08.04.2024 | Zprávy

Až do 10. dubna mohou autorizované osoby České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) přihlásit stavby, na nichž se významně podílely, do prestižní soutěže Cena Inženýrské komory 2023.

Její porota už podvacáté ocení hlavními cenami, čestnými uznáními a zvláštní cenou jak stavby, tak i projekty dokončené v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023. O vítězi poslední kategorie pak rozhodne veřejnost. Vyhlášení výsledků proběhne na podzim během slavnostního vyhlášení v rámci Shromáždění delegátů ČKAIT.

Foto: Nová výrobní jednotka kapalného uhlovodíku_DCPD

Soutěž každoročně upozorňuje na stavby výjimečné svým inženýrským či technickým řešením, estetikou nebo inovativním přístupem. Nezřídka kombinuje všechny tyto atributy, jež nemusejí být vždy zjevné na první pohled – už proto, že jde často o ryze užitkové či technické realizace. „Díky Ceně Inženýrské komory zveme i širokou veřejnost pod povrch i zdánlivě neviditelných staveb, které však lze pojmout neotřele a nezřídka převratně. Díky mnoha inženýrským dílům se nám všem lépe žije, pohybuje, pracuje nebo tráví volný čas,“ popisuje přínos Ceny Inženýrské komory Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, podle něhož stavby nejčastěji přihlašují projektanti, technici, stavbyvedoucí a zástupci dalších odborných profesí.

Veškeré informace o letošním i předcházejícím ročníku jsou k dispozici na stránkách https://cik.ckait.cz/

V loňském roce porotci cenami odměnili rekonstrukci Negrelliho viaduktu v Praze, novou lávku přes Labe v Nymburce, konverzi Winternitzových automatických mlýnů v Pardubicích, novou výrobnu kapalného uhlovodíku v Litvínově a mokřadní čistírna důlních vod v Mostecké uhelné pánvi. Mezi držiteli čestných uznání se objevila například konverze bývalých jatek na Galerii Plato v Ostravě, městská plavecká hala v Lounech či vilémovský železniční viadukt na trati Rumburk – Sebnitz.

Foto: Biotechnologický systém čištění důlních vod

Právě v rozsahu typů staveb a tvůrčích přístupů spočívá výjimečnost Cen Inženýrské komory: věrně odrážejí kvalitu inženýrských staveb, technických postupů nebo technologických řešení. Obvykle se do samotného finále dostanou realizace nebo již povolené záměry, které mají potenciál obohatit celé tuzemské stavebnictví. A je jedno, zda se tak děje na úrovni projektových prací, statiky, stavebních dodávek nebo využitých technologií – u již funkčních staveb porota navíc hodnotí jejich funkci s deklarovaným záměrem. To bývá u Ceny hodnoceno více než design nebo například urbanistická kritéria.

Také tím soutěž přispívá k docenění technických profesí a stavařských dovedností, stejně jako k podpoře technického vzdělávání u nejmladších generací.

Většinu přihlášených a takřka všechny finalisty pak pojí jedna společná vlastnost. „Už v loňském ročníku Ceny Inženýrské komory jsme k našemu velkému překvapení zjistili, že ani opravdu rozsáhlé, komplexní a třeba konstrukčně technologicky náročné stavby neměly problém s délkou povolovacího řízení. Také to svědčí o vynikající přípravě na úrovni projektantů, která je ostatně nezbytným základem kvalitní a přesvědčivé stavby,“ doplňuje Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., členka představenstva ČKAIT a předsedkyně poroty Ceny Inženýrské komory; rovněž zdůrazňuje skutečnost, že mnohé oceněné (ale i ty neoceněné) stavby dokládají příkladný přístup k veřejným prostředkům. A to jak na úrovni stavebních, tak i provozních nákladů.