posledních měsících roste. Především se ale soustředí na Prahu a okolí, Brno, Plzeň a další krajská města,“ uzavírá Darek Vodehnal, Senior Associate investičního oddělení 108 REAL ESTATE.